Barvička
Květinka

Na všech pracovištích usilujeme o to, aby Vaše děti se cítily svobodně, spokojeně,
v MŠ měly dostatečně podnětné prostředí, které v nich probouzí zvídavost. Chceme vychovávat děti, jako osobnost dnešní doby,
se zdravým sebevědomím nejen k sobě, ale i ke svému okolí. S rodiči nacházíme společnou řeč, vzájemnou spolupráci, toleranci.