Barvička

Naše akce

Pasování předškoláků

22.06.2022

Ve středu odpoledne se naši předškoláci slavnostně loučili s mateřskou školou. Paní ředitelka pasovala děti na školáky. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=Wjk7g9vV5uc

Přehlídka dravých ptáků

14.06.2022

Na zahradě MŠ J. Myslivečka na děti čekala přehlídka dravých ptáků. Mohly si pohladit sovu, viděly sýčka, supa i orla. Všichni si seznámení s dravými ptáky moc užili.

Každý něčím jezdíme, na cesty se těšíme - 2. třída Žlutá

10.06.2022

Celý týden byl zaměřen na dopravní prostředky, pohybující se po silnici, vodě, kolejích a vzduchu. Děti byly také seznámeny s některými dopravními značkami, poučeny o jejich důležitosti a jak se máme správně chovat na silnici. Největší radost děti prožívaly při výrobě auta.

Výlet do Faunaparku

09.06.2022

Ve čtvrtek jsme se společně všechny třídy vydaly na výlet do Faunaparku ve Frýdku-Místku. Děti se seznámily s životem králíků, kačen i slepic v jejich přirozeném prostředí. Největší radost však měly ze svačinky, kterou si po cestě samy nesly v batůžku.

Slavíme DEN DĚTÍ - II. třída Žlutá

03.06.2022

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o Mezinárodním dni dětí - řekli jsme si zda jsou všude na světě děti stejné, či se v něčem liší, také jsme si povídali o kamarádství a jak bychom se k sobě měli chovat. Děti se při činnostech učily zejména spolupráci a respektu k potřebám a názorům ostatních. A na oslavu tohoto svátku si děti daly nanuk a lízátko.

Cirkus Sluníčko - MDD 1.6.2022

01.06.2022

Na dětský den na děti i rodiče čekalo zábavné cirkusové odpoledne na naší zahradě. Na stanovištích plnili spoustu různých úkolů, i rodiče se zapojili např. při malování na obličej či při skákání v pytlích. Do vlastnoručně vyrobeného kornoutku děti dostaly za odměnu popcorn, a také si pochutnaly na vodním melounu či skvělém perníku od našich paní kuchařek. https://youtu.be/4cXkMqNgpnw

Divadelní představení - "Leonka a modré tůňky"

30.05.2022

Děti shlédly velmi zábavné divadelní představení "Leonka a modré tůňky". Naučily se nové písničky, měly šanci se i rozhýbat a zatancovat si, pomohly Žabce uklidit odpadky po skřítkovi Větvičkovi a také si vyzkoušely několik zaklínadel.

Návštěva městské knihovny - I. třída Zelená a III. třída Modrá

24.05.2022

V úterý děti navštívily městskou knihovnou, kde si poslechly pohádku o Budulínkovi a mohly si prohlédnou spoustu krásných knih. A protože se jim některé z nich moc zalíbily, hned jsme si je do školky půjčili.

Den matek - III. třída Modrá

11.05.2022

Děti předvedly rodičům, babičkám i všem, kdo naší třídu navštívili, krátké pásmo písniček, básniček i a tanečků. Na závěr vyrobily květinové srdíčko, které svým maminkám rády z lásky darovaly.

Čáry, máry, ratata nachystejte košťata - I. třída Zelená logo

29.04.2022

V pátek jsme si hráli na čarodějnice a černokněžníky, vyráběli lektvary a plnili tajemné úkoly. Parádně jsme se bavily i na čarodějnické procházce městem a parkem.

Čarodějky k nám míří, kouzla vzduchem víří - 2. třída Žlutá

29.04.2022

Tento týden jsme si s dětmi pořádně užili - povídali jsme si o čarodějnicích, jak vypadají, ve kterých pohádkách vystupují. Společně jsme míchali kouzelné lektvary, učili se létat na koštěti, hledali čarovné kamínky, učili se kouzlo proti zlobení. Děti si vyrobily z papíru čarodějnici, košťátka a pavouky. V závěru týdne jsme prožili "Čarodějnický rej", kdy děti plnily různé čarodějnické úkoly.

Čarodějnická taškařice - III. třída Modrá

29.04.2022

V pátek se naše třída proměnila v čarodějnické doupě. Tam malí čarodějové i čarodějnice připravovali kouzelné lektvary, pronášeli zaklínadla a tancovali strašidelné tance. S rámusem a bubnováním, pak děti předváděly svůj kostým v čarodějnickém průvodu.

Oslava DNE ZEMĚ

22.04.2022

Den Země jsme oslavili procházkou k řece, při které dětí hrály hledací hru - měly nalézt např. narcis, žížalu či včelu. Také jsme společně zazpívali PÍSNIČKU PRO ZEMI, kterou jsme trénovali celý týden. Poté měly děti za úkol postavit z přírodnin domečky pro broučky, které se jim moc povedly! A na závěr jsme společně ozdobili velké kartonové srdce jarními květinami.

Den Země - I. třída Zelená logo

22.04.2022

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem. Cílem oslav dne Země bylo upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

Projektový den "Malý stavitel"

19.04.2022

Dnes skupinka předškoláků získala v rámci projektového dne s tématem: "Malý stavitel" elementární poznatky ze světa stavitelství. Děti se dozvěděly, kdo kreslí mapy, jak se staví cesty a domy. Formou tohoto situačního a prožitkového učení si děti osvojily řemeslnou zručnost, vztah k řemeslu, pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty.

Cestou za pomlázkou - Žlutá třída

14.04.2022

Celý týden jsme si s dětmi povídali o velikonočních svátcích, tradicích - vysvětlili jsme si pojem "pomlázka". Děti si vyzkoušely různé výtvarné techniky při výrobě velikonočního zajíčka a kuřátka. Společně jsme vyzdobili zahradu MŠ k příležitosti "Velikonočních vajíčkohrátek".

Velikonoční vajíčkobrani

12.04.2022

Úterní odpoledne, na naší zahradě propuklo Velikonoční vajíčkobrani. Na děti v doprovodu rodičů čekalo zábavné poznávání Velikonočních tradic, hledání kuřátka, veselé písničky i sladká odměna, kterou si děti samy připravily. https://www.youtube.com/watch?v=XS7-xQJRGvQ&feature=share

Návštěva 4.ZŠ první třídy

04.04.2022

Předškolní děti si na malou chvíli vyzkoušely, jaké je to sedět za školní lavicí. Měly připravené úkoly, které spolu s prvňáčky hravě zvládly a do školky se vracely s úsměvem.

Probuď se zahrádko, teplo je tu zakrátko - 2. třída Žlutá

01.04.2022

Celý týden byl zaměřen na první jarní květiny, děti se postupně seznamovaly s názvy jednotlivých květin pomocí obrázků, vyzkoušely si různé výtvarné techniky při výrobě květinek.

Průzkumníci v Africe

31.03.2022

Dnes k nám do MŠ přijelo divadlo LETADLO se spoustou písniček a zajímavým, poučným příběhem - zahrálo nám pohádkovou divadelní výpravu na černý kontinent, kde se děti seznámily s Afrikou, poznávaly africká zvířátka, pomáhaly malému černouškovi i žirafě, rozveselily zebru pomocí písničky.

Jarní brána

21.03.2022

Všechny třídy společně přivítaly jaro na naší školní zahradě. Zahráli jsme si na zahradníky a vysadili vrbové proutky do tvaru brány. Pořádně jsme je zalili a budeme pozorovat, jak se jim daří a jak rostou. Aby nám neuschly, budeme muset o ně pečovat pravidelně. Těšíme se, až se naše jarní brána zazelená a vyroste. Doufáme, že to bude pěkný přírodní zahradní prvek, který využijeme i ke hrám při pobytu venku. Po užitečné práci jsme si připomněli jarní hry našich předků- děti skákaly panáka, cvrnkaly kuličky, tvořily sluníčko z přírodnin, zpívaly. Po celé dopoledne nás při všech činnostech doprovázelo příjemné jarní sluníčko na obloze. A bylo nám spolu dobře.

Letíme do vesmíru - 2.třída Žlutá

11.03.2022

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o VESMÍRU - co je součástí vesmíru, jak se můžeme do vesmíru dostat.... Společně jsme se pokusili vytvořit ve třídě vlastní vesmír. Děti dostaly do povědomí nové poznatky a pojmy.

Daleko za mraky, ve vesmíru - III. třída Modrá

10.03.2022

Tento týden, jsme se jako astronauti vydali poznávat vesmír. Děti tvořily rakety z různých materiálů, poznaly zákoutí Měsíce i Slunce, rozeznávaly základní geometrické tvary a naučily se píseň o naší Zeměkouli. Vše bylo umocněno zhlédnutím filmu o vesmíru v mobilním planetáriu, které naši školku navštívilo, děti byly z planetária nadšené a my moc děkujeme.

Zimní olympiáda - 2. třída Žlutá

17.02.2022

I ve žluté třídě jsme si udělali vlastní mini olympiádu - nejprve jsme si na zahradě zazpívali českou hymnu a poté už děti fandily našim hokejistům!

Zimní olympijské hry - 1. třída Zelená Logo

11.02.2022

Právě probíhající ZOH nás zavedly do světa sportu, kruhů a jejich barev. Procvičovali jsme prsty i celé tělo, tvořili barevné kruhy z různých stavebnic, vybarvili českou vlajku. Skládali jsme puzzle mapy světa i České republiky. Přiblížili jsme si, jak je daleko Peking, získali povědomí o existenci různých národů a zemí na zeměkouli. Vyzkoušeli jsme si některé sportovní disciplíny, manipulaci s hokejkami. Také jsme si vyrobili medaile a stupně vítězů. A moc nás to bavilo.

Zimní olympiáda startuje! III. třída Modrá

07.02.2022

I my v Modré třídě fandíme naším sportovcům na zimní olympiádě a moc jsme si tento týden užili! Zahráli jsme si curling, vyzkoušeli hokejovou výzbroj a už víme, jak vypadá i které barvy nosí naše česká vlajka.

Paní zima čaruje - 2. třída Žlutá

31.01.2022

V týdnu jsme si s dětmi povídali o zimě, co vše k ní patří a co už děti o zimě znají. Děti plnily spoustu činností zaměřených na zimní počasí. Modelovaly vločky z plastelíny, tvořily vločky z korálků a drátků, řadily je podle velikosti, vystřihovaly je z papíru, luštily zimní křížovku, tvořily sněhuláka z obručí a víček, zasněžený strom z otisku ruky a mnoho dalšího.

Kouzelné muzikohrátky

26.01.2022

Ve středu děti zažily "Kouzelné muzikohrátky". Jako přivítání si poslechly zvuk indického šamanského bubínku. Také se naučily kouzelnou písničku, kterou doprovodily hrou na tělo - tleskáním, pleskáním. Poslechly si několik etnických a relaxačních nástrojů - např. tibetské mísy, tibetský zvon, sun drum, brumle, zvonkohry koshi. Samozřejmě si děti také zabubnovaly na bubny. A protože to byly "Kouzelné muzikohrátky", tak na závěr děti mohly vidět, jak dokáže kouzlit tibetská mísa s vodou.

Lyžování na Opálené

21.01.2022

Celý týden jezdily děti na Čeladnou do areálu Opálená, kde se učily jezdit na lyžích. Získávaly zkušenosti na kopci i na vleku a v pátek při minizávodu, ukázaly rodičům, jací jsou všichni skvělí závodníci. V cíli sklidili velký potlesk a od instruktorů dostaly všechny děti zlatou medaili. Byl to vydařený týden plný pohybu.

Karneval - 1. třída Zelená logo

13.01.2022

Ve čtvrtek se z mateřské školy ozývalo karnevalové veselí. Navštívily nás čarodějnice, princezny, dinosaurus, kostlivec a jiné zajímavé masky. Užili jsme si různé soutěže, diskotéku a bohatou hostinu.

Karneval - 2. třída Žlutá

13.01.2022

Celý týden jsme prožili v duchu karnevalu. Děti si zdobily škrabošky, vyráběly karnevalové kloboučky, kreslily klauny a plnily další úkoly. Ve čtvrtek konečně vypukl dlouho očekávaný karneval. Děti si užily spoustu karnevalových her, například tanec s balonky nebo židličkovou. Udělali jsme si přehlídku masek a poté si děti pochutnaly na skvělé hostině, za kterou rodičům moc děkujeme.

Karnevalové veselí - 3. třída Modrá

13.01.2022

Tento týden patřil barvám, tvarům a hlavně přípravám na čtvrteční karneval. Celý karnevalový den si moc užily všechny princezny, čarodějnice, rytíři i další hrdinové z oblíbených pohádek.

Neseme vzkaz, že NOVÝ ROK začíná zas - 2. třída Žlutá

07.01.2022

Tento týden v novém roce jsme si s dětmi sdělovali zážitky z prožitých vánoc. Povídali jsme si o tom, proč si vzájemně přejeme do nového roku. Děti dostaly do povědomí význam tradice třech králů.

My Tři králové - 1. třída Zelená Logo

07.01.2022

Už jsme zase po Vánocích a Novém roce ve školce. Docela jsme se těšili. Podívejte se, jak nám slušely vlastnoručně vyrobené tříkrálové koruny.

Procházka na náměstí - 2. třída Žlutá

21.12.2021

Dnes jsme se s dětmi vydali na náměstí prohlédnout si betlém, kostel a podívat se na kapříky.

Andílkovy vánoční přípravy - 3. třída Modrá

17.12.2021

Celý týden jsme andílkovi pomáhali s chystáním Vánoc. Vyzdobili jsme si třídu, namalovali ozdoby, tvořili sněhové vločky, napekli cukroví a u všeho si vesele zpívali.

Kouzlo Vánoc - 2. třída Žlutá

17.12.2021

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o vánočních tradicích, co bychom si přáli od Ježíška... Děti si vyrobily vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, zkrátka jsme se připravovali na Vánoce.

Vánoční nadílka - 3. třída Modrá

16.12.2021

I do naší třídy našel Ježíšek cestu a překvapil děti krásnými dárky. Všichni jsme měli obrovskou radost!

Vánoční nadílka - 2. třída Žlutá

16.12.2021

Dnes jsme s dětmi prožili slavnostní vánoční den. Děti přišly do MŠ ve slavnostním oblečení, přinesly z domu různé dobroty k pohoštění, podílely se na přípravě slavnostní tabule. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy u vánočního stromečku a hodovali jsme. Za krátkou chvíli zazvonil zvoneček a přišel k nám do třídy Ježíšek s bohatou nadílkou.

Vánoce přicházejí - 1. třída Zelená Logo

10.12.2021

A s nimi i první letošní sněhová nadílka na naší zahradě.

V předvánočním těšení nikdo nelení - 2. třída Žlutá

10.12.2021

V tomto týdnu děti vyráběly andílky, baňky, procvičily si manipulaci s nůžkami, papírem a lepidlem, sestavovaly vánoční stromeček z různých prvků, dolepovaly na rybu šupinky, otiskovaly světélka vánočního řetězu dle posloupnosti barev.

Sněhové hrátky na zahradě MŠ

10.12.2021

Dnes si děti užily sněhu plnými doušky - vytvářely obří koule, které pak porovnávaly, kdo má největší/nejmenší, stavěly sněhuláky a nechyběla ani pořádná koulovačka.

Mikulášská nadílka

03.12.2021

Mikuláš s čertem a andělem nám přinesli zimní čas i balíčky s dobrotami. Moc jsme se na ně těšili.

Já jsem čert a ty jsi čert, s námi není žádný žert - 1. třída Zelená logo

01.12.2021

Ve středu se všechny děti a zaměstnanci mateřské školy proměnili v čerty a čertice. Všichni čertíci byli velmi roztomilí. Celý den jsme si opravdu užili.

Čerte, čerte bu, bu, bu! - 2. třída Žlutá a 3. třída Modrá

01.12.2021

Na malý čas se naše třídy proměnily v pekla, kde si děti mohly naplno užívat čertovského řádění. Všichni jsme si to moc užili!

Rozsvícení vánočního stromečku

25.11.2021

Ve čtvrtek jsme společně přivítali poklidný adventní čas. Děti zpívaly vánoční písně i koledy, na zahradě ochutnaly teplý ovocný punč a v příjemné atmosféře se náš stromeček nádherně rozzářil vánočním světlem. https://www.youtube.com/watch?v=_VFhmQFiQf0

Sedí liška pod dubem - 1. třída Zelená Logo

18.11.2021

Pomalu se loučíme s barevným podzimem. Naše hraní a tvoření bylo také plné barev.

Podzimní lampionová slavnost

16.11.2021

Protože na naší zahradě nezůstal už ani jeden barevný lístek, rozhodli jsme se ji rozzářit a uspořádat "Podzimní slavnost". Společně s rodiči nám v tom děti pomohly! Jejich lampiony prosvítily do tmy zahalený park i zahradu, která byla poprvé úplně jiná, než jakou ji známe. Byla plná skřítků, světýlek, hudby i voňavého čaje. A protože všechny děti s radostí splnily úkoly od naších kouzelných skřítků, není divu, že si na závěr zasloužily sladkou ježčí odměnu!

Poslední list padá k zemi - 2. třída Žlutá

12.11.2021

S dětmi jsme si povídali o barvách podzimu, stromech, podzimních plodech, zaměřili jsme se hlavně na podzimní listí (tvary, barvy). Ukázali jsme si, ke kterému stromu patří příslušný list.

Duhový pokus - 2. třída Žlutá

08.11.2021

Zkoušeli jsme, jak se barvy lentilek smíchají dohromady, tak jak se mísí barvy na podzimním listí. Dětem se pokus moc líbil a se zatajeným dechem pozorovaly, jak se jednotlivé barvy vpíjí do vody.

Poslední list plachtí k zemi - 3. třída Modrá

05.11.2021

Tento týden nás ve třídě přivítal skřítek z listí, kterému děti vymyslely jméno Lilek. S listím jsme si užili hodně zábavy venku i ve třídě u vyrábění, zpívání a cvičení.

Bramborové hrátky v MŠ

26.10.2021

Poslední říjnový týden jsme si užili na zahradě, projasněné sluníčkem, vybarvené podzimním listím, rozveselené bramborovými hrami a provoněné vůní bramboráků.

Barevné muzikohrátky

19.10.2021

V úterý děti zažily "Barevné muzikohrátky". Měly šanci poslechnout si, a taky vyzkoušet, různé netradiční nástroje např. tibetské mísy, kalimbu, šamanský buben, zvonkohru koshi. Naučily se "Barevnou písničku", kterou doplnily hrou na tělo. Na závěr si všechny děti společně zabubnovaly.

S přírodou jsem kamarád 3. třída Modrá

08.10.2021

Naše mateřská škola se zapojila do sběru papíru, proto už i my ve 3. třídě Modré víme, jak nejlépe naší přírodu chránit. Povídali jsme si o tom, co se nám na přírodě nejvíce líbí, jak třídíme odpad a proč je nutné chovat se ke přírodě s úctou.

Začala nám BARVIČKA

06.10.2021

Zdravíme z první Barvičky! Odstartovali jsme spolu se skřítkem Podzimníčkem a už se moc těšíme na další tvoření a vyrábění.

Zábavné dopoledne s písničkou

06.10.2021

Dnes za námi do školky přijel Pavel Novák, který si pro děti připravil spoustu písniček tanečků i zábavných her. Děti si celé dopoledne moc užívaly, na známé písničky tancovaly, s radostí si zasoutěžily a na závěr dostaly malé věcné odměny.

Vláček přátelství

24.09.2021

V pátek, jsme si na školní zahradě zahráli na "vláček přátelství". Děti z jednotlivých tříd se představily ostatním kamarádům ze školky. Společně jako vláček, projížděly tunely, zpívaly a tancovaly na dětské písně. Všem dětem se kamarádský den moc líbil a užívaly si ho!

Jede vláček – 1. třída Zelená logo

21.09.2021

V rámci příprav na prožitkový den, jsme si hráli na vláček a navštívili vlakové nádraží.

Ve školce i doma, je mi vždycky prima! 3. třída Modrá

20.09.2021

Tento týden jsme si povídali o těch, které máme rádi. Děti vyprávěly, kdo je vodí do školky a jaké kamarády tady mají. Vymýšlely, jak kamarádům dělat radost, aby nám tady bylo společně pěkně.

Všechno má své jméno - 1. třída Zelená logo

17.09.2021

Také v tomto týdnu jsme si spolu hráli, tvořili, pojmenovávali věci kolem sebe. A potom nám chutnalo...

V naší školičce je dobře klukovi i holcčičce - 2. třída Žlutá

17.09.2021

Tento týden jsme se s dětmi zaměřili na ukládání oblečení (včetně zapínání a odepínání knoflíků), uklízení hraček na svá místa, povídali jsme si o tom, jak můžeme rozveselit kamarády, když jsou smutní.

Školka v přírodě

10.09.2021

Školka v přírodě, tady jsme v pohodě. Slunce tu svítí, roste tu kvítí. Máme tady kamarády, hrajeme si s nimi rádi.

Pojď si hrát - 1. třída Zelená logo

03.09.2021

První dny ve školce jsou za námi a máme se dobře...

Hura do školky!

01.09.2021

Rozloučili jsme se s prázdninami a školku přivítali jak jinak, než s úsměvem. Na děti čekalo sladké přivítání a hravě výzdobená školička. Věříme, že celý rok bude stejně veselý, jako tento první den!