Barvička

Info pro rodiče

 Informace pro školní rok 2022/2023


 

Vážení rodiče, budeme se na Vás a Vaše děti těšit již ve čtvrtek 1.9.2022. Provož MŠ od 6.00 hod - 16.30 hodin. 

Umístění dětí do jednotlivých tříd bude vyvěšeno na hlavních dveřích.

Děti jsou přihlášeny k celodenní stravě. 


 Informativní schůzky pro rodiče :

MŠ Myslivečka 1883                                          dne 5.9.2022  od 16.00 hod. 

odloučené pracoviště F. Čejky 420                   dne 6.9.2022 od 16.00 hod. 

odloučené pracoviště Příborská 37, Lysůvky   dne 7.9.2022 od 16.00 hod.