Sluníčko

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

 Informace ke školnímu roku 2020/2021 viz zde

 Informace a dokumenty pro rodiče nových dětí:

 • Co budou děti potřebovat do MŠ viz zde

 • Evidenční list viz zde

 • Adaptační list viz zde

 • Souhlas s inkasem viz zde

 • Školní řád viz zde

   

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/2021 činí 500,- Kč.

 • Kalkulace úplaty na školní rok 2020/2021 viz zde

 • Směrnice ke stanovení výše úplaty k 1.9.2020 viz zde

_________________________________________________________________________________________

 • Přihláška do MŠ viz zde + souhlas se zpracováním osobních údajů a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie viz zde

 • Čestné prohlášení viz zde

 • Směrnice pro přijímání dětí viz zde

 • Kritéria pro přijímání dětí viz zde a zde

_________________________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

_________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

_________________________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol IV.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2020. Bližší info zde a zde.

_______________________________________________________________________________

Odkaz na webové stránky městaNávrh rozpočtu na rok 2020střednědobý výhled rozpočtu na I. 2021-2022  jednotlivých p.o. zřizených statutárním městem Frýdek-Místek

Schválené rozpočty: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

_________________________________________________________________________________________

Žádost o snížení úplaty zde. Žádost odevzdejte do 3. dne následujícího měsíce viz Směrnice o úplatě.

_________________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

_________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 1.9.2020 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování použijte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.