Frýdek Místek
Barvička
Květinka

Odloučené pracoviště

F. Čejky 420, Frýdek - Místek
zástupce odloučeného pracoviště - Bc. Gabriela Čárková
vedoucí ŠJ - Lenka Bielská

Odloučené pracoviště

Lysůvky, Příborská 37
zástupce odloučeného pracoviště - Bc. Lukáš Volný
vedoucí ŠJ - Lenka Bielská

video jmyslivecka

Na všech pracovištích usilujeme o to, aby Vaše děti se cítily svobodně, spokojeně,
v MŠ měly dostatečně podnětné prostředí, které v nich probouzí zvídavost. Chceme vychovávat děti, jako osobnost dnešní doby,
se zdravým sebevědomím nejen k sobě, ale i ke svému okolí. S rodiči nacházíme společnou řeč, vzájemnou spolupráci, toleranci.