Sluníčko

Personální uspořádání školy

 

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída I.Logo:
(smíšená)

p. učitelka:

p. učitelka:

asistentka pedagoga:

školní adistentka:

Bc. Šárka Baszczynská

Mgr. Danka Adamusová

Gabriela Marková

Ing. Lucie Raisiglová

2. třída II.Logo:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

asistentka pedagoga:

Mgr. Martina Běčáková
Bc. Vendula Konečná

MVDr. Ivana Olšarová

3. třída Hvězdička:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

Alena Filip DiS.
Eva Nitrová

 

4. třída Měsíček:
(smíšená)
p. učitelka:
p. učitelka:

Bc. Nikola Ranochová
Mgr. Renata Chýlková

5. třída Sluníčko:
(smíšená)

p. učitelka:

p. učitelka:

p. ředitelka:

 

 

 Jarmila Faldynová

Gabriela Holubová

Bc. Gabriela Říhová

 

 

  zástupkyně ředitelky: Mgr. Danka Adamusová
  p. ředitelka: Bc. Gabriela Říhová

Školní jídelna, vývařovna

Vedoucí ŠJ: Lenka Bielská
Kuchařky a zaměstnanci ŠJ: Lenka Urbančíková, Martina Marečková,  Radka Krůčková

Správní zaměstnanci

Hospodářka, finanční referent:

Ing. Lucie Rajsiglová

Za úklid zodpovídá:

 

 

 

Bohumila Slavíková

Kateřina Dedicová

Kateřina Hlavačková

 

O údržbu mateřských škol se stará:  Petr Chromec a Lubomír Prokop