Sluníčko

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

Informace ke znovuotevření MŠ k 12.4.2021 viz zde

________________________________________________________________________________

Důležité informace k zápisu do MŠ k 1.9.2021 viz zde

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, informujeme Vás, že provoz MŠ v době hlavních prázdninách bude od 26.7.2021 do 20.8.2021 na MŠ Čejky 420. V době od 1.7.2021 do 23.7.2021 máte možnost požádat o umístění Vašeho dítěte do MŠ Sněženka. Zákonný zástupce se ohledně volného místa na prázdniny individuálně domluví přímo s vedením MŠ na tel. čísle 776 628 648.

________________________________________________________________________________

 Informace a dokumenty pro rodiče nových dětí:

 • Co budou děti potřebovat do MŠ viz zde

 • Evidenční list viz zde

 • Adaptační list viz zde

 • Souhlas s inkasem viz zde

 • Školní řád viz zde

   

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/2021 činí 500,- Kč.

 • Kalkulace úplaty na školní rok 2020/2021 viz zde

 • Směrnice ke stanovení výše úplaty k 1.9.2020 viz zde

________________________________________________________________________________

     Přílohy k zápisu do MŠ:

 • Přihláška do MŠ viz zde + souhlas se zpracováním osobních údajů a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie viz zde

 • Směrnice pro přijímání dětí zde

 • Kritéria pro přijímání dětí zde a zde

________________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

________________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol IV.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2020. Bližší info zde a zde.

___________________________________________________________

Zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na I. 2022-2023 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2021 zde

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2022-2023 zde

________________________________________________________________________________

Žádost o snížení úplaty viz zde. Žádost odevzdejte do 3. dne v daném měsíci viz Směrnice o úplatě.

________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 1.9.2020 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování použijte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.