Barvička

Projekt

Celé Česko čte dětem viz. zde:


 

Celoroční projekt - Rok se stromy viz zde:

Celoroční projekt - Integrovaný záchranný systém - Hasiči viz zde, Policie viz zde


EF Šablony VI. - Personální podpora V MŠ


 EF - Obědy do škol V.

Využití

  • Potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby jejich dítě docházelo do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2022.