Sluníčko

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

 

Vážení rodiče,

velice nás mrzí momentální situace ohledně uzavření MŠ.

Prosíme, sledujte naše INTERNETOVÉ STRÁNKY, kde vás budeme průběžně aktuálně informovat.

Věříme, že tuto situaci zváldneme a všem přejeme hodně sil.

____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, nabízíme Vám odkazy, kde najdete nejen pracovní listy, ale také spoustu informací, co by děti měly zvládnout před nástupem do ZŠ.

http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/

https://cz.pinterest.com/evza87/pracovní-listy-%2B-grafomotorika/

https://www.ratolest.cz/wp-content/uploads/predskolni_priprava_najdi_svou_cestu.pdf

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=desatero

___________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření celé organizace MŠ od 16.3.2020 Vám bude částka za úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 snížena z částky 500,- Kč na 227,- Kč.

Přeplatek v částce 273,- Kč Vám bude společně s přeplatkem za stravné vrácen na Váš účet. Rodiče, kteří platí v hotovosti budou mít přeplatky uloženy u vedoucí ŠJ a budou jim vráceny po otevření MŠ.

Pokud by byla MŠ uzavřena celý měsíc duben, tak za úplatu v měsíci dubnu 2020 by jste neplatili.

Bc. Gabriela Říhová - ředitelka MŠ

___________________________________________________________________________________

Informujeme Vás, že Rada města Frýdku-Místku dne 13. 3. 2020 rozhodla

o přerušení provozu MŠ Josefa Myslivečka pro veřejnost

v rámci příspěvkových organizací, a to z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání. Zaměstnanci MŠ budou dle pokynů OŠKaMT dle potřeby na pracovištích MŠ Pohádka ve Frýdku (pro děti zaměstnanců Nemocnice F - M a Centrum pečovatelské služby F - M), nadále MŠ Anenská, odloučené pracoviště J. Trnky v Místku (pro děti zaměstnanců Městské policie F - M a Policie ČR) zajišťovat provizorní zajištění péče o děti, jejiž rodiče jsou zapojení do kritické infrastruktury ve městě a jsou prokazatelně bezinfekční a bez cestovatelské anamnézy.

Telefonicky se v pondělí 16. 3. 2020 informujte v těchto MŠ, popř. kdykoliv u ředitelky MŠ J. Myslivečka 1883 na tel. 774 036 919.

MŠ Pohádka Frýdek-Místek, ředitelka Mgr. Soňa Bystroňová tel.739 046 869.

MŠ Anenská Frýdek-Místek, ředitelka Mgr. Natália Toflová tel.778 448 557.

MŠ J. Myslivečka 1883 bude vydávat potvrzení na ošetřovné od 16. 3. 2020 od 08:00 hod. do 14:00 hod. elektronicky ms.myslivecka@tiscali.cz popřípadě dle domluvy.

Děkujeme za spolupráci. Bc. Gabriela Říhová, ředitelka MŠ

Rodič má právo a nárok na ošetřovné viz odkaz.

_____________________________________________________________________________________

Z důvodu nařízení vlády ohledně situace "KORONAVIR" přistupujeme k následujícímu opatření: Rušíme veškeré aktivity pořádané mimo MŠ (bruslení, bazén, kroužky). Až do odvolání je zrušen: Den otevřených dveří, Workshop s rodiči, fotografování dětí, divadla aj. Situaci sledujeme a budeme Vás informovat.

_________________________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

_________________________________________________________________________________________

Provoz o letních prázdninách: V měsíci červenci bude provoz na odloučeném pracovišti MŠ F. Čejky 420. V srpnu jsou všechny naše MŠ uzavřeny.

_________________________________________________________________________________________

Den otevřených dveří viz zde.

_________________________________________________________________________________________

Co budou děti potřebovat do MŠ zde

_________________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

_________________________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol III.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2019. Bližší info zde a zde.

_______________________________________________________________________________

Odkaz na webové stránky městaNávrh rozpočtu na rok 2020střednědobý výhled rozpočtu na I. 2021-2022  jednotlivých p.o. zřizených statutárním městem Frýdek-Místek

Schválené rozpočty: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

_________________________________________________________________________________________

Žádost o snížení úplaty zde. Žádost odevzdejte do 3. dne následujícího měsíce viz Směrnice o úplatě.

_________________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

_________________________________________________________________________________________

Žádost o přijetí do MŠ, ke stažení zde

_________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 2.9.2019 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování použijte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.

_________________________________________________________________________________________

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2019/2020 činí 500,- Kč. Bližší informace v šatnách MŠ. 

Směrnice ke stanovení výše úplaty k 1.9.2019 zde a zde