Barvička

Naše pravidla

Provoz a vnitřní uspořádání chodu v MŠ

Do předškolního vzdělávání v jednotřídní mateřské škole jsou přijímány dětí smíšeně, tj. 3 ročníky dle věkových kategorií předškolního věku.

Od ranního scházení až po 10:00 hod. nabízíme dětem:

 • předškolní vzdělávací činnosti
 • individuální přístup
 • zdravotně pohybové aktivity
 • hygienické návyky
 • návyky pro stolování a stravování

09:50 – 12:00

Pobyt venku v teplých měsících.
Podle možností se pobyt venku uskutečňuje i v jiném čase tj. zrána a odpoledne.

12:00

 • oběd
 • hygiena
 • odpočinek
 • klidové činnosti

14:15

 • hygiena
 • stolování odpol. svačinka
 • spontánní hry
 • dětské aktivity a činnosti
 • individuální přístup
 • za příznivého počasí pobyt venku a pohybové aktivity.

Činnosti, které v MŠ probíhají jsou vyvážené, organizačně propojené a dětem přizpůsobené.

Bližší informace uvádí Školní řád na MŠ