Sluníčko

Prezentace

Co o nás nevíte?

Naše mateřská škola je od roku 1995 samostatným právním subjektem. Nachází se v části Staré Riviéry. Souběžně zprava ji lemuje silnice směr na Frýdlant nad Ostravicí a zleva okrajová část Riviéry. Nedaleko protéká řeka Ostravice.

Zahrada, která ze všech stran obklopuje budovu, je velká a prostorná. Dnes ji krášlí vzrostlé stromy, které zajišťují dostatek stínu v době silného slunečního záření ale také dostatek slunce pro pobyty dětí venku při hrách a činnostech. Zahrada je zároveň vybavena novými houpačkami, lezeckou stěnou, skluzavkou, dřevěným domečkem, dvěmi dřevěnými pejsky a vláčkem.
Součástí MŠ je školní jídelna. Skladba jídelníčku je vyvážena dostatkem zeleniny, ovoce a pití. Respektujeme pokyny a přání rodičů.

Současně jsou zde v provozu 3 třídy běžné - heterogenní a 2 třídy logopedické - heterogenní se speciálním logopedickým individuálním programem.

Ve všech třídách se pracuje podle třídních a školních vzdělávacích programů, které jsou tvořeny tak, aby dětem poskytovaly co nejvíce podnětů k přirozenému výchovnému rozvoji a zajišťovaly všestrannou spokojenost při pobytu v MŠ.

Mezi zaměstnanci je nastolena vzájemná důvěra, zdravý respekt a společný cíl.

Proč máme heterogenní třídy a ne homogenní?

Co je heterogenní třída? - Třída věkově smíšená.

Co je homogenní třida? - Třída věkově stejná.

Věkově smíšené třídy jsou přirozené. Již v minulosti, kdy spolu žily celé široké rodiny, dítě přirozeně vyrůstalo ve věkově smíšeném prostředí. Podobné situace dnešní předškolní děti, zejména ty městské, často už vůbec neznají. Výhodu věkově smíšených tříd zaregistrujeme zvlášť začátkem školního roku, kdy je nástup nových dětí největší. Malé děti vidí co starší kluci a holky dělají, jak se mezi sebou chovají, a mohou je napodobovat. Toto homogenní třídy neumožňují, není od koho se učit. 

Věkově smíšené třídy, také poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Předškoláci si uvědomují, že jsou nejstarší a mají více kompetencí, navíc rádi pomáhají s ostatními dětmi. V sociální i vzdělávací oblasti jsou věkově heterogenní třídy jednoznačně prospěšné. Činnosti, které pedagog vymýšlí a nabízí, dětem připraví tak, aby mohl pracovat s celým kolektivem, menšími skupinami či s jednotllivci. Vzdělávání u předškoláků je na vysoké úrovni, není ničím a nikým potlačováno, je sledována úroveň každého jedince tak, aby včas byli tito předškoláci nastartováni do ZŠ. 

Heterogenní třída má náročnější proces přípravy pedagoga na každý den. Velkou výhodou je, že k náročnějším činnostem ve vzdělávání se mohou připojit i děti mladší a naopak děti, které potřebují ještě čas a prostor ve vztahu ke svému věku a dosavadním schopnostem a dovednostem, si mohou zvolit činnosti snazší. Vše sleduje a řídí pedagog, který musí denně vyhodnotit úroveň nabídkové vzdělávací činnosti, co kterému dítěti schází, kde je potřeba jej posunout, na co se u něj zaměřit. K tomu slouží zpětná vazba, hodnocení, evaluační postupy a tak pod. V homogenních třídách není nikdy možné zachovat počet dětí odpovídající stejnému ročníku a potom např. 2, 3, 4 děti jiného ročníku se mnohem hůře do kolektivu sociálně zařazují.   

Heterogenní třídy jsme zavedli v roce 1992. Naši pedagogové mají s tímto způsobem vzdělávání bohaté zkušenosti, a pokud bychom přešli na homogenní třídy, jako před rokem 1992, tak by to byla cesta zpět. 

Děti zvládají spoustu věcí, jen se jim musí dát odborná příležitost.