Sluníčko

Personální uspořádání školy

 

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída I.Logo:
(smíšená)

 

p. učitelka:
p. učitelka:
asistent pedagoga:

 

Bc. Jana Stachurová
Bc. Gabriela Čárková
Gabriela Marková

2. třída II.Logo:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:
asistent pedagoga:

Mgr. Martina Běčáková
Bc. Šárka Baszczynská
MVDr. Ivana Olšarová

3. třída Hvězdička:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

Alena Filip DiS.
Denisa Žáková

4. třída Měsíček:
(smíšená)
p. učitelka:
p. učitelka:

Bc. Nikola Ranochová
Mgr. Renata Chýlková

5. třída Sluníčko:
(smíšená)
p. učitelka:
školní asistent:
Eva Nitrová
Martina Nytrová
  zástupkyně ředitelky: Alena Beierová
  p. ředitelka: Bc. Gabriela Říhová

Školní jídelna, vývařovna

Vedoucí ŠJ: Petra Budzińská
Kuchařky a zaměstnanci ŠJ: Lucie Lipková, Dagmar Kluzová, Radka Krůčková

Správní zaměstnanci

Hospodářka, finanční referent: Natálie Tomanová
Za úklid zodpovídá:


Jarmila Rajková
Květoslava Stoklásková
Kateřina Hlavačková

O údržbu mateřských škol se stará:  Petr Chromec a Lubomír Prokop