Barvička

Prezentace

Naše školka

Naše jednotřídní - heterogenní mateřská škola se nachází v okrajové části Frýdku – Místku v obci Lysůvky. Velkou prioritou této MŠ je klidná vesnická atmosféra, která přímo nabádá vést děti k ekologii a k ochraně přírody a spolupráci s ní.

MŠ obklopuje velká školní zahrada, na které jsou letité vzrostlé stromy, které zajišťují v teplých měsících dostatek potřebného stínu při pobytu dětí. Její prostor je vybaven dostatečným množstvím zahradního vybavení, které slouží nejen k pohybovým a hravým aktivitám, ale i k rozvoji celkové tělesné zdatnosti dětí. Děti zde mohou samy využívat metody experimentu, podílet se na sklizni ovoce a zeleniny.

Celodenní stravování je zajištěno dovozem jídla z MŠ J. Myslivečka. Skladba jídelníčku je pestrá, vyvážená, s dostatkem ovoce a zeleniny. Celodenně je zajištěn pitný režim. Respektujeme pokyny a přání rodičů.

V jednotřídní MŠ pracujeme podle školních a třídních vzdělávacích programů tak, aby dětem bylo poskytnuto co nejvíce podnětů k přirozenému rozvoji a zajišťovaly tak všestrannou spokojenost při pobytu v MŠ.

Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu,aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené!

Proč máme heterogenní třídy a ne homogenní?

Co je heterogenní třída? - Třída věkově smíšená.

Co je homogenní třída? - Třída věkově stejná.

Věkově smíšené třídy jsou přirozené. Již v minulosti, kdy spolu žily celé široké rodiny, dítě přirozeně vyrůstalo ve věkově smíšeném prostředí. Podobné situace dnešní předškolní děti, zejména ty městské, často už vůbec neznají. Výhodu věkově smíšených tříd zaregistrujeme zvlášť začátkem školního roku, kdy je nástup nových dětí největší. Malé děti vidí, co starší kluci a holky dělají, jak se mezi sebou chovají, a mohou je napodobovat. Toto homogenní třídy neumožňují, není od koho se učit.

Věkově smíšené třídy, také poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Předškoláci si uvědomují, že jsou nejstarší a mají více kompetencí, navíc rádi pomáhají s ostatními dětmi. V sociální i vzdělávací oblasti jsou věkově heterogenní třídy jednoznačně prospěšné. Činnosti, které podagog vymýšlí a nabízí, dětem připraví tak, aby mohl pracovat s celým kolektivem, menšími skupinami čí s jednotlivci. Vzdělávání u předškoláků je na vysoké úrovni, není ničím a nikým potlačováno, je sledována úroveň každého jedince tak, aby včas byli tito předškoláci nastartováni do ZŠ.

Heterogenní třída má náročnější proces přípravy pedagoga na každý den. Velkou výhodou je, že k náročnějším činnostem ve vzdělávání se mohou připojit i děti mladší a naopak děti, které potřebují ještě čas a prostor ve vztahu ke svému věku a dosavadním schopnostem a dovednostem, si mohou zvolit činnosti snazší. Vše sleduje a řídí pedagog, který musí denně vyhodnotit úroveň nabídkové vzdělávací činnosti, co kterému dítěti schází, kde je potřeba jej posunout, na co se u něj zaměřit. K tomu slouží zpětná vazba, hodnocení, evaluační postupy a tak pod. V homogenních třídách není nikdy možné zachovat počet dětí odpovídající stejnému ročníku a potom např. 2, 3, 4 děti jiného ročníku se mnohem hůře do kolektivu sociálně zařazují.

Heterogenní třídy jsme zavedli v roce 1992. Naši pedagogové mají s tímto způsobem vzdělávání bohaté zkušenosti, a pokud bychom přešli na homogenní třídy, jako před rokem 1992, tak by to byla cesta zpět.

Děti zvládají spoustu věcí, jen se jim musí dát odborná příležitost.