Sluníčko

Projekt

PRÁCE S KERAMIKOU

Záměr

 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii, radost z vlastního vytváření něčeho nového
 • schopnost objevovat stále nové možnosti a postupy práce s hlínou, nebát se použít k zdobení různých pomůcek a technik
 • vedení dětí k trpělivosti, soustředění a cílevědomosti

Práce je zaměřena

tématicky na roční období, lidové svátky a tradice (Velikonoce, Den matek, Mikuláš, Vánoce)

Využití

 • k radosti dětí, k výzdobě vlastního interiéru domova, možnosti věnování jako dárku svým nejbližším
 • estetické výzdobě prostor MŠ
 • k prezentaci pro širokou veřejnost

 

BAREVNÉ PRSTÍKY

Záměr

 • seznámení se s netradičními materiály a zajímavými technikami
 • radost z výtvarného tvoření bez ohledu na výsledek- podstatný je vlastní proces
 • rozvoj koordinace zraku a ruky, pro další rozvoj grafických schopností
 • rozvoj citlivosti k podnětům a dojmům
 • rozvoj fantazie, představivosti a dětské tvořivosti

Práce jsou zaměřeny k ročním obdobím a tématicky k lidovým svátkům.

Využití

 • k výzdobě prostor školy
 • dárek pro své nejbližší
 • k prezentaci školy ve výtvarných soutěžích
 • k prezentaci školy pro veřejnost – výzdoba prostor Magistrátu ve F-M, upomínkové dárky pro děti u zápisu do MŠ

 

MDS viz zde

 

KOUZELNÉ POKUSY viz zde

 

EF Šablony III. - Personální podpora v MŠ

 

EF - Obědy do škol V.

Využití

 • Potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby jejich dítě docházelo do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021.