Sluníčko

Školní řád

Školní řád od 1.9.2019 je k nahlédnutí zde

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu viz zde

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu viz zde