Barvička

Personální uspořádání školy

Pedagogičtí zaměstnanci

 

1. třída Zelená:
(smíšená)

p. učitelka:
vedoucí učitelka:

asistent pedagoga:

Mgr. Miroslava Ryšková
Mgr. Danka Adamusová

Jiřina Arztová

2. třída Žlutá:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

Bc. Sára Vu
Bc. Petra Bačová

3. třída Modrá:
(smíšená)


p. učitelka:
p. učitelka:

Šárka Křivová
Bc. Lenka Riedlová

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Petra Budzińská
Kuchařka a zaměstnanec ŠJ:

Alena Wagnerová a Radka Krůčková

Správní zaměstnanci

O úklid se stará: Pavla Kubaláková, Lucie Marková
Údržbář: Petr Chromec a Lubomír Prokop
Pradleny: Pavla Kubaláková, Lucie Marková