Barvička

Info pro rodiče

Informace pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činní 600,- Kč měsíčně.

Kalkulace úplaty pro školní rok 2022/2023 zde

Směrnice ke stanovení výše úplaty od 01.09.2022 zde

 

 


 

 Výsledky přijímacího řízení pro rok 2022-2023

kmenové pracoviště MŠ J. Myslivečka 1883 viz zde

odloučené pracoviště F. Čejky 420 viz zde

odloučené pracoviště Příborská 37, Lysůvky viz zde


Zápis do MŠ pro rok 2022/2023 pro děti z Ukrajiny proběhne 13. a 14. června 2022 na adrese J.Myslivečka 1883, Frýdek-Místek od 8.00 do 12.00 hodin, v MŠ.

Зарахування дітей з України до дитячого садка на 2022/2023 рік відбудеться 13 та 14 червня 2022 року за адресою J.Myslivečka 1883, Frýdek-Místek з 8.00 до 12.00, у дитсадку.


 

Foruláře pro přijetí dítěte do pro školní rok 2022-2023

Přihláška do MŠ zde

Evidenční list zde

Souhlas s inkasem zde

Potvrzení lékaře zde

Souhlas se zpracováním osobních údajů zde


 

Směrnice pro přijímání dětí zde

Kriteria pro přijímání dětí - BĚŽNÁ TŘÍDA zde

Kriteria pro přijímání dětí - LOGOPEDICKÁ TŘÍDA zde

____________________________________________________________________________

Informace ke školnímu roku 2021/2022 viz zde

 


 

Školní řád viz zde


 Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.


Informace o zpracování osobních údajů viz zde 


EF - Obědy do škol V.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021. Bližší info zde a zde.


Zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu a I. 2023-2024 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2022 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2022/


 

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2023-2024 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2023-2024/


 

Info k projektu Evropského fondu zde