Sluníčko

Naše akce

Ptačí dravci na zahradě MŠ

12.06.2024

Ani deštivé počasí nám nezabránilo zhlédnout ukázku výcviku ptačích dravců. Oblékli jsme si pláštěnky a vypravili na zahradu. A bylo se na co dívat!

Čtení v LOGO 1

07.06.2024

V pátek nás v naší třídě v rámci projektu čtení dětem navštívil tatínek p. Fišer, který je povoláním hasič. A nepřišel sám. Vzal se s sebou pomocníka, plyšového Soptíka, který je kamarád všech dětí. Společně nám přečetli hasičskou pohádku „ O prvním hasiči“ a potom si s dětmi povídali o jeho povolání. Děti měly možnost si vyzkoušet hasičský oblek, přilbu i rukavice. Povídání bylo moc zajímavé a děti si setkání užily. Za odměnu dostaly i malé dárečky s hasičskou tematikou. Moc za návštěvu děkujeme a těšíme se na další setkání

Čtení s rodiči - IV. třída Měsíček

07.06.2024

Celý týden probíhalo čtení s rodiči. Po obědě nám přišel přečíst pohádku před spaním tatínek záchranář, ve čtvrtek hodná maminka a v pátek tatínek policista. Dětem se zpestření moc líbilo. Děkujeme rodičům.

Podmořský svět - třída Sluníčko

06.06.2024

Tento týden se nesl v duchu podmořského světa. Děti poznávaly živočichy, které nevídáme u nás ve vodách, ale na dovolených u moře. Dozvěděly se, že chobotnice má 3 srdce a 8 chapadel. Ve čtvrtek nás čekala beseda bezpečnost a první pomoc a proto jsme si řekli, jak bezpečně se pohybovat u moře. Na zakončení tématu děti společně s panem učitelem na praxi, hledaly zakopaný podmořský poklad.

výlet na Horečky ranč - Logo 1

30.05.2024

výlet na Horečky ranč - třída Měsíček

30.05.2024

výlet na Horečky ranč - Logo 2

30.05.2024

výlet na Horečky ranč - třída Sluníčko

30.05.2024

DEN DĚTÍ Logo1

29.05.2024

DEN DĚTÍ třída Měsíček

29.05.2024

Hmyz na hvězdičce

24.05.2024

Děti si v týdnu od 19. do 24.5 povídaly o včelách, mravencích a hmyzu v trávě.

Plavání předškoláků

21.05.2024

Nábor malých fotbalistů

20.05.2024

Šéftrenér Kamil Kořínek přišel do MŠ provést nábor malých fotbalistů a baskeťáku. Chlapci si vyzkoušeli práci s míčem, běh mezi překážkami, závody v běhu. Všichni dostali letáčky, kdy se mohou přihlásit do těchto klubů.

LETÍ, LEZE BROUČEK, SEDÁ NA PALOUČEK - 4. třída Měsíček

17.05.2024

S dětmi jsme si celý týden povídali o malých nenápadných sousedech, kteří žijí kolem nás. Ať jdeme kamkoliv do zahrady, na louku nebo do lesa, máme kolem sebe plno hmyzu. Děti si vyrobily motýlky a berušky, zazpívaly o včelce a zatančily podle písně Sluníčko, sluníčko. Dověděly se spoustu zajímavých informací.

KDO MÁ RUCE BUBNUJE

16.05.2024

Ve čtvrtek nás navštívil pan Bříza ze ZUŠ v Brně a výchovným koncertem uvedl děti zábavným způsobem do kouzelného světa rytmu a bicích nástrojů. Všechny děti byly do rytmických aktivit zapojeny a koncert si moc užily.

DEN RODINY

09.05.2024

Ve čtvrtek jsme si všichni společně užili oslavu DNE RODINY. Děti společně se svými rodiči plnili úkoly zaměřené na sport, ochutnaly vynikající občerstvení naších paní kuchařek. Akce se vydařila a už teď se těšíme na další.

Co létá? třída Sluníčko

03.05.2024

S dětmi jsme si celý týden povídali o tom, co létá, co předměty, zvířata potřebují k tomu, aby dokázaly létat. Děti samy přicházely se svými odpověďmi, např. že létá letadlo, že k létání potřebuje nejen křídla, ale také motor, a proto pondělí patřilo letadlům. V úterý jsme si přiblížili tradici pálení čarodějnic, děti přišly do školky v kostýmech čarodějů a čarodějnic, proletěly se na koštěti, vyrobily si lektvar lásky, květin a zvířat. Další odpovědí dětí na otázku:" Co létá?" bylo, že i ptáci umějí létat. A tak jsme se tento týden věnovali i ptáčkům. Povídali jsme si o tom, které ptáky děti znají, poslouchali jsme zvuky ptáků, zkoumali jsme peříčka, pozorovali jsme ptáky v okolí MŠ.

Chystáme se na slet. LOGO II.

03.05.2024

Tento týden se nesl v čarodějnickém duchu. Děti plnily spoustu čarodějnických úkolů a v zahradě MŠ si vyzkoušely projít čarodějnou stezkou. Nechyběla ani módní přehlídka nebo létání na koštěti. Děti si tento týden velmi užily.

Čáry máry v LOGO I.

01.05.2024

Čáry máry v LOGO I. Přelom měsíce dubna a května se nesl v čarovné náladě. Povídali jsme si o tradici pálení čarodějnic a navštívili jsme pohádkový svět. Děti si poslechly pohádku, skládaly dějovou posloupnost, rozvíjely řečové dovednosti. V rámci prožitkového dne si oblékly kostýmy, vyrobily si skákacího pavouka, absolvovaly kurz v zametání a na zahradě školy se proletěly kouzelnou stezkou. Plnily zábavné úkoly a odměnou jim byla medaile, která je ocenila za čarování. Děti se naučily kouzelné zaříkávadlo pro krásné počasí a celý týden se nám vydařil.

Čarodějnický den na třídě Hvězdička

30.04.2024

Čarodejnice si vyrobily košťata, seznámily se s tradicí páleni čarodějnic, zahrály si pohybovou hru Čarodějnice. Akci jsme zakončili průvodem po okolí.

ČARODĚJNICE na Měsíčku

30.04.2024

I na Měsíčku si děti užily čarodějnice. Plnili různé kouzelné úkoly, zatančili si strašidelný tanec, pochutnali si na dobrotách a hlavně jsme si uvařili čarodějné lektvary. Nakonec jsme vyrazili do ulic na slet čarodějů a čarodějek.

Den Země - LOGO I. a II.

26.04.2024

Den Země - LOGO I. a II. V pátek 26. dubna jsme společně oslavili Den Země. Jak? Vydali jsme se hledat poklad a při tom plnili úkoly . Paní učitelky nám připravily záludné otázky týkající se ochrany přírody. Některé nám daly obzvlášť zabrat, ale společnými silami jsme je zvládli. Za odměnu jsme potom dostali každý zaslouženou medaili a malou sladkost.

Den Země- hvězdička

26.04.2024

V týdnu od 22. do 26.4.jsme slavili na třídě Hvězdička Den Země. Povídali jsme si o životě na naší planetě, tvořili k danému tématu a zřídili odpadky. V pátek jsme se vydali na Den Země do Sadů B. Smetany, kde bylo mnoho zajímavých věcí a aktivit.

Vesmírnými vrátky projedeme tam a zpátky - třída Sluníčko

18.04.2024

Naše třída tento týden zavítala na skok do vesmíru! S dětmi jsme si povídali o Slunci, Měsíci, planetách a hvězdách, poslechli jsme si písně, které byly vyslány do vesmíru (např. Beatles - Across the Universe, A. Dvořák - Novosvětská symfonie), vysvětlili jsme si, jak se nám střídá den a noc, nebo roční období, zahráli jsme si na kosmonauty ve vesmíru, poskládali jsme nejednu raketu z nejrůznějších materiálu a stavebnic. Jen se sami podívejte na naše vesmírné putování.

Návštěva ze ZUŠ

17.04.2024

Dnes nás navštívili učitelé ze ZUŠ, předvedli dětem dechové hudební nástroje a zahráli na ně několik lidových písniček. Děti se s radostí připojovaly zpěvem.

Den otevřených dveří

16.04.2024

V úterý odpoledne se přišli do MŠ podívat nové děti s rodiči. Vyzkoušeli si hračky, prohlédli prostory v budově i zahradu. Všichni odcházeli spokojeni s příslibem, že se v září uvidíme.

Ukliďme Česko!

09.04.2024

Dnes se zapojily všechny děti z naší MŠ do celorepublikové akce - Ukliďme Česko. Nasadily si rukavice a nepořádek, který našly v okolí MŠ, házely do připravených pytlů. Za odvedenou práci získaly nálepku s logem akce.

Malí zahradníci - IV.třída Měsíček

08.04.2024

Společně s dětmi jsme pozorovali náš krásný jarní záhonek. Děti pozorovaly, co vyrostlo z cibulky, kterou na konci podzimu zasadili.

Jarní bublání v LOGO I.

05.04.2024

Přišlo jaro a naší třídě jsme si povídali o vodě. Děti se naučily, jak v přírodě koluje voda. Poslechly si pohádku O kapičce Karličce a podle své vlastní fantazie si ji nakreslily. Děti si užily i své oblíbené bubnování a zahrály si na déšť, bouřku i krupobití. Procvičily předmatematické dovednosti, počítaly kapičky při kapání kapátkem do misek nebo při dokreslování pod mráčky. Procvičily doplňkové barvy a zahrály si pohybovou hru Na rybičky a vodníka. Na závěr týdne si vyzkoušely pokus, kdy zkoumaly, co plave a co ne. Společně přemýšlely, proč. Děti si týden s vodičkou náramně užily.

Život na statku - třída Sluníčko

04.04.2024

Tento týden jsme si s dětmi povídali o životě na statku. Toto téma je dětem velmi blízké a mnohé o životě na farmě již věděly, znaly. Nejzajímavější bylo pro děti, když jsme se pokusili "utlouct" máslo ze smetany. S dětmi jsme si zopakovali názvy mláďat a vůbec celé zvířecí rodiny, povídali jsme si o užitku hospodářských zvířat, zazpívali jsme si písničky se zvířecí tématikou (Když jsem já sloužil, Krávy, krávy), zkrátka jsme si celý týden náramně užili.

Jaro v Logo II.

04.04.2024

I v naší třídě jsme s dětmi přivítali jaro a první teplé dny. Zopakovali jsme si znaky jednotlivých ročních období, poznávali a pojmenovávali jarní květiny. Řekli jsme si také, jak vypadá jaro v zahradě - jak se o zahradu staráme, jaké nářadí k tomu potřebujeme, vyzkoušeli jsme si navrhnout vlastní zeleninový záhon. Děti se seznámily s cyklem rostlin, vyzkoušely si zasadit semínka rajčat a fazole, zasely řeřichu. Společně budeme pozorovat jak rostou a pečovat o ně.

Třída 2. Logo II.- Velikonoční veselí

28.03.2024

Celý týden se v naší třídě nesl v duchu velikonočního veselí, příprav na tyto svátky. Povídali jsme si denně o tradicích, které se s tímto obdobím pojí. Děti vyráběly velikonoční výrobky, plnily tematicky zaměřené úkoly a činnosti. Venku jsme se radovali z jarní přírody a všechny dny si moc užili.

Velikonoce na 3. třídě Hvězdička

28.03.2024

Celý týden jsme prožívali tradici Velikonoc, společně jsme si vyrobili nádherné slepičky, tulipány a zajíčky. Tvořili jsme vajíčka z pet vršku, společně jsme si pomáhali. Starali jsme se o nás třídní venkovní záhonek. Velikonoce jsme si užili plným douškem.

LOGO I. - vítání prvního jarního dne

21.03.2024

V tomto týdnu jsme s dětmi přivítali první jarní den. Povídali jsme si o tradicích a o vítání jara. Vyrobili jsme si Moranu, se kterou jsme otevírali naši školní zahradu. Děti si vyzkoušely sázení semínek, povídaly si o práci zahradníka, tvořily tulipány a malovaly sluníčko. Při hře Uvíjíme věneček se učily názvy jarních květin a na procházkách do přírody je poznávaly ve skutečnosti. Pojďte k nám nakouknout.

Předškoláci na 7.ZŠ

21.03.2024

Ve čtvrtek se všichni předškoláci naší MŠ podívali na 7. ZŠ. Paní učitelky a žáčci z prvních tříd je srdečně přivítali a ukázali jim, jak to ve škole chodí. Děti zkušebně zasedly do školních lavic a vyzkoušeli, co je od září čeká. Ve škole se jim moc líbilo.

Voda, poklad našeho života - třída Sluníčko

21.03.2024

Tento týden jsme s dětmi oslavili Světový den vody. Povídali jsme si o důležitosti vody na naší planetě, o tom, že pitné vody je na světě málo, a proto je třeba vodou šetřit. Na školní zahradě děti vyhledávaly vodní plochy, vyrobily pítko pro ptáčky a hmyz, porovnávaly vodu z kohoutu s vodou ze zahradního jezírka pomocí PC mikroskopu nebo lupy, sestavily potrubí, do kterého nalily vodu, rozehrály vodu pomocí skleniček a paličky, vyčistily "rybník" pomocí pinzety, seznámily se například s ekosystémem rybníka, koloběhem vody v přírodě, se skupenstvím vody. Vyrobily si limonádu z vody a ovoce, tímto děkuji rodičům za dodání surovin na výrobu limonády. Děti už vědí, že kdyby vody nebylo, nic by tady nežilo.

Jaro milé, vezmi klíč, zimo dlouhá, táhni pryč!

20.03.2024

Na 1. jarní den se sešly děti z celé MŠ na školní zahradě a pomocí vyrobených klíčů odemkly spící školní zahradu a vynesly Moranu. Při této akci nám krásně svítilo sluníčko a zpívali ptáčci. Poté si děti užily hry v jarně provoněné zahradě.

Už se těším do školy na 3. Třídě Hvězdička

15.03.2024

Celý týden jsme si procvičovali naše dovednosti a schopnosti co vše umíme, v úterý jsme oslavili narozeniny Kristýnky, která s maminkou a babičkou připravily spoustu dárečků. Procvičili jsme si barvy, tvary, vlastnosti různých věcí, ve čtvrtek si naši předškoláci mohli vyzkoušet zápis nanečisto v naší školičce. A pomalu jsme začali vítat jaro a sluníčko. Už se všichni těšíme do školy, na nové další úkoly.

Brzy půjdu do školy - třída Měsíček

15.03.2024

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na připravenost pro vstup do ZŠ. Zopakovali jsme si barvy, tvary, jednoduché počty a mnoho dalšího.

BRZY BUDU ŠKOLÁKEM

14.03.2024

I letos jsme pro rodiče budoucích školáků a jejich děti připravili akci s názvem "Brzy budu školákem". Děti si mohly projít jednotlivá stanoviště, ve kterých si procvičily své dovednosti k zápisu do první třídy. Děti zavazovaly tkaničky, stříhaly po čáře, určovaly počáteční hlásky ve slovech, zpívaly, recitovaly, pojmenovávaly geometrické tvary, aj. Doufáme, že si rodiče s dětmi užili příjemné odpoledne v naší mateřské škole.

Kniha je můj kamarád - 4.třída Měsíček

08.03.2024

Březen - Měsíc knihy. Děti si přinesly z domů svou oblíbenou knihu, kterou si s kamarády prohlížely, četli jsme si příběhy a pohádky před odpočinkem. Navštívili jsme Městskou knihovnu a knihkupectví na místeckém náměstí, vyrobili záložky a své knihy s obrázky. Celý týden jsme si s kamarádem knihou moc užili.

Zahájení Měsíce knihy na třídě Hvězdička.

08.03.2024

V týdnu od 4. do 8. března jsme s dětmi zahájili Březen - měsíc knihy. Povídali jsme si o různých druzích knih, naučných, pohádkových , obrázkových, dobrodružných a jejich ilustracích. Děti se dověděly o jejich výrobě, jak o ně pečovat. Společně jsme navštívili městskou knihovnu v Místku a ještě se půjdeme podívat, jak to chodí v knihkupectví. Děti si vyrobily své knihy a záložky, zahráli jsme si na knihovnu.

Povolání - třída Sluníčko

07.03.2024

Tento týden jsme si povídali o povolání knihkupce, knihovníka, spisovatele, ilustrátora a tiskaře. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, ilustrovaly svou oblíbenou knihu, skládaly slova z písmenek dle předlohy, písmenka modelovaly z drátku, poslouchaly zvuky tiskárny, psacího stroje či PC klávesnice pomocí QR kódů. Děti po celý týden nosily své knihy z domova, měly možnost svou oblíbenou knihu představit ostatním dětem. Během tohoto týdne nás čekala návštěva knihovny, kterou jsme bohužel museli z důvodu nemoci odložit.

S knížkou můžeš do pohádky, kolem světa a zas zpátky- LOGO I.

07.03.2024

Začal měsíc březen a my jsme se společně s dětmi vydali do světa knih. Děti poznaly spoustu knih, donesly si do třídy svojí nejoblíbenější knihu, ke které si samy nakreslily titulní stránku. V úterý jsme navštívili městskou knihovnu, kde si děti poslechly pohádku O ztracené sově a prohlédly si mnoho zajímavých publikací. Poslechly si pohádku O knihomůlcích a psacím stroji a samy si zkusily napsat své jméno jako spisovatel na psacím stroji. Skládaly slova a písmena, prohlédly si knihy svých kamarádů. Do školky za námi zase zavítali žáci ZŠ a dětem před spaním četli pohádku v rámci akce Celé Česko čte dětem. Knížkový týden se nám prostě vydařil!

Návštěva ze 7.ZŠ

29.02.2024

Dnes naší MŠ navštívila vzácná návštěva. Přišly za námi paní učitelky společně s dětmi ze 7.ZŠ. Pozvali nás na den otevřených dveří a pozdější zápis do 1. třídy. Také jsme se domluvili, že se i letos podíváme s předškoláky, jak to ve škole chodí.

Třída Logo II.- Barevný týden

29.02.2024

Poslední únorový týden se ve třídě Logo II. nesl na barevné vlně. Denně jsme střídali barevné oblečení, povídali si o jednotlivých barvách, přemýšleli jsme, kde bychom se s těmito barvami mohli setkat v přírodě, hledali jsme příslušné barevné předměty v našem okolí, dělali pokusy. Celý týden jsme si moc užili.

Moje tělo - IV.třída Měsíček

29.02.2024

Tento týden jsme si povídali o našem těle. Pojmenovávali jsme části těla a obličeje. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, jak fungují orgány, k čemu máme kosti a svaly. Popovídali jsme si i o tom, jak o své tělo pečovat a proč ho chránit.

LOGO II. Interaktivní tabule

23.02.2024

Dnes jsme si s dětmi vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli v programu Alfík. Vybrali jsme si téma ovoce a zelenina a domácí zvířátka. Děti třídily ovoce a zeleninu podle barev, seřazovaly zvířátka podle velikosti, určovaly první hlásku ve slově, hrály pexeso, apod.

Tlapky v akci! - třída Sluníčko

22.02.2024

Tento týden byl motivován pohádkou Tlapková Patrola. Děti se díky "Tlapek" seznámily s Integrovaným záchranným systémem. Hasič Marschall provedl děti povoláním a posláním hasičů, děti např. pracovaly s mapou města a hledaly nejbližší cestu k "hořícímu" domu, "hasily oheň" trefováním se do míčků do plechovek, motaly "hasičkou hadici". Další den patřil policistovi Chasovi, se kterým snímaly otisky prstů pomocí mouky, pozorovaly fiktivní otisky prstů pomocí PC mikroskopu, programovaly robotickou včelku po "stopách tlapek". Se záchranářem Zumou zachraňovaly potápějící se lodě (pet víčka), házely "záchranné kruhy", poslechly si zvuky klaksonů jednotlivých záchranných složek pomocí QR kódů. Poděkování patří rodičům, kteří podpořili "Tlapkový den" a své děti oblékli do oblečení s motivy tlapek.

Magický svět smyslů v LOGO I.

21.02.2024

S dětmi jsme ve 3. únorovém týdnu společně objevovali magický svět smyslů. Zkoumali jsme, jak poznáváme svět kolem nás a jaké smysly nám v tom pomáhají. Zaměřili jsme se na zrak a sluch, děti procvičovaly zrakovou a sluchovou percepci. Na závěr týdne si děti vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje a společně u ní relaxovaly. Nahlédněte do galerie fotografií.

Bacil

20.02.2024

Divadelní společnost Koloběžka zahrála dětem poučnou pohádku o nemocech a zdravém stravování - Bacil. Téma bylo pro děti velmi zajímavé a pohádka se moc líbila.

Co všechno umí moje ruce LOGO II.

09.02.2024

Tento týden jsme povídali o našich rukách, o tom jaký význam pro nás mají a čím vším mohou být. Děti si mimo jiné vyzkoušely obléct si ponožku jednou rukou a zjistily tak, jaká je výhoda mít ruce obě :). Potom jsme si vyzkoušeli, čím vším se naše ruce mohou stát - malířkami, hudebnicemi, konstruktérkami. Pomocí různých her si také procvičily pravolevou orientaci.

LOGO I. Zpívánky

09.02.2024

Tento týden jsme se v naší třídě ponořili do světa zvuků, hudby a písniček. Děti si vyzkoušely hudební nástroje a jeden si také samy vyrobily. Kreslily noty, skládaly slova a hlavně zpívaly. Věříme, že jste si i vy s nimi doma zanotovali Kočka leze dírou....., protože ty kočky se nám opravdu povedly.

Návštěva Městské policie v MŠ

09.02.2024

Za předškolními dětmi přišly v pátek 9. února strážnice z městské policie. S dětmi a jejich kamarádem medvídkem Pandou si povídaly o bezpečném chování ve městě a na silnici. Děti na obrázcích ukazovaly, jak se správně chovat a co raději nedělat. Odměnou za pozornost a spolupráci byla pochvala od strážnic a malý dárek v podobě omalovánky.

Hudební nástroje kolem nás - třída Sluníčko

09.02.2024

Tento týden jsme se s dětmi seznámili s nejrůznějšími hudebními nástroji a jejich zvuky. Děti např. dle návodu stavěly xylofon, poznávaly hudební nástroje dle zvuku, seznámily se notovou osnovou, houslovým klíčem, zkoušely rozehrát skleničky, procvičovaly sluchové vnímání pomocí sluchového pexesa, vyzkoušely si, jaké zvuky vydává naše tělo pomocí hry na tělo a mnoho dalšího.

Zpívánky

07.02.2024

Ve středu přijel za dětmi do MŠ muzikant se svým veselým programem Zpívánky s obrázky v Ladovském stylu. Děti si s ním zazpívaly známé písničky a užily si hudební dopoledne.

Na Hromnice - 3. třída Hvězdička

02.02.2024

Celý týden jsme si povídali o tradici Hromnic, vytvořili jsme papírové svíčky, ve středu nás navštívilo divadlo Dva sněhuláci, společně jsme si vyrobili papírový domeček, oslavili jsme narozeniny Rozárky.

LOGO I.

02.02.2024

V naší třídě jsme si s dětmi zahráli na "Zdravotní středisko" a děti si vyzkoušely, jaké to je o někoho pečovat. Absolvovaly i lékařskou prohlídku, ze které si odnesly i osvědčení o svém zdravotním stavu.

Divadlo Leonka - Dva sněhuláci

30.01.2024

Děti se zájmem a napětím sledovaly, jestli se dva sněhuláci rozpustí nebo získají sněhový mrak od černé paní. Všechny děti se snažily plnit úkoly na strastiplné cestě za šťastným koncem.

Zimní sporty na třídě Hvězdička

26.01.2024

Celý týden jsme si s dětmi povídali o zimních sportech. Děti se vydaly na lyže, seznámily se s jejich mnoha sportovnimi disciplinami. Na hokejisty si zahrály díky kamarádovi Benovi, který dětem zapůjčil svou hokejovou výbavu, ve které si děti zahrály hokej

Zimní olympiáda v LOGO I.

26.01.2024

V naší třídě jsme si povídali o zimních sportech. V pátek jsme si proto společně uspořádali takovou malou zimní olympiádu. Děti si vyrobily startovací čísla a vyzkoušely si lyžování, chůzi po ledu a hokejový slalom. Nakonec si děti vyzkoušely i stupně vítěz

Zimní sporty - 4.třída Měsíček

25.01.2024

Ať je zima, ať je sníh, pojedeme na saních. Zimy se my nebojíme, na lyže se postavíme. Góly dávat je náš sen, vem hokejku a běž ven.

Lyžařský výcvik - aneb my se deště nebojíme

22.01.2024

I když nám počasí na sjezdovce moc nepřálo, děti si lyžařský výcvik užily náramně. Zažily spoustu zábavy, pádu i radosti a jak moc se jim vše dařilo můžete vidět na odkaze níže. https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=vAdo_-2HiCY

Hurá na karneval ve třídě LOGO I.

19.01.2024

Celý týden jsme se těšili s dětmi na náš karneval. Abychom si zpříjemnili čekání, tvořili jsme, tancovali a vesele si zpívali. Pojďte se podívat.

Karneval

18.01.2024

Na karneval se děti moc těšily. O zábavný program se postarali Klauni z Balónkova, kteří s dětmi ve veselých maskách společně roztančili sál a vytvořili veselou atmosféru čtvrtečního odpoledne. O štědré občerstvení se postarali rodiče, kterým moc děkujeme.

Daleko na severu - třída Sluníčko

11.01.2024

Na 10. leden připadá Mezinárodní den tuleňů, a tak jsem se s dětmi rozhodli prozkoumat oblast, ve které tuleň obecný žije. Zavítali jsme na Arktidu! Děti se seznámily se životem (původních obyvatelů arktické oblasti) Eskymáků. Pracovali jsme s atlasem světa, s dětskými encyklopedii, nechyběl nejeden pokus s vodou a ledem, děti se seznámily s polárními zvířaty obývající tuto oblast, pochopily, proč se lední medvěd ve volné přírodě nemůže potkat s tučňákem. Jako správní Eskymáci jsme si připravili i chutnou svačinu v podobě rybí pomazánky. Pozorovali jsme rtuť teploměru za oknem třídy a mnoho dalšího...

Nový rok a Tři králové - IV.třída Měsíček

05.01.2024

společně jsme oslavili příchod Nového rok 2024 a po školce jsme si zazpívali v tří královském průvodu. Dokonce jsme na vycházce potkali "opravdové" Tři krále.

Nový rok v LOGO 1

04.01.2024

V naší třídě jsme v prvním týdnu zamávali vánocům a přivítali Tři krále. Děti si vyrobily královskou korunu, zahrály si pohybovou hru Na Tři krále a společně s kamarády si popřály hodně zdraví do roku 2024.

Tři králové na 3. Třídě hvězdička

04.01.2024

Celý týden jsme si povídali o tradici tří králů. Sami jsme si krále nakreslili, zazpívali písničky spojené s nimi. Vkládali jsme barevné let vršky do předloh, zahráli jsme si zimní pexeso.

Předvánoční punč

19.12.2023

V předvánočním čase jsme s dětmi ze třídy logo I zamířili na místecké náměstí, kde jsme si pochutnaly na dětském punči.

Vánoční vystoupení školního sborečku

18.12.2023

Náš sboreček vystoupil na místeckem náměstí v vánočním pásmem. Děkujeme všem zúčastněným a rodičům za velkou podporu a spolupráci s přípravami na vystoupení. Hezké vánoce a hodně splněných přání v novém roce!

Projekt Celé Česko čte dětem

15.12.2023

Naše Mateřská škola je od září letošního roku zapojena do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. V rámci projektu k nám do všech tříd pravidelně dochází žáci 9. tříd 8.ZŠ přečíst dětem před spaním pohádky. Dětem se tato nová zkušenost moc líbí. Po Vánocích se budeme těšit další spolupráci.

Radujme se, veselme se v LOGO II.

15.12.2023

Všichni víme, jak je čekání na Ježíška náročné a proto jsme děti v naší třídě zaměstnávali předvánočními úkoly. Společně jsme nastrojili vánoční stromeček a ozdobili perníčky pro naše milované. Shlédli jsme hudební pohádku O Červené Karkulce, kterou si pro nás připravily děti z MŠ Lysůvky. Každý den plnily děti úkoly z adventního kalendáře a ve čtvrtek se dočkaly vánoční nadílky. Radost byla veliká a vy nakoukněte, co nám Ježíšek donesl.

Vánoční nadílka Logo 1

14.12.2023

Dne 14.12. navštívil třídu logo I Ježíšek. Dětem donesl spoustu krásných dárečku.

Vánoční nadělování na třídě hvězdička.

14.12.2023

Předposlední týden před vánoci jsme měli ve středu pohádkovou nadílku v MŠ. Děti z MŠ Lysůvky zahrály našim dětem hudební pohádku "Červená Karkulka". Ve čtvrtek jsme se na naší třídě těšili na vánoční nadílku se sladkou hostinou a slavnostním obědem. Pod stromečkem děti našly velkou hromadu krásných dárků, které je moc potěšily.

Vánoční nadílka - IV. třída Měsíček

14.12.2023

Letos byl Ježíšek velice bohatý a donesl nám mnoho krásných dárku, které se dětem velice líbily.

Vánoce - letem světem - třída Sluníčko

14.12.2023

V pondělí jsme zavítali do USA, děti se seznámily s vánočními tradicemi USA, např. prolézaly "komínem" (strachovým pytlem), jako Santa Claus, věšely ponožky "na krb", krmily soba Rudolfa mrkvičkou. V úterý jsme navštívili Itálii, děti se seznámily s hodnou čarodějnicí Befanou, pomocí Bee - botu programovaly "let čarodějnice Befany" k punčošce, stavěly Betlém z kostek, tvořily vánoční hvězdu pomocí houbičky. Ve středu nás čekala návštěva Švédska, děti vyráběly oslíka "Julbocka", zahrály si na sv. Lucii, poslechly si koledy pomocí QR kódu ve švédštině a upekly cukroví. Ve čtvrtek jsme zůstali doma, povídali jsme si o vánočních tradicích v České republice a poté jsme společně čekali na Ježíška. Jen se podívejte, co všechno nám Ježíšek nadělil.

Muzikál v MŠ

13.12.2023

Ve středu nás navštívily se svým vystoupením děti z MŠ Lysůvky, a předvedly muzikálovou pohádku - O červené Karkulce. O tom, že měly velký úspěch, svědčí velký aplaus na konci a pozornost dětí během celého vystoupení. Děkujeme a klobouk dolů.

Procházka na náměstí LOGO1

12.12.2023

Dnes jsme se s dětmi prošli na nedaleké náměstí Svobody. Prohlédli jsme si stromeček, adventní trhy i zvířátka v živém Betlému.

Druhý advent na 3. Třídě Hvězdička

07.12.2023

Tento týden jsme na třídě oslavili druhý adventní týden. V úterý k nám přišel Mikuláš s andělem a čertem, nikoho si neodnesli, ale někteří z nás měli namále. Na procházkách jsme si hráli ve sněhu, přebírali jsme zrníčka ptáčkům pomocí pinzety. Ve čtvrtek jsme se stali všichni pekaři a pekli jsme perníčky, linecké a vanilkové rohlíčky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám donesli úžasné těsta, abychom jsme si mohli ve školce napéct cukroví. Těšíme se na Vánoce

Pečeme cukroví IV.třída Měsíček

07.12.2023

Ve středu si děti společnými silami připravily linecké těsto. Další den jsme těsto váleli, vykrajovali a nakonec nám ho paní kuchařky upekly. Na cukroví si pochutnají u stromečku, jak budeme čekat na Ježíška.

Mikulášská nadílka na Logo 1

05.12.2023

I k nám přišel Mikuláš a nepřišel sám! Doprovodili ho Andělíčci a skupina čertů. Děti byly statečné a téměř vůbec se nebály. Zazpívaly písničku a řekly krásnou básničku. Mikulášský týden byl také ve znamení sněhových radovánek. Děti si sněhovou nadílku užily a těší se na další sníh.

Čertohrátky ve třídě Logo II.

05.12.2023

Týden od 4.12. se ve třídě Logo II. nesl v duchu Čertovských hrátek. Děti vytvářely výrobky s Mikulášskou a čertovskou tématikou, zpívali jsme písničky o čertech, tancovali čertovské tanečky. Ŕekli si o tradici sv. Barbory. V úterý 5. prosince nás dokonce samotní čerti poctili svou návštěvou. Taktéž jsme si užili společné pečení cukroví a venku pořádnou sněhovou nadílku. Celý týden se moc vydařil.

Čertohrátky ve třídě Logo II. - 2,část

05.12.2023

Mikulášská nadílka IV.třída Měsíček

05.12.2023

V úterý navštívil naší MŠ Mikuláš, čerti a andělé. Někteří se sice maličko báli, ale naštěstí hříchů bylo maličko. Stačila písnička a vše bylo napraveno. Děkujeme rodičům za pohoštění, děti si tento den moc užily.

adventní a mikulášské přípravy na Měsíčku

04.12.2023

Během 14 dní toho děti musely hodně stihnout. Společnými silami zdobili Vánoční stromeček a popovídali si o adventu. Taky se museli připravit na Mikuláše. Vyráběli čerty, adventní věnce, stříhali vousy Mikulášovi, počítali uhlíky čertovi, vyráběli řetěz a spoustu dalšího.

Advent se blíží - třída Sluníčko

01.12.2023

Tento týden jsme si s dětmi povídali o blížícím se adventu, děti vyráběly adventní věnce z papíru, nebo je malovaly netradičním náčiním - a to drátěnkou, skládaly věnce z pet víček, stavěly svíčky z pěnových kostek a poté porovnávaly velikost jednotlivých "svíček". Na vánoční jarmark vyráběly svíčky ze včelích mezistěn, či zdobily perníčky bílkovou polevou. Vytvořily ozdoby na vánoční stromeček (perníčky z kartonu) a vyzkoušely si "perníčkovou" masáž (vzájemně si prstem kreslily geometrické tvary na záda).

Adventní čas ve třídě LOGO II.

01.12.2023

První adventní týden se v naší třídě nesl v duchu těšení se na 1. Vánoční jarmar a rozsvěcování stromečku v naší školce. Děti vyráběly vánoční stromečky a ozdoby , procvičily zrakovou percepci, psaly dopis Ježíškovi a společně si vyrobily adventní kalendář s úkoly. Připravily si těsto na perníčky, z kterého budou péct vánoční dárečky pro své blízké. Také sněhová nadílka děti potěšila a zkusily si postavit prvního letošního sněhulák

Užíváme první sníh IV. Třída Měsíček

29.11.2023

Vánoční jarmark

28.11.2023

Dne 30.11.2023 proběhl na školní zahradě dlouho očekávaný vánoční jarmark. V příjemné atmosféře, kterou doprovázela sněhová nadílka, se sešli nejen děti, ale i rodiče, prarodiče, učitelé a další milí návštěvníci. Všichni se aktivně podíleli na výrobě nepřeberného množství krásných vánočních výrobků, které zde byly k prodeji. Součástí jarmarku byly i dobroty od paní kuchařek. Celý program završil proslov paní ředitelky, vystoupení dětí ze Sborečku, společné zpívání koled a rozsvícení stromečku. Doufáme, že jste nasáli předvánoční atmosféru a naladili se na blížící se Vánoce.

Pečení adventních perníčků - LOGO 1

28.11.2023

Letošní před adventní čas jsme na třídě logo I, zahájili pečením perníčků, ze kterých jsme si vytvořili adventní kalendář. Do pečení se s chutí zapojily všechny děti.

Světový den pozdravů na 3. Třídě Hvězdička

23.11.2023

V pondělí nás čekalo vánoční focení dětí, v úterý jsme si řekli vše o světovém dnů pozdravů. A abychom nezapomněli, co už umíme, tak jsme skládali geometrické tvary, obtiskli jsme si levou a pravou ruku a povídali jsme si, co naše ruce všechno umí.

O ČERVENÉ KARKULCE IV.třída MĚSÍČEK

23.11.2023

Ve čtvrtek se děti vžily do role herců, všichni si zahráli pohádku O červené Karkulce. Moc se jim to líbilo a velice jsme se společně bavili.

Etiketa - LOGO 2

22.11.2023

Týden od 20.11. se ve třídě Logo II. nesl ve znamení Etikety. Připomněli jsme si pravidla slušného chování, základy správného stolování, dodržování hygienických pravidel, popovídali jsme si o Mezinárodním dni pozdravů. Děti si poslechly příběhy s pounaučením, vyzkoušely si spoustu tématicky zaměřených činností. Jak jim to šlo, se můžete podívat v naší galerii.

O červené Karkulce LOGO1

16.11.2023

Celý týden jsme si na třídě logo I povídali a hráli pohádku O červené Karkulce. Tvořili jsme Karlulku, hráli jsme pohádku a pekli bábovku pro babičku.

Zdravý životní styl - třída Sluníčko

16.11.2023

Tento týden nás na Sluníčku provázelo téma "Zdraví". Zaměřili jsme se na hygienu rukou, děti např. "stříhaly nehty", pokusem si ověřily, jak důležité je mytí rukou pomocí mýdla, nebo co se stane s bacily pod vodou (optický klam), dále se děti seznámily s potravinovou pyramidou, připravily si zdravou svačinu v podobě ovocných špízů. Tímto děkuji rodičům za skvělou spolupráci a budeme se těšit na další dobroty, které si ve třídě příště připravíme.

Naše ruce - LOGO II.

16.11.2023

Třetí listopadový týden jsme si s dětmi přemýšleli o tom, co všechno umí naše ruce. Víme, že je musíme neustále trénovat a proto jsme procvičili zacházení s příborem a krájeli plastelínu. Prstíky jsme zapojili do společenské hry pexeso, modelovali jsme kuličky z plastelíny, nakládali kostky na nákladní auto. Společně jsme zavázali i první balík starého papíru pro pana Popelu. Začali jsme tvořit na vánoční jarmar a závěr týdne se nesl ve znamení konstruování staveb podle návodů.

Logo II. - Svatomartinské povídání

10.11.2023

V naší třídě jsme si druhý listopadový týden povídali o sv. Martinovi a tradicích s tímto svátkem spojených. Děti si poslechly příběhy o sv. Martinovi, povídaly si o změnách počasí, vyrobily si papírového dráčka, zatloukaly podkovičky pro koníčka, zdobily si svatomartinské koláče a hlavně, upekly si svoje první svatomartinské rohlíčky. Každý si svůj rohlíček sám zamotal a společně je děti donesly do kuchyně k upečení. A že se nám povedly!

Na 3. Třídu hvězdička přišel bílý kůň, zahalil nám celý dvůr

09.11.2023

Celý týden jsme si povídali o tradici sv. Martina, kovali jsme podkovy, tvořili koňské hlavy a snížek pomocí tuše a zmizíku, vyrobili jsme si svatomartinské husy. Kamarádka Rozárka nám donesla úžasné blumy a oslavili jsme Samíkové narozeniny. Už se těšíme na první sníh.

Padá listí, padá - LOGO 1

08.11.2023

Padá listí, padá, to bude zábava! Půjdem spolu ven, podzim si užijem. Než napadne sníh a listí bude pryč!

Malí zahradníci - IV.třída Měsíček

08.11.2023

Děti připravily záhonek na jaro, zasadily cibulky tulipánů. Už teď se těšíme na tu krásu až vyrostou.

Kouzelník v MŠ

07.11.2023

Čáry, máry, fuk - tímto zaklínadlem pomáhaly děti kouzelníkovi, který jim při své návštěvě v MŠ předvedl spoustu nápaditých a vtipných kouzel.

Vítr honí draky- IV. třída Měsíček

02.11.2023

Krásné podzimní počasí nám dovolilo jít na louku pouštět draky. Již od rána se děti připravovaly a těšily, až se s drakem proběhnou. To bylo radosti, že draci krásně letí.

pouštění draků - LOGO1

02.11.2023

Dnes 2.11. jsme s dětmi z třídy logo I pouštěli draky.

Co umí vítr? LOGO II.

02.11.2023

V naší třídě jsme zkoumali, co všechno umí vítr, jak nám slouží a škodí. Učili jsme se správně foukat a dýchat jako vítr, vyrobili jsme si dračí foukátko a procvičili barvy. Na procházce jsme si nasbírali spadané listí a využili ho ke tvoření. Jak? Podívejte se.

Počasí na Hvězdičce

02.11.2023

Počasí na Hvězdičce V týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2023 jsme si s dětmi povídali a tvořili o počasí. Děti si osvojily píseň "Kapala kapka, kapala", počítaly dešťové kapičky, tvořily deštníky. Připomenuli jsme si svátek k Památce zesnulých, děti si vytvořily ozdobné svíčky. V parku jsme vytvořili věneček z přírodnin. Také jsme oslavili šesté narozeniny našeho kamaráda.

Halloween LOGO 1

01.11.2023

Halloween a dušičky jsme si dne 1.11. ve třídě logo I připomněli společným dlabáním dýni. Vydlabané dýně jsme následně umístily jako dekorace před vchod do MŠ.

Česká republika - třída Sluníčko

31.10.2023

Poslední říjnový týden jsme se na Sluníčku věnovali České republice. Děti nosily do školky fotografie, pohlednice, obrázky ze zajímavých koutů naší vlasti, které jsme poté vyhledávali na mapě. Děti se zájmem pracovaly s Dětským atlasem ČR, seznámily se s některými státními symboly, z dřevěných kostek postavily Pražský hrad dle předlohy, zahrály si na "hradní stráž", relaxovaly při poslechu skladby Má vlast, zkomponovaly si svou vlastní hymnu pomocí barevných zvonků, na vycházkách vyhledávaly státní symboly na významných budovách v okolí MŠ, v přírodě hledaly náš národní strom.

Podzimní strašáci

30.10.2023

Podzimní čas si děti ve třídě logo I zpříjemnily tvořením strašáku a to dne 30.10.

Logo 1. Vyletěl si pyšný drak

27.10.2023

K podzimu neodmyslitelně patří i papíroví draci, proto jsme celý tento týden věnovali jim. Děti vyráběly vlastníhí draky, tvořily je z různých materiálů, zopakovaly si s nimi počty, procvičily zrakovou percepci, fantazii a především s velkou radostí vyprávěly o svých zážitcích spojených s pouštěním draka. Bohužel vzhledem k počasí se nám nepodařilo uspořádat plánovanou Drakiádu, připravený dráček ale stále čeká na svou příležitost.

Uspávání podzimních skřítků – třída Sluníčko

25.10.2023

Podzimní čas pomalu končí a příroda se připravuje k zimnímu spánku. Ve středu jsme se přenesli do pohádkové říše skřítků. Rodiče se nám postarali o plné stoly zdravých dobrůtek, proto si skřítci ještě před uspáním pořádně naplnily bříška a zatančily.

V lese se zvířátky a s Hvězdičkami

25.10.2023

Celý týden jsme si povídali o zvířátkách V lese, učili jsme se poznávat stopy, hledali jsme zvířátka v knihách. Také jsme poslouchali zvuky přírody. Bylo to super a těšíme se, až budeme krmit zvířátka v zimě.

Boudo, budko - IV. třída Měsíček

24.10.2023

V průběhu týdne jsme si s dětmi povídali o lesních zvířátkách. Ve středu se děti vžily do role herců a zdramatizovaly pohádku Boudo, budko. Moc se jim to povedlo a náramně si to užili.

Tvoření rodičů s dětmi – třída Sluníčko

23.10.2023

Děkujeme rodičům za kouzelné výrobky na téma „Skřítci“, které krášlí prostory mateřské školy.

Týden stromů - Třída Sluníčko

20.10.2023

I stromy slaví svátek! A to už vědí i děti z naší školky. Celý týden patřil právě stromům, s dětmi jsme si povídali o důležitosti stromů na naší planetě, o jejich ochraně, zkoušeli jsme měřit objem kmenů, odhadovat stáří stromů, poznávali jsme stromy kolem nás všemi smysly. Děti se hravou formou seznámily s některými plody a listy. Na závěr týdne jsme zasadili strom, tak nám držte palce, aby nám náš "dubínek" vyrostl.

Na stejné Zemi co my, žijou tu s námi stromy - LOGO II. (20. 10. Den stromů)

20.10.2023

Den stromů jsme v naší třídě oslavili celotýdenními aktivitami pro děti. Děti si povídaly o lese, zkoumaly, pro koho je domovem, poznávaly život lesních zvířátek . Ve středu je navštívil ve školce i pan myslivec a vyprávěl jim zajímavosti o lese. S dětmi jsme společnými silami přesadili do nové hlíny malý smrček a těšíme se, že bude hezky růst. Na procházkách jsme sbírali přírodniny a objímali stromy.

Tajemství stromů 4. třída Měsíček

19.10.2023

V týdnu 16.10. - 20.10. jsme si povídali o stromech, keřích, plodech, lese. V besedě s myslivcem se děti dověděly, hodně zajímavého o lesní zvěři, pro kterou s rodiči sbírali kaštany a žaludy. V pátek jsme stromům popřáli k jejich svátku.

Beseda s myslivcem panem Milanem Koutným

18.10.2023

Ve středu k nám do školky zavítal myslivec - pan Milan Koutný. Zkušený lesník s dětmi pobesedoval o životě lesní zvěře a o její ochraně. Své vyprávění zpestřil ukázkou vycpaných zvířat. Děti se zaujetím poslouchaly, dozvěděly se spoustu nových informací a jistě si dopoledne náramně užily. Besedu jsme ukončili předáním kaštanů a žaludů, které děti nosily pro zvířátka. Panu Koutnému ještě jednou děkujeme za milou návštěvu.

Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora na 3. Třídě Hvězdička

13.10.2023

Celý týden jsme si povídali na téma brambor, v úterý nás navštívilo divadlo o broučkovi, který se ztratil. To bylo srandy. Ve čtvrtek jsme měli v odpoledních hodinách na zahradě akci Bramboriádu, kde jsme si vyzkoušeli různé dovednosti a schopnosti s bramborami. Těšíme se co nám další týden přinese.

Bramborové tvoření - IV.třída Měsíček

12.10.2023

V tomto týdnu jsme si povídali o zelenině. Děti si z brambor vytvořily svého bramborového panáčka. Vyzkoušeli si i práci s nožem. Panáčci se jim moc povedli.

Bramboriáda 2023

12.10.2023

Letos jsme poprvé měli v naší školce akci s tématem brambor. Na děti čekalo několik stanovišť, kde si procvičili různé dovednosti, ať už fyzické či praktické. Nechybělo ani vynikající občerstvení v režii naší kuchyně, ve stylu bramborové pomazánky. Velké poděkování patří také rodičům, za spolupráci a že si přišli, byť v deštivém odpoledni, užít si tuto bramborovou slavnost společně s námi. Těšíme se na brzkou shledanou na příští akci. Ať žijou brambory!

O veliké řepě - divadlo na Logo 1

11.10.2023

Dnes jsme si zahráli pohádku O veliké řepě, děti si to moc užily, střídaly se v rolích a snažily se pohádku samostatně vyprávět.

Divadlo Leonka - Jak se brouček ztratil

10.10.2023

Tajemství přírody v podzimu ukrytá - houby- třída Sluníčko

06.10.2023

Celý tento týden patřil houbám, toto téma se promítlo do všech nabízených činností. Děti si procvičily praktické, předmatematické i předčtenářské dovednosti, zrakovou a sluchovou percepci. Pracovaly s kupovanými žampiony (jedlými), byly poučeny o bezpečnosti a zásadách houbaření.

LOGO II. - Co se skrývá v krabici?

05.10.2023

První říjnový týden děti odkrývaly tajemství papírové krabice. Povídaly si o důležitosti papíru, učily se skládat papírovou čepici, poslechly si o ní pohádku a seznámily se s panem Popelou, se kterým bude naše školka sbírat starý papír. Děti si pana Popelu z krabic vyrobily a vystavily si ho v naší šatně. Ve čtvrtek jsme si užili Den úsměvů a taky si jeden nakreslili.

Sladké jablíčkové mámení na třídě Hvězdička

05.10.2023

V týdnu od 2. 10 do 6.10.2023 jsme si s dětmi povídali o ovoci. Děti za spolupráci s rodiči přinesly do školky jablíčka a hrušky , se kterými celý týden tvořily. Přichystaly si barevnou výstavku ovoce, z jablíček jsme společně , za spolupráce s kuchyní, upekli jablíčkový štrůdlík a na závěr jsme si pochutnali na „Vitamínové bombě“ ze zbylého ovoce

Kouzelný týden na 3. Třídě Hvězdička

27.09.2023

Tento týden začal kouzelně s muzikohrátkami, kde si děti poslechly a zkusily různé hudební nástroje. Poté nás navštívil pan Tonda z šachového kroužků a předvedl nám společně s kamarády ze školky malé představení. Ke konci týdne jsme se učili správně a bezpečné zacházet s novou interaktivní tabulí. Už se těšíme na další týden!

Nová interaktivní tabule

27.09.2023

Letos se v naší školce pořídila interaktivní tabule, kterou učitelky s dětmi mohou všestranně využívat během celého školního roku. Děti si vyzkoušely práci s tabulí a zkoušely další možnosti, které tabule nabízí. Tabule se dětem velmi zalíbila. Děkujeme paní ředitelce.

Šachová pohádka

26.09.2023

Do MŠ přišel pan Tonda s Frymíkem a zasvětil děti do tajů šachové hry. Děti byly nadšené a všechny slíbily, že budou šachový kroužek navštěvovat.

Muzikohrátky - Třída Logo I. a Logo II.

25.09.2023

Muzikohrátky na Měsíčku

25.09.2023

dnes naší MŠ navštívila p. Gavlasová, aby dětem představila netradiční nástroje z celého světa. Děti si to náramně užily, zatancovaly si, zazpívaly a hlavně si vyzkoušely hru na bubny.

Plujeme spolu - LOGO II.

22.09.2023

I třetí zářijový týden se ve třídě LOGO II. nesl v duchu kamarádství a námořnického radování. Děti tvořily námořníky z papíru, rozveselovaly smutný parní a zpívaly námořnické písničky.

Naše hračky a hry ve 3. Třídě Hvězdička

22.09.2023

Celý týden jsme si s dětmi upevňovali znalosti o hračkách, uklízení na svá místa, co v kterém koutku děláme. Děti třídily domácí potřeby, hračky, sportovní náčiní. Zahrály si na pradleny, kuchaře. Na zahradě jsme společně upravili náš záhonek a vysázeli cibulky květin. Tímto děkujeme maminkám, které přispěly sazeničkami. Na závěr týdne jsme se vydali k řece, kde jsme krmili a pozorovali kačenky na hladině vody.

Pravidla na Sluníčku - třída Sluníčko

20.09.2023

Tento týden jsme s dětmi tvořili třídní pravidla, nejrůznější situace jsme společně zdramatizovali, pokusili se je vyfotit, či namalovat. Zaměřili jsme se na vhodné a nevhodné chování ve školce a také na emoce.

Prvních čtrnáct dnu ve 4.třídě Měsíček.

15.09.2023

Na palubu nasedáme a do světa vyplouváme! - Třída LOGO II.

08.09.2023

Společně jsme vypluli do nového školního roku. Děti ve třídě LOGO II. se seznámily s novými námořníky a seznámily se s palubním řádem a s kapitány (p. učitelky). Ve třídě bylo veselo, děti si vyzkoušely stavění s XXL kostkami, procvičily barvy a číselnou řadu do 10. Seznámily se s prostředím třídy, poznávaly se navzájem a naučily písničku o školce. Jak se nám vedlo? Podívejte se do galerie.

Začátek školního roku - LOGO 1.

08.09.2023

Minulý týden se děti z třídy logo I, adaptovaly na třídu, paní učitelky, nové kamarády a okolí MŠ.

První dny na 3 třídě Hvězdička

05.09.2023

Přivítali jsme do nového školního roku nové děti, třídu, ale i hračky. Zopakovali jsme si pravidla, kterými se budeme po celý rok držet a řídit. Dozvěděli jsme se od všech kamarádů a paní učitelek, co zajímavého všichni prožívali o prázdninách. A teď už hurá na nové zážitky ze školky!