Sluníčko

Personální uspořádání školy

 

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída I.Logo:
(smíšená)

 

p. učitelka
p. učitelka

 

Bc. Jana Stachurová
Mgr. Zuzana Tomančáková

2. třída II.Logo:
(smíšená)

p. učitelka
p. učitelka
asistent pedagoga

Bc. Petra Střížová
Ing. Zuzana Holoubková
MVDr. Ivana Olšarová

3. třída Hvězdička:
(smíšená)

p. učitelka
p. učitelka

Jarmila Kovářová
Bc. Lenka Ambrožová

4. třída Měsíček:
(smíšená)
p. učitelka
p. učitelka

Bc. Karolína Babičová
Mgr. Renata Chýlková

5. třída Sluníčko:
(smíšená)
p. učitelka
školní asistent
Eva Nitrová
Gabriela Marková
  zástupkyně ředitelky Alena Beierová
  ředitelka Dagmar Fusková

Školní jídelna, vyvařovna

Vedoucí ŠJ: Renata Tomková
Kuchařky a zaměstnanci ŠJ: Edita Varróvá, Petra Oborná, Dagmar Kluzová

Správní zaměstnanci

Hospodářka, fin. referent: Jarmila Chromcová
Za úklid zodpovídá:


Ivana Valečková
Květoslava Stoklásková
Kateřina Valečková

O údržbu mateřských škol se stará:  Petr Chromec