Sluníčko

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ
nebo hospodářky MŠ.

 

Září  pondělí 12.9.2022

 od 6:00 do 14:30 hod.

Říjen  středa 12.10.2022

 od 6:00 do 14:30 hod.

Listopad

 pondělí 14.11.2022

 od 6:00 do 14:30 hod.

 

Zdravé vaření pro děti viz zde