Barvička

Personální uspořádání školy

Pedagogičtí zaměstnanci

 

1. třída Zelená:
(smíšená)

p. učitelka:
vedoucí učitelka:

asistentka pedagoga:

Mgr. Miroslava Ryšková
Bc. Gabriela Čárková

Jiřina Arztová

2. třída Žlutá:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

asistentka peagoga:

Matěj Říha, DiS.
Daniela Kavalírová

Martina Nytrová

3. třída Modrá:
(smíšená)


p. učitelka:
p. učitelka:

asistentka pedagoga

Bc. Lenka Zbyňová
Michaela Vondráková

Bronislava Plucnarová

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Lenka Bielská
Kuchařka a zaměstnanec ŠJ:

Světlana Rohanová a Blanka Přadková

Správní zaměstnanci

O úklid se stará: Pavla Kubaláková, Lucie Marková
Údržbář: Petr Chromec a Lubomír Prokop
Pradleny: Pavla Kubaláková, Lucie Marková