Sluníčko

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ
nebo hospodářky MŠ.

 

 Duben  středa 10.4.2019 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16: hod

 
       
 Květen  pondělí 13.5.2019

od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16.00 hod

 

 

       
 Červen  středa 12.6.2019 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

V měsíci červnu se bude hotově vybírat platba (strava a úplata)

na prázdninový provoz. Platí pro všechny přihlášené.

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice k stanovení výše stravného zde k 1.9.2018.