Barvička

Dokumenty


Zápis do předškolního vzdělávání pro rok 2024 -2025

Formuláře pro přijetí dítěte do MŠ 

  •  Přihláška do MŠ viz zde:

  •  Evidenční list viz zde:

  •  Souhlas s inkasem  viz zde:

  •  Potvrzení lékaře viz zde:

  •  Souhlas se zpracováním osobních údajů viz zde:

  •  Nahlížení do spisu viz zde:

  •  Směrnice viz zde:

  •  Kriteria pro přijetí:  LOGOPEDICKÁ TŘÍDA viz zde:

                                      BĚŽNÁ TŘÍDA viz zde:


Školní řád od 1.9.2022 viz zde:

Dodatek č. 1 ke školnímu řádviz zde:


Vnitřní řád školní jídelnviz zde:

Příloha č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny - polodenní strava viz zde:

Příloha č. 2 k vnitřnímu řádu školní jídelny platn od 1.9.2023 - zvýšení cen stravného, odhlášení odpolední svačiny viz zde:


Školní vzdělávací program viz zde:

Minimální preventivní program viz zde:


Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činní 700,- Kč  měsíčně.

Kalkulace úplaty pro školní rok 2023/2024 viz zde:

Směrnice ke stanovení výše úplaty od 01.09.2023 viz zde:

Žádost o osvobození od úplaty viz zde: 

 


Žádost o ukončení předškolního vzdělávání viz zde:


 Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.


 Informace o zpracování osobních údajů viz zde


Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2023. Bližší info viz zde:


Schválený návrh rozpočtu pro rok 2024 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek viz zde:

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na l. 2025-2026 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek viz zde:


Projekt - Podpora personálních pozic v MŠ Sluníčko 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001302

Obdržená finanční částka dotace 875 779,00 Kč.

viz zde: