Sluníčko

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ
nebo hospodářky MŠ.

 

 Řijen  pátek 12.10.2018 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16: hod

 
       
 Listopad  pondělí 12.11.2018

od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16.00 hod

 

 

       
 Prosinec  středa 12.12.2018 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

V měsíci říjnu se bude hotově vybírat za kroužky pořádané MŠ

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice k stanovení výše stravného zde  k 1.9.2018 

Dodatek č. 1 k Směrnici k stanovení výše stravného od 2.1.2018 zde.

 

 

 

 

Dagmar Fusková  ředitelka MŠ