Sluníčko

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

Vážení rodiče, dne 6.9.2021 v 16:00 hod. bude v MŠ informativní schůzka pro všechny rodiče ohledně provozu a režimu v MŠ.

Informace ke školnímu roku 2021/2022 viz zde

________________________________________________________________________________

 

 Informace a dokumenty pro rodiče nových dětí:

 • Co budou děti potřebovat do MŠ viz zde

 • Evidenční list viz zde

 • Adaptační list viz zde

 • Souhlas s inkasem viz zde

 • Školní řád viz zde

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2021/2022 činí 550,- Kč.

 • Kalkulace úplaty na školní rok 2021/2022 viz zde

 • Směrnice ke stanovení výše úplaty k 1.9.2021 viz zde

________________________________________________________________________________

     Přílohy k zápisu do MŠ:

 • Přihláška do MŠ viz zde + souhlas se zpracováním osobních údajů a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie viz zde

 • Směrnice pro přijímání dětí zde

 • Kritéria pro přijímání dětí zde a zde

________________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

________________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol V.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021. Bližší info zde a zde.

___________________________________________________________

Zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na I. 2022-2023 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2021 zde

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2022-2023 zde

________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 1.9.2021 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování použijte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.