Barvička

Dokumenty


Školní řád od 1.9.2022 viz zde:


Vnitřní řád školní jídelny viz zde:

Příloha č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny - polodenní strava viz zde:


Školní vzdělávací program viz zde:


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činní 700,- Kč  měsíčně.

Kalkulace úplaty pro školní rok 2023/2024  viz zde:

Směrnice ke stanovení výše úplaty od 01.09.2023 viz zde:

Žádost o osvobození od úplaty viz zde: 


 


 Formuláře pro přijetí dítěte do MŠ 

pro školní rok 2023-2024

  •  Přihláška do MŠ viz zde:

  •  Přiháška k celodennímu stravování - souhlas s inasem viz zde:

  •  Evidenční list viz zde:

  •  Potvrzení lékaře viz zde:

  •  Souhlas se zpracováním osobních údajů viz zde:

  •  Nahlížení do spisu viz zde: 

 Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.


 Informace o zpracování osobních údajů viz zde


 EF - Obědy do škol V.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021. Bližší info zde a zde.


Schválený rozpočet na r. 2023 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

viz. zde

Střednědobý výhled rozpočtu na l. 2024-2025 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek

viz. zde