Barvička

Personální uspořádání školy

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída (smíšená)

p. učitelka:
vedoucí učitel:

Michaela Bollková DiS.
Bc. Lukáš Volný

 

 

 

Školní jídelna, výdejna

Pracovnice výdejny: Šárka Hájková

Správní zaměstnanci

O úklid se stará: Šárka Hájková
Údržbář: Petr Chromec a Lubomír Prokop