Sluníčko

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ
nebo hospodářky MŠ.

 

 říjen  pondělí 14. 10. 2019 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 
       
 listoped  středa 13, 11, 2019

od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

       
 prosinec  středa 11. 12. 2019 od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice k stanovení výše stravného zde k 1.9.2019.