Sluníčko

Personální uspořádání školy

 

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída I.Logo:
(smíšená)

 

p. učitelka
p. učitelka

 

Bc. Jana Stachurová
Bc. Gabriela Čárková

2. třída II.Logo:
(smíšená)

p. učitelka
p. učitelka
asistent pedagoga

Mgr. Martina Běčáková
Bc. Baszczynská Šárka
MVDr. Ivana Olšarová

3. třída Hvězdička:
(smíšená)

p. učitelka
p. učitelka

Jarmila Kovářová
Denisa Žáková

4. třída Měsíček:
(smíšená)
p. učitelka
p. učitelka

Taťána Knapová
Mgr. Renata Chýlková

5. třída Sluníčko:
(smíšená)
p. učitelka
školní asistent
Eva Nitrová
Gabriela Marková
  zástupkyně ředitelky Alena Beierová
  ředitelka Bc. Gabriela Říhová

Školní jídelna, vyvařovna

Vedoucí ŠJ: Renata Tomková
Kuchařky a zaměstnanci ŠJ: Edita Varróvá, Petra Oborná, Dagmar Kluzová

Správní zaměstnanci

Hospodářka, finanční referent: Jarmila Chromcová
Za úklid zodpovídá:


Ivana Valečková
Květoslava Stoklásková
Kateřina Hlavačková

O údržbu mateřských škol se stará:  Petr Chromec