Sluníčko

Naše pravidla

Provoz a vnitřní uspořádání chodu v MŠ

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků tj. heterogenní uspořádání třídy. V MŠ na ul. J. Myslivečka ve dvou logopedických třídách probíhá vzdělávání dětí se spec. potřebami. Děti jsou zařazovány do tříd rovněž heterogenně.

Od ranního scházení až po 10:00 hod. nabízíme dětem:

 • předškolní vzdělávací činnosti
 • individuální přístup
 • zdravotně pohybové aktivity
 • hygienické návyky
 • návyky pro stolování a stravování

logo třídy:

 • MDS
 • logopedická peče
 • záměrné a spontánní činnosti
 • podpůrná stimulační terapie
 • jazykové a smyslové chvilky

09:50 – 12:00

Pobyt venku v teplých měsících.
Podle možností se pobyt venku uskutečňuje i v jiném čase tj. zrána a odpoledne.

12:00

 • oběd
 • hygiena
 • odpočinek
 • klidové činnosti

14:15

 • hygiena
 • stolování odpol. svačinka
 • spontánní hry
 • dětské aktivity a činnosti
 • individuální přístup
 • za příznivého počasí pobyt venku a pohybové aktivity.

Činnosti, které v MŠ probíhají jsou vyvážené, organizačně propojené a dětem přizpůsobené.

Bližší informace uvádí Školní řád na MŠ