Sluníčko

Info pro rodiče

 Informace pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činní 600,- Kč  měsíčně.

Kalkulace úplaty pro školní rok 2022/2023 viz zde

Směrnice ke stanovení výše úplaty od 01.09.2022 viz zde


 Výsledky zvláštního zápisu pro děti z Ukrajiny  viz zde:

 


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022-2023

kmenové pracoviště MŠ J. Myslivečka 1883 viz zde

odloučené pracoviště MŠ F. Čejky 420 viz zde

odloučené pracoviště MŠ Příborská 37, Lysůvky viz zde

 


 

Zápis do MŠ pro rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny proběhne 13. a 14. června 2022 na adrese J.Myslivečka 1883, Frýdek-Místek od 8.00 do 12.00 hodin, v MŠ.

Зарахування дітей з України до дитячого садка на 2022/2023 рік відбудеться 13 та 14 червня 2022 року за адресою J.Myslivečka 1883, Frýdek-Místek з 8.00 до 12.00, у дитсадку.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30.06.2022 na webových stránkách www.jmyslivecka.cz a na budově školy.

Результати зарахування будуть оприлюднені 30.6.2022 року на сайті школи www.jmyslivecka.czі на будівлі школи.

 


 

 Formuláře pro přijetí dítěte do pro školní rok 2022-2023

Přihláška do MŠ zde

Evidenční list zde

Souhlas s inkasem zde

Potvrzení lékaře zde

Souhlas  se zpracováním osobních údajů zde

 


Informace ke školnímu roku 2021/2022 viz zde


 Školní řád viz zde


 

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.


 

Informace o zpracování osobních údajů viz zde


 EF - Obědy do škol V.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021. Bližší info zde a zde.


 

Zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na I. 2023-2024 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2022 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2022/

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2023-2024 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2023-2024/


 Info k projektu Evropského fondu zde