Sluníčko

Naše akce

Jdeme na zmrzlinu!

24.06.2019

V pondělí jsme se s dětmi z 5. třídy Sluníčko vydali na zmrzlinu. Každý si dal tu, kterou má nejraději a všichni jsme se příjemně zchladili.

Olympijský běh

19.06.2019

"Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně běhat pro radost." A protože děti se rády hýbou, tak si vyzkoušely takový olympijský běh na zahradě MŠ. Všichni malí běžci a běžkyně byli odměněni medailí a malou sladkostí.

Nanukové dopoledne

18.06.2019

Dnes si děti z 1. třídy Logo I. udělaly radost návštěvou blízkého obchodu. Tam jim za peníze, které získaly za sběr papíru, koupily paní učitelky nanuky. To byla dobrota!

Zahradníci na 4. třídě Měsíček

17.06.2019

Vypěstovali jsme ředkvičku, štípala na jazýčku. Nebyli jsme vůbec líní, odměnou jsou vitamíny.

Šachový turnaj

14.06.2019

V prostorách Národního domu v Místku se konal tradiční šachový turnaj "O mistrovský titul MŠ". Družstvo našich dětí obsadilo z 23 zúčastněných MŠ krásné 9. místo. Děkujeme Iris, Štěpánovi, Michalovi a Jakubovi za úspěšné reprezentování naší MŠ.

Pasování školáků

13.06.2019

Tento den se na zahradě MŠ konala velká sláva. Předškoláci byli pasováni na školáky.

Sběr úrody

13.06.2019

Děti z 5. třídy Sluníčko sklízely úrodu na svém záhonku. Co si samy zasadily, to si také sklidily a snědly. Samé vitamínky byly ukryté v hrášku a ředkvičkách.

Předplavecký výcvik

13.06.2019

Předplaveckého výcviku pro předškoláky se ve čtvrtek po dobu 10 lekcí, jezdí učit základům plavání 20 našich dětí. Jak jim to jde, se můžete podívat na fotkách.

Okolo Frýdku cestička

12.06.2019

Rodiče dětem nachystali dobroty do batůžku a tak jsme mohli vyrazit na výlet. Po cestě děti plnily různé úkoly, hádaly hádanky a řešily rébusy. S velikou radostí jsme dorazili do cíle, kde jsme se občerstvili, zahráli si různé hry a vyráběli bubliny. Nakonec jsme se vrátili do školky včas na oběd. To se nám to krásně vydařilo. Hip, hip hurá!

Olympiáda v MŠ

10.06.2019

Děti z logopedických tříd vzájemně síly měřily, když na stanovištích přírodní zahrady úkoly plnily. Výstupu po žirafím krku se nebály, lví tlamou prolézaly, u klokanů si zaskákaly, želví chůzi si zkusily a s tučńáky se u jezírka ochladily. Zdravě si zasoutěžíly a žádní poražení nebyli.

Nanuky v horkých dnech

06.06.2019

Sladké, studené a čokoládové - takové bylo připomenutí Dětského dne snědením výborných nanuků.

Kuk a Cuk

06.06.2019

Hudební pohádka děti rozezpivala, roztleskala a moderátory v přímém přenosu z nich udělala. Hezky si dopoledne užily a s veselou se do třídy vracely.

Výlet do mini ZOO v Zelinkovicích

31.05.2019

Děti z 2. třídy Logo II.se autobusem vypravily na rodinnou farmu v Zelinkovcích. V pestré přehlídce domácích a exotických zvířat nejvíce zaujali pávi a králíci. Ti první zajímavými zvuky, druzí zase přítulností. Zbývající čas do odjezdu autobusu jsme využili k návštěvě kamarádů v MŠ v Lysůvkách. Prostě prima den a tolik zážitků, že jsme úplně zapomněli fotit...tak příště.

Dětský den v MŠ

30.05.2019

Téma "Letem světem" děti provedlo všemi kontinenty, kde si vyzkoušely dovednosti na sedmi stanovištích. Mezi kapkami deště statečně plnily úkoly a v cíli nechyběl zasloužený párek v rohlíku. Kdo chtěl měl možnost poznávat svět ze hřbetu poníka. A že svět je krásný, to už všechny děti ví.

Letuška

24.05.2019

V rámci tématu "Povolání rodičů", jsme oslovili p. Lejskovou, aby nám představila své povolání, kterou je práce letušky. Děti si vyzkoušely dýchací přístroj, pípáky a záchranné vesty. Dětem se práce letušky moc líbila. Děkujeme p. Lejskové za věnovaný čas a seznámení se zajímavým povoláním.

Ferda mravenec v Těšínském divadle

23.05.2019

Děti z naší školky, svátečně oblečené, se vypravily autobusem za pohádkou. Staly se pozornými diváky a všechna dobrodružství Ferdy a jeho kamarádů s napětím sledovaly. Pestré kostýmy, veselé písničky děti zaujaly, roztleskaly a pobavily. Po návratu jsme divadelní zážitky doplnili četbou ze stejnojmenné knihy a kresbou postav z říše hmyzu.

Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem

21.05.2019

Známý ilustrátor časopisu Sluníčko a mnoha dětských knih si pro naše děti připravil velmi zábavné představení. Vybrané děti se staly jeho pomocníky při dramatizaci, kreslení a jiných aktivitách. Do tříd se rozcházely plny zážitků s autogramem pana Dudka.

Koncert

20.05.2019

Dnes nás v MŠ navštívili učitelé ze ZUŠ a dětem zahráli úryvky hudby z pohádek. Všechny děti s úžasem poslouchaly a hádaly, do které pohádky patří. Pojmenovávaly různé hudební nástroje a zazpívaly si lidové písně. Vyvolat v dětech zájem o hru na hudební nástroje se učitelům ZUŠ opravdu podařil.

Projektový den v MŠ - Sportem ke zdraví

17.05.2019

Dnes nás navštívil učitel thajského boxu, který děti s tímto sportem seznámil, naučil je základní pohyby a údery. Hlavně jsme se ale naučili, že takto bojovat můžeme jen v tělocvičně a vše má svá pravidla!

Zážitková lesní pedagogika

17.05.2019

Děti z logopedických tříd si v pátek upevňovaly informace o přírodě v prostředí Janáčkova parku poblíž MŠ prostřednictvím zážitkového programu, kterým nás celé dopoledne provázeli zaměstnanci Ústavu pro hospodářskou ústavu lesů z frýdecko-místecké pobočky. Ti v lesnických stejnokrojích přinesli dětem ukázat různé druhy paroží, kůží od jezevce, divočáka aj. lesních zvířat. Společně jsme se přivítali zesilováním a zeslabováním deště, který jsme vytvářeli pomocí kamínků. Při práci s přírodninami posilovaly děti svůj hmat (hmat. pytlíky) a zrakovou paměť při lesním pexesu. Zkoumaly hmyz i přírodniny zvětšovacím kelímkem. Určovaly různé druhy rostlin, kterými si pak zkrášlily svou papírovou paletu a v neposlední řadě přišlo na řadu i rozlišování a pojmenování lesních zvířat, kterými se děti stávaly. Děti celé dopoledne s nadšením spolupracovaly. Vracely se do MŠ plny prožitků a nových informací, které se jim budou určitě hodit.

Sběr papíru na 4. třídě Měsíček

16.05.2019

Děkujeme rodičům, že se spolu s dětmi podíleli na sběru papíru. Pomohli jsme přírodě a dokázali jsme k recyklaci vrátit 218 kg papíru.

Besídka na 2. třídě Logo II.

15.05.2019

Ke Dni rodiny se děti a jejich rodiče vzájemně obdarovali. Písničku a básničky dětí doplnilo společné tvoření. Nápadité výrobky budou ozdobou nejedné domácnosti.

I když prší, nevadí!

14.05.2019

V úterý jsme se s dětmi z 5. třídy Sluníčko vydali do nedaleké sběrny. Ve vozíku jsme odváželi nasbíraný barevný papír, které děti s rodiči donesli do mateřské školy. Společně jsme odevzdali 68 kg papíru. I když utržené peníze na slibovanou zmrzlinu na konci školního roku nevystačí, děti měly z této akce velkou radost.

Sboreček

13.05.2019

I letos naše děti ze sborečku dne 10.5. a 13.5. potěšily srdíčka babiček a dědečků v Domovech seniorů, tentokrát s jarním pásmem "Kočičky".

"Jak prší?"

09.05.2019

Při deštivém dni jsme si s dětmi vyrobili děšť ve sklenici. Mraky z pěny na holení nám k tomu ještě krásně voněly a nakonec z nich skutečně zapršelo.

Sběr papíru

07.05.2019

Děti ze třídy Hvězdička pomáhají šetřit lesy sběrem starého papíru. Děkujeme rodičům, že se této akce ochotně zúčastnili.

„Rozvíjej se, poupátko“

06.05.2019

V pondělí proběhla na 5. třídě Sluníčko besídka ke Dni matek s tvořivou dílničkou s rodiči. Děti zazpívaly písničky, přednesly básničky a společně se svými maminkami, za zpěvu písně „Rozvíjej se, poupátko“, nechaly rozvít svůj vyrobený kvítek ve vodní lázni. U stolečků pak společně tvořili na kameny své kreativní malby barevnými tušemi. Na závěr daly děti svým maminkám voňavou kytičku a sladkou hubičku.

Čarodějnický den

30.04.2019

"Hokus, fokus, fidibus, čeho vyčaruješ kus?" Na všech třídách se kouzlilo, experimentovalo, soutěžilo v jízdě na koštěti, chystala potrava pro čaroděje a čarodějky. Vždyť se jich taky sešlo a těch nápaditých kostýmů. I paní učitelky byly k nepoznání. Průvod dětí školkou za zpěvu a doprovodu nástrojů byl vyvrcholením celého dne. Čarodějnické vysvědčení dostali všichni, z učňů se stali zdatní čarodějové a čarodějky.

Den Země pořádaný městem

26.04.2019

Ve Smetanových sadech se potkávaly dětské skupiny, které měly společný cíl. Na jednotlivých stanovištích plnit úkoly zaměřené k ochraně přírody a životního prostředí. Děti z naší školky se úspěšně zapojily, znalosti prokázaly a po vydařeném, slunečném dni se s odměnou vracely. I malí ochránci přírody mohou dokázat velké věci!

Jarní výsadba

17.04.2019

Dnes si děti ze 4. třídy Měsíček od rány hrály na zahradníky. Ve třídě sadily do květináčů sazeničky tagetek a na venkovní záhonek cibuli a ředkvičku. Už se těšíme, až nám všechno vyroste.

Velikonoce v 5. třídě Sluníčko

15.04.2019

"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný."

Vědecké pokusy

11.04.2019

Dnes jsme si s dětmi vyzkoušeli rozsvítit LED diodu pomocí citrónů. Umístili jsme potřebné díly (2 různé kovy - zinek, měď) a pomocí drátků jsme vytvořili elektrický obvod. Hurá!! Světýlko nám svítilo!!

Oslavy na 3. třídě Hvězdička

09.04.2019

"Kubík má narozeniny, my máme přání jediný..." zpívaly děti na 3. třídě Hvězdička při oslavách 4. narozenin Kubíka. Děti pohostil nejen upečeným tvarohovým zákuskem, ale také dětským "šampaňským". Tak ještě jednou "Všechno nejlepší Kubíčku!"

Střípky z 2. třídy Logo II.

08.04.2019

Děti z naší třídy rády ruce k dílu přiloží! Nejdříve se mezi sebou poradí a pak perfektní stavbu vyrobí. Na procházce po okolí poklady matky země zkoumají. O přírodní zahradu se starají, klacíky sbírají, zametají, aby krásná byla a úrodou na záhoncích se nám odměnila.

První krásné dny na naší zahradě - 4. třída Měsíček

08.04.2019

Venku bylo teplo a my jsme nelenili. Nejprve jsme se šli podívat, jak dobří jsme zahradníci. Krásné květiny nám hned vykouzlily úsměvy na tvářích. Poté jsme prozkoumávali zahradu. Byl to moc pěkný den.

Jarní dílny s písničkou na 4. třídě Měsíček

04.04.2019

My jsme pro vás nacvičili, básničky a písničky. Dlouho jsme je trénovali jako pilní zajíčci. Ouškama jsme zamávali, ručičkami zatleskali a na konec společně si zajíčky i vyrobili. Děkujeme, že jste přišli a s námi jste se bavili a doufáme, že písničky se vám líbily.

Dílničky

04.04.2019

Jarní tvoření s písničkou na 3. třídě Hvězdička.

Květinkový den na 5. třídě Sluníčko

02.04.2019

V úterý jsme s dětmi a naší zelenou žabičkou hovořili o jarních květinách. Pozorovali jsme je ve vázách, na obrázcích, mladší děti vytvářely rozkvetlou louku, sestavovaly sedmikrásky a zahrádky. Starší děti skládaly z rozstříhaných částí tulipán a početní představy si procvičily při tištění okvětních lístků sedmikráskám do vázy. Na závěr jsme si zazpívali písničku „Travička zelená“.

Oslava narozenin

02.04.2019

Dnes jsme oslavili 5. narozeniny našeho kamaráda Vojtíška. Společně se svou maminkou připravili pro ostatní kamarády ve třídě muffinovou hostinu. Na zdraví Vojtíška jsme si připili dětským „šampíčkem“ a zapálili mini ohňostroj.

Malí vědci

28.03.2019

Dnes jsme si s dětmi ukázali, jak vypadá vodní tornádo a stručně jsme si vysvětlili, jak vzniká a co mohou tornáda způsobovat. Pokusy se nám vydařily a příště si zkusíme rozsvítit Led diodu pomocí citrónu. Držte nám pěsti.

Jarní tvořivé dílny na 1. třídě Logo I

28.03.2019

Ve čtvrtek přivítaly děti své rodiče jarním pásmem písniček s pohybem, tanečky a říkankou. Jako ptáčci některé děti zahrály skotačivou písničku na flétničky. Společně s rodiči vyráběly ptáčky omotáním kartónu a dozdobením přírodními materiály, barevnými papíry. Kreativitě se meze nekladly, a tak brzy vznikla přehlídka zcela originálních ptáčků zpěváčků. Těmi jsme pak společně ozdobili větvičky třídní vrby. Děti pro své rodiče napekly buchtu, na které si během společného odpoledne všichni pochutnali a darovaly svým blízkým jarní sluníčka, která si odnášeli spolu s jarními ptáčky do svých domovů jako památku na pěkně strávené společné jarní odpoledne.

Jak se brouček ztratil

28.03.2019

Divadelní agentura Leonka připravila dětem pohádku, která je nejen poučila, ale také rozpohybovala. K příjemné atmosféře přispěly také veselé písničky. Zachráněný brouček Lojzík s Beruškou dětem zamávali a sladkou odměnou je podělili.

První jarní dny na 1. třídě Logo I

27.03.2019

Děti se připravovaly na první jarní den. Probouzely sluníčko vyrobenými čápy a ptáčky, kteří nám probudili spící sluníčko. Denně jsme jej zdravily jógovým pozdravením, ale i veselými jarními popěvky. Děti zaháněly zimu pohybovými hrami a rozvíjely kreativitu a spolupráci při společném tvoření paní Vesny očima dětí. Na zahradě jsme společně přivítali jaro vyrobenými sluníčky, které nám zdobí vstupní vchod do MŠ a přilákali ho jarními písničkami. Sluníčku se to zřejmě líbilo, protože na nás celé dopoledne hřálo.

Výlet za knížkou

27.03.2019

Dnes se děti ze 4. třídy Měsíček vydaly na jarní procházku do Městské knihovny v Místku. Při zajímavém povídání s paní knihovnicí se dozvěděly hodně zajímavostí, prohlédly si spoustu knih a vyřešily připravené hádanky. Takže brzy nashledanou!

Týden pohádkových knih v 5. třídě Sluníčko

26.03.2019

Celý týden děti prožívají čarovný svět pohádkových knížek. Seznamují se s knihou, časopisem, samy "čtou" pohádky kamarádům před spaním. A hádejte, která pohádka zavítala k nám dnes...

Předškoláci na 7. ZŠ

21.03.2019

Ve škole měly děti možnost vyzkoušet si grafomotorické dovednosti a matematické znalosti na interaktivní tabuli. Chvilky být školáky si náležitě užívaly i ve školních lavicích, do kterých o přestávce zasedly. V tělocvičně si pořádně protáhly celé tělo na skákacích míčích, kruzích, hrazdě, švédské bedně a hlavně při hře s florbalovými hokejkami. Všechny děti se příjemně na vstup do základní školy naladily.

Přiletělo jaro k nám

20.03.2019

Děti z celé naší školky se na první jarní den od pondělí připravovaly. Zimu říkadly vyháněly, písničky o kytičkách a sluníčku zpívaly. Společně vyrobenými sluníčky plot přírodní zahrady ozdobily. Jaro je opravdu tady!

O slunci, vzduchu a vodě

14.03.2019

Obsahem programu pro děti byl svět, ve kterém žijeme, slunce jako zdroj světla a energie, voda a vzduch. Děti vyráběly teplovzdušný balón, chytaly vzduch, hledaly duhu, vyráběly lupu a to nebylo všechno, ve vědce se proměnily nejen děti, ale i paní učitelky. Tyto zajímavé pokusy nás na malou chvilku přesvědčily, že vědcem se může stát každý.

Kde najdeme knihy

12.03.2019

Do knihkupectví Kapitola jsme se s dětmi z logopedických tříd vypravili a s mnoha zajímavými knihami se seznámili.Ty první - omyvatelné, které dětské ručky poznají, přes zvukové, pohádkové, encyklopedické až po knihy školní. Děti poutavý výklad paní knihovnice svými zážitky doplňovaly a písničku o naší školce zazpívaly. Plny zážitků do školky odcházely, a že bude o čem doma povídat, to věděly!

Loutnička Osmičky 2019

12.03.2019

Jasmínka z 3. třídy Hvězdička reprezentovala naší MŠ na pěvecké soutěži lidových písní "Loutnička Osmičky." Hodně se těšila a zpívání si užívala. Moc Jasmínce děkujeme za reprezentování MŠ a do dalšího zpívání přejeme hodně elánu.

Dělání všechny smutky zahání na 2.třídě Logo II.

08.03.2019

Děti se ve stavaře proměnily, do pečení Brumíků se pustily a s opravdovou babičkou si upletené výrobky vyzkoušely a pletařské umění ocenily. Čím chtějí být někteří už ví a určitě se na svoji profesi, teď formou hry, rádi připraví!

Semínkový čtvrtek

07.03.2019

Dnes jsme s dětmi z 5. třídy Sluníčko vysázeli zeleninová semínka k rychlení do truhlíku za okna. Děti se o zalévání a kypření budou starat a pozorovat změny při růstu sazenic. Na náš záhonek v "Přírodní zahradě" jsme vysázeli hrášek, ředkvičku a pažitku. Už teď se těšíme, co nám zde vyroste.

Kam nás nohy donesly?

07.03.2019

V knihovně je knížek dost, malým, velkým pro radost...Také děti z 3. třídy Hvězdička navštívily Městskou knihovnu v Místku. Oči jim zářily množstvím knih, které si samy mohly vybrat a prohlížet. Poslechly si také pohádku "O Budulínkovi", hádaly hádanky a pak se plné dojmu vracely do MŠ.

Cestou za pohádkou

06.03.2019

Ve středu se vydala 5. třída Sluníčko na exkurzi do Městské knihovny v Místku. Společně jsme se seznámili s prací knihovnice, jak se půjčují knihy a poslechli jsme si hezkou pohádku „O Budulínkovi.“ Děti si pak samy mohly prohlédnout knihy, které se jim líbily. Cestou zpět kolem řeky, jsme se sluníčkem pozorovali rozkvétající se jarní květinky.

Sázíme česnek - 4. třída Měsíček

04.03.2019

Na naší zahrádce už je vidět, že nám jaro klepe na dveře. Zkontrolovali jsme jak nám rostou tulipány a zasadili jsme česnek. To se nám to na zahrádce bude krásně zelenat!!!

Kniha má svůj měsíc - 4. třída Měsíček

04.03.2019

Březen jsme začali oslavou nejlepšího kamaráda - knihy. Povídali jsme si o ní, prohlíželi si ji, poslouchali pohádky, plnili úkoly, naučili se básničku. Tu svoji nejmilejší měly děti na návštěvě v MŠ. Už se těšíme do knihovny, která nás čeká koncem března.

Každý má své povolání, práci čili zaměstnání

04.03.2019

Od pondělí 4. 3. si děti na 1. třídě Logo I. vyzkoušely zacvičit jako vojáci. Jeden den se staly kadeřníky a holiči a vytvářely na papírových hlavách rozmanité účesy s různými doplňky (mašlemi, klobouky). Děti si je mohly prohlédnout při přehlídce, kterou moderovali předškoláci. Středeční den si osladily vlastnoručně napečenou kefírovou buchtou, kterou si upekly v domácí pekárně. Ochotně se rozdělily i s ostatními dětmi na jiných třídách. A protože jaro klepe na dveře, tak jsme si na konci týdne zasadili do květináčků první semínka rajčat a papriky a budeme s napětím očekávat první klíčky. Jaro už se blíží!

Poznáváme lidské tělo - 4. třída Měsíček

01.03.2019

Naše tělo mozek řídí, oči ty to dobře vidí. Tak jsme si vše ukázali, lidské tělo poznávali. Zoubky jsme si vyčistili, tělíčko si procvičili, zábavy si moc užili.

Ruce ty si spolu hrají, mnoho práce udělají - 3. třída Hvězdička

28.02.2019

S dětmi jsme si povídali o povoláních a řemeslech. Děti si stavěly dům, upekly koláč a sázeli jsme kytičky a nechali naklíčit hrášek. Byli jsme se podívat jak to vypadá v kadeřnictví. Navštívili jsme i poštu a poslali jsme si pohlednici do MŠ. Na procházkách jsme si povídali o povoláních, která jsme viděli. Děti si vyzkoušely formou hry spoustu dalších zaměstnání.

Dětský úsměv v MŠ

26.02.2019

Děti všech tříd MŠ se zúčastnily přednášky zaměřené na prevenci zubního kazu. Její obsah a délka programu byla přizpůsobena věku dětí. Ve skupinkách se zábavnou formou naučily zoubky pojmenovávat, přiřazovaly k nim jednotlivé potraviny, a pak společně přemýšlely, zda zoubkům prospívají či jim škodí. Poté si děti s praktickou instruktáží zubní dentistky nacvičovaly správné a efektivní čištění zoubků. Děti po přednášce dokázaly samy vysvětlit, co je to zubní kaz, jak vzniká a hlavně jak se mu vyhnout. Snad tyto získané informace budou používat v každodenním životě.

Oslava narozenin

25.02.2019

Začátek nového týdne nám zpestřila Klárka, která slavila čtvrté narozeniny. Pro děti (za pomoci rodičů) připravila "speciální" dort plný dobrot. Každý kamarád Klárce osobně popřál a odnesl si kousek dortu, v podobě sladké laskominy domů. Tak ještě jednou "Vše nejlepší Klárko!"

Procházka k řece

15.02.2019

V pátek jsme se s dětmi 1. třídy Logo I. vydali na krásnou poznávací procházku k řece, kde děti krmily vodní ptáky, které podle jejich zbarvení přirozeně rozlišovaly. Mysleli jsme i na volně žijící zvířátka, a protože ještě zima nekončí, tak jim děti nechaly pod stromem pár dobrot (kaštany a žaludy) a nasypaly ptáčkům do krmítek semínka. Po celou dobu nám svítilo sluníčko a cítili jsme, že předjaří už se blíží.

Cesta na severní pól 4. třída Měsíček

15.02.2019

Když už nám sníh roztál, vyrazili jsme se za ním podívat na severní pól. Vyrobili jsme si sníh umělý, postavili si iglú, zahráli si hry Eskymáků, vyzkoušeli jsme si různé ledové pokusy a vydali se stopovat ledního medvěda. To byla zábava!

Malí vědci

14.02.2019

Všichni máme rádi bonbóny a duhu, a když se dají tyto dvě věci spojit je to krásná a sladká podívaná.

Pohádka divadelní společnosti Letadlo

12.02.2019

Na výpravě za ledním medvědem se děti nenudily. Zemi plnou sněhu a její obyvatele poznávaly, po stopách polární zvěře se vydaly. A krásný pozdrav z arktické země dostaly... "Na severu bylo prima, studilo nás za ušima, potkali jsme eskymáky, tančící tuleně taky, lední medvěd se nám schoval, jenom chvilku zalaškoval! Zkrátka cesta parádní po té zemi polární."

Radovánky ve sněhu

06.02.2019

Dnes si děti ze 3. třídy Hvězdička a 4. třídy Měsíček užívaly zimní radosti na školní zahradě. S lopatami se pustily do vyrábění různých sněhových staveb. Kopeček sjížděly na bobech jako závodníci. To jsme si to prima užili.

Naše tělo prozkoumáme, o zdraví si povídáme

06.02.2019

Děti na 1. třídě Logo I. se během týdne seznamovaly s lidským tělem zevnitř. Poznaly nejdůležitější orgány v těle a pomocí obrázků si prohlédly jejich funkci. Také prostřednictvím překážkové dráhy si vyzkoušely jak funguje trávicí ústrojí. Při společném tvoření zjednodušeného modelu plic viděly i funkci dýchání. Při počítání zoubků jsme si povídali o péči našeho chrupu. Nechyběla zmínka o aktivním trávení volného času v rámci zdravého způsobu života. Děti se s rekvizitami dvou chlapců zamýšlely nad častým užíváním PC a TV. Při rozlišování písmen a číslic si jej zkoušely vyrobit. Týden jsme si i v malém počtu užili a nezapomínali na nemocné kamarády, kterým jsme během týdne kreslili pro radost obrázky.

Lyžařský výcvik

01.02.2019

Lyžařský výcvik na Bílé se jako každý rok vydařil!!!

Kouzlení na 3. třídě Hvězdička

24.01.2019

Ve spolupráci s rodiči, kteří nám ochotně poskytli pěnu na holení, jsme s dětmi vykouzlili umělý sníh. Práce s pěnou byla pro děti velice přitažlivá a všechny si to opravdu moc užívaly. Rodiče, děkujeme vám.

Ledové království

22.01.2019

Děti z 3. třídy Hvězdička se proměnily ve sněhové vločky, ledové královny a užívaly si kostýmů. Samy pomocí experimentů se snažily vyrobit led se ztracenými předměty a již se těší na další den, kdy vše budou moci vyhodnotit a přesvědčit se, co se s vodou a předměty stalo.

Radovánky na sněhu na 2. třídě Logo II.

11.01.2019

Sníh nás baví, sníh nás láká postavíme sněhuláka! Děti se s chutí do díla pustily a sněhové kamarády vytvořily.

Karnevalové veselí v Národním domě

10.01.2019

S agenturou "Klauni na volné noze" se děti rozhodně nenudily. Při zajímavých soutěžích i tanci s rodiči se vydováděly. V krátkých chvilkách odpočinku si na nachystaných dobrotách z rukou šikovných maminek ochutnávaly. Vysmáté a spokojené pak domů s rodiči odcházely.

3. třída Hvězdička se těší na karneval

09.01.2019

Brzy bude velký bál, jmenuje se "KARNEVAL". Podívejte se, jak se děti na karneval ve školce připravují.

Dnes je svátek velký bál, děti mají karneval!

09.01.2019

Děti ze 4. třídy Měsíček se velice těší na karneval. Aby jim to čekání rychleji uteklo, plnili různé úkoly: zpívali, tančili, přednášeli a vyzkoušeli si mnoho nových činností. A že jim to šlo!

Karnevalové veselí na 1. třídě Logo I.

09.01.2019

Karneval se blíží. A protože se některé děti nemohly velkého karnevalu v Národním domě zúčastnit, užily si karnevalového veselí i na jednotlivých třídách MŠ. Děti z 1. třídy Logo I. měly možnost proměnit se v rozmanité maškary. Předávaly si za hudebního doprovodu tašku s kostýmy a rekvizitami a po zastavení hudby si z ní vždy něco se zavřenýma očima vytáhly. Poté nastala burza kostýmů, kdy děti mezi sebou smlouvaly a jednotlivé kostýmy kompletovaly. V kostýmech si zahrály židličkový tanec, děvčata tancovala se šátky na píseň "Tanec princezen." V herně byly připraveny disciplíny - Hop a skok s balonem mezi kolínky, přenášení vajíček po dráze, namotávání autíček na tužku a míření mincí do misky pod vodou. S dětmi jsme si v maskách zatancovali a zazpívali. Karnevalová zábava byla tak nakažlivá, že se zapojily všechny děti. Dopoledne sice rychle skončilo, ale velký karneval děti teprve v Národním domě čekal.

Tak jsme se dočkali!

08.01.2019

Konečně je tu pořádná sněhová nadílka. Děti z 5. třídy „Sluníčko“ si postavily na naší zahradě sněhuláky. Zahráli jsme si koulovanou a vyšlapávali ve sněhu cestičky. Badatelé stopovali různé stopy ptáků ve sněhu a nezapomněli jsme doplnit zobání ptáčkům do krmítek.

Zimní radovánky

08.01.2019

Na 1. třídě Logo I. si děti druhý lednový týden užívaly čerstvě napadaného sněhu. Děti se koulovaly, běhaly ve sněhových uličkách a zkoušely si vyrobit sněhuláka – sněhového křečka. Po školní zahradě se ozýval radostný smích dětí.

Beseda s městskou policií

08.01.2019

Zástupkyně městské policie (paní strážnice) děti upozornila na nebezpečí, která je mohou potkat při pobytu venku a setkáních s neznámými lidmi. Jak se správně chovat si dále uvědomovaly při vybarvování omalovánek s touto tématikou.

Tři králové na 5. třídě Sluníčko

04.01.2019

"My 3...11 králů jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám"

Nadílka na 2. třídě Logo II.

21.12.2018

Ježíška se děti dočkaly, z dárečků se radovaly a oblíbenou písničku o stromečku jako poděkování zazpívaly.

Pokusy na 2. třídě Logo II.

20.12.2018

Ze zasazeného kaštanu a žaludu děti rostlinky vypěstovaly, do většího květináče přesadily a jeho další vývoj budou nadále pozorovat.

Vánoční nadílka

20.12.2018

Tak i děti z 1. třídy Logo I. se vánoční nadílky dočkaly. Společně si připravili vánoční hostinu z cukroví, které si donesly. Zazpívaly si koledy a potom už nastal magický čas nadělování.

Vánoční nadílka pro zvířátka - třídy Měsíček a Hvězdička

19.12.2018

Společně jsme se vydali na procházku k řece, kde jsme nakrmili labutě a kačeny a u blízkého lesa jsme nechali zvířátkům drobné pohoštění.

Čekání na Ježíška

18.12.2018

Kouzelný předvánoční čas jsme si na 1. třídě Logo I. zpestřili dramatizaci pohádky "Jak Nebavínka ukradla vánoční kouzlo." Všechny děti se zapojily do hereckých rolí a na chvíli si opět vyzkoušely, jaké to je být hercem. Jednotlivé role je bavily a společné divadelní představení jsme si užili.

Vánoční nadílka - 4. třída Měsíček

14.12.2018

S dětmi jsme si advent pořádně užili. Ozdobili jsme si stromeček, pekli jsme a zdobili linecké cukroví, zpívali koledy a vyzkoušely různé tradice. Dokonce nás Ježíšek navštívil i ve školce a donesl nám spoustu dárků. Teď i vám přejeme šťastné a pohodové svátky, bohatého Ježíška a všechno dobré do nového roku.

Od perníčků po nadílku - 3. třída Hvězdička

14.12.2018

Kouzelný zvoneček dneska nám zacinkal, zasvítil stromeček, přišla k nám nadílka.

Vánoční nadílka na 5. třídě Sluníčko

14.12.2018

V pátek nás na 5. třídě Sluníčko čekalo velké překvapení. Děti si samy připravily bohatou hostinu z vlastního vánočního cukroví, ovoce, jednohubek a perníčků, které jsme si ve školce sami upekli. Tímto děkujeme rodičům za hezkou spolupráci. Zazpívali jsme si u stromečku koledy, připili si na krásné vánoce dětským šampíčkem a už se nadělovalo. Děti byly překvapené a nadšené z tolika dárečků, které si nedočkavě rozbalily. Hezké vánoce všem přejí SLUNÍČKA.

Sboreček zpívá koledy

13.12.2018

Tři dny po sobě se děti ze sborečku představovaly se svým vánočním pásmem. V úterý vystoupily na náměstí Svobody u vánočního stromu. Ve středu a ve čtvrtek potěšily svými koledami babičky a dědečky v Domovech seniorů. Byly to pro děti slavnostní chvíle, kdy poznaly, že se dá udělat radost nejen dárkem, ale i písničkou.

Všude kolem voní cukroví

12.12.2018

Ve středu jsme se na 5. třídě Sluníčko dali do pečení. Z voňavého těsta jsme vykrajovali krásné tvary perníčků a pečlivě je ukládali na pečící plechy. Nedočkavé děti otevíraly dveře, aby už cítily jejich vůni při pečení. A teď už jen aby byl pátek, kdy si je u nadílky sníme!

Dali jsme se do pečení na 2. třídě Logo II.

10.12.2018

Už to tu voní! Opravdu cukroví zavonělo, ale velké nasazení dětí to předtím chtělo. Těsto válely, vykrajovaly a na plech pokládaly. Plechy našim šikovným kuchařkám předaly a pak výsledek svého tvoření ochutnávaly. A jsme zase o krůček blíž vánočním svátkům.

O adventu neleníme, cukroví si vyrobíme

10.12.2018

Děti na 1. třídě Logo I. si od rána zpracovávaly a válely těsto. Bavily se nejen vykrajováním daných tvarů, ale později si ze zbytků těsta zpracovávaly i tvary podle své představivosti. A tak se třída za chvíli provoněla perníčky i lineckým cukrovím, které bylo třeba ochutnat. Vánoce jsou za dveřmi!

Čertíci Bertíci na 2. třídě Logo II.

06.12.2018

Děti se v čertíky proměnily i anděla mezi sebe vzaly, peklíčko z nových kostek postavily. Taky si parádně pomlsaly a čertovsky zarejdily.

Mikulášská nadílka

06.12.2018

Také děti na 1. třídě Logo I. ve čtvrtek dostaly mikulášskou nadílku. Ale předtím si společně čertovsky zaskotačily, pohostily a pak už netrpělivě nahlížely do balíčku, které jim Mikuláš nadělil.

Malí vědci

06.12.2018

Lze z papírového děla vystřelit? Zjistili jsme, že ano. Děti si vyzdobily krásné děla a za pomocí vody a jaru se všem podařilo z nich vystřelit malou papírovou raketku.

Mikulášská nadílka ve 4. třídě Měsíček

06.12.2018

Kdo klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit jestli nezlobím. Byli tu jen chvilinku a přinesli nám nadílku. Ještě předtím všichni spolu, poseděli jsme u čertovského stolu. Dobroty jsme mlsali a společně si pohráli.

Mikuláš na 5. třídě Sluníčko

06.12.2018

"Čertíka se nebojíme, protože my nezlobíme, když tak jenom trošinku, tatínka a maminku." To jsme si mikulášský den čertovsky užili!

Čertovský týden

06.12.2018

Od pondělí na 3. třídě Hvězdička probíhal čertovský týden. Děti vyráběly čertíky, vytvořily čertovský oheň a vařily guláš. Týden vyvrcholil čertovským rejděním a mikulášskou nadílkou s pohoštěním.

Vánoční dílničky a rozsvícení vánočního stromečku - 4. třída Měsíček

29.11.2018

Vánoce už jsou za dveřmi, a tak jsme si trochu vánoční atmosféry užili již tento den. Děti si spolu s rodiči vyrobily krásné vánoční stromečky a voňavé ozdoby z pomerančů a citrónů. Celý den měl kouzelné zakončení, děti ze sborečku nám zazpívaly koledy a rozsvítili jsme vánoční stromeček.

A je tu zas, adventu čas

29.11.2018

Poslední listopadový týden se na všech třídách konaly přípravy na vánoční svátky. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a společné chvíle s rodinnými příslušníky, na tradičních dílnách, vytvořily tu správnou atmosféru těšení se na nejkrásnější svátky v roce.

Vánoční tvořivé dílny s rodiči na 2. třídě Logo II.

29.11.2018

Sešli jsme se zas, v tento vánoční čas a do tvoření se pustili. Šlo nám to pěkně od ruky a teď nám třídu zdobí pěkný stromeček, který je dílem všech.

Vánoční tvoření na 5. třídě Sluníčko

29.11.2018

Sešli jsme se v adventní odpoledne a děti zazpívaly, zatancovaly a spolu s rodiči a babičkami si vytvořili vánoční ozdoby.

Připravujeme se na advent

28.11.2018

Děti z 1. třídy Logo I. se v posledním listopadovém týdnu zapojily do příprav na blížící se advent. V pondělí si zatancovaly se Sv. Kateřinou a poznávaly hudební nástroje. Povídali jsme si o tom, jak doma v předvánoční čas pomáháme rodičům, prarodičům. Někteří si vyzkoušeli vyrábět vánoční ozdůbky z včelích mezistěn, z kůry mandarinek. Krájeli jsme ovoce, které jsme sušili pro vánoční tvoření a zdobení větviček a stromečku. Vytvářeli jsme si třídní adventní věnec i věnečky z papíru. Děti se zapojily i do zdobení chodeb, venkovních prostor, abychom byli připraveni přivítat advent slavnostním rozsvícením vánočního stromečku před MŠ.

Hudební program "Kouzelník"

19.11.2018

Naše předškolní děti se zúčastnily v ZUŠ vzdělávacího hudebního programu s názvem "Kouzelník", kde se seznámily s netradičními hudebními nástroji.

Letíme do vesmíru - 3. třída Hvězdička

09.11.2018

V týdnu od 5. do 9. 11. 2018 jsme si s dětmi povídali o vesmíru, sluneční soustavě. Děti tvořily rakety z různých stavebnic, rakety lepili i kreslili. Také jsme si zacvičili s marťany.

Stali jsme se během chvilky, vesmírnými průzkumníky - 4. třída Měsíček

08.11.2018

V tomto týdnu jsme si povídali o vesmíru a planetách, a protože každá planeta je jiná a něčím zajímavá sami jsme si vyzkoušeli pracovat s trochu netradičními, ale zato velmi zajímavými materiály. Děti si zahrály s kinetickým pískem, tvořily z pěny na holení, chodily po různých materiálech, vyzkoušely si vytvořit planetu sypáním písku a užily si mnoho dalších vesmírných aktivit.

Podzimní muzikohrátky

07.11.2018

V hudební chvilce, pod vedením p. Gavlasové, se rozezněly nevšední nástroje, které vykouzlily atmosféru podzimu. V příběhu dvou skřítků se vystřídaly barevné odstíny, bylo slyšet padající listí i dešťové kapky. Naše děti se přidaly vyťukáváním rytmu na bubínky. "Mooc krásné", tak komentovaly nevšední zážitek!

Malí vědci

07.11.2018

Tentokrát jsme se s dětmi pokusili trochu zaexperimentovat s barvami. Do misek jsme si nalili mléko, do něj nakapali různé barvy (tempery ředěné s vodou) a vatové tyčinky jsme namočili do jaru. Pomocí vatových tyčinek jsme pak vyzkoušeli pokus, který bychom mohli pojmenovat - Bojácné barvy. Po dotyku jaru s tukem (v mléku), se barevné skvrny proměnily na zvětšující se kruhy. Díky tomu si i děti zábavnou formou vyzkoušely, že jar je skutečně dobrým bojovníkem proti mastnotě.

"Tiše, děti, ježek spí."

01.11.2018

Za spolupráce s rodiči si děti z 5. třídy Sluníčko pohrály s netradičním, přírodním materiálem. Ve čtvrtek 1. listopadu vyráběly ze skořápek a semínek slunečnice, sezamu, vloček a podobných přírodnin podzimní ježky.

Zahradu jsme uspali, ježečka tam schovali

01.11.2018

"Podzim přišel s listopadem, všechno listí padá na zem..." Závěje listí a klacíky byly tou správnou postýlkou pro zimní spánek ježků. Co uspávání předcházelo? Děti ze všech pěti tříd už v rannich činnostech třídily nasbírané přírodniny z naší zahrady a donesené suroviny na tvorbu ježků. Šikovné dětské ruce zapichovaly do brambor a jablíček párátka, polepovaly skořápky ořechů bavlnkou. Dokázaly tvarovat ježky z moduritu, šišek i zdobit různými druhy semínek. K uspávání ježků se namotivovaly básničkou "Kam se vlastně ježek schoval." Opravdový ježek by se nestačil divit. Možná si zrovna vedle vyrobených kamarádů udělá svůj pelíšek!

Logopedické třídy nelenily, národní strom si vysadily

26.10.2018

Děti z logopedických tříd si v rámci 100. letých oslav výročí naší republiky vyzkoušely naklíčit semínka lípy - našeho národního stromu. Děti zasadily semínka do vlhčené vaty i do písku a budou každý den pozorovat a očekávat, který klíček ze semínka vyklíčí dříve. Pokud se bude rostlince dobře dařit, společně si ji na jaře vysadíme na čestné místo naši školkové zahrady. Děti z 1. třídy Logo I. nezapomínají i na své vytvořené mechárium, které pilně zalévají a sledují, jaký život se v něm vytváří.

Pyšný drak v 5. třídě Sluníčko

24.10.2018

Pyšný drak si vyletěl se třídou Sluníčko, a co viděl? Lesy, houby, pole, zvířata, lidi, děti a celou naší republiku, které přejeme ke 100. výročí vše nejlepší!

Kuky se vrací aneb tvoření z mechu a kapradí

24.10.2018

Jak sám název napovídá, letošní podzimní dílny v 1. třídě Logo I. se nesly v duchu tvoření panáčku z přírodnin. Dílny proběhly přesně dva měsíce před vánocemi. Děti své nejbližší přivítaly krátkým pásmem písniček a tanečků. Po tomto naladění se všichni pustili do společného tvoření panáčku z kaštanů, dýni, šišek, šípku, mechu atd. Všichni panáčci našli nový domov v mechové chaloupce. Jak se nám dílo povedlo můžete posoudit na fotkách. Děkujeme rodičům, babičkám a sourozencům, že s námi prožili odpoledne plné zábavy a legrace.

Malí vědci

24.10.2018

Po minulé sopečné explozi jsme ještě na chvíli zůstali u lávy a pokusili se vyrobit lávovou lampu. První pokus se krásně povedl. Děti nadšeně foukaly a vyráběly "lávové" bubliny. Po chvíli jsme dokonce zjistili, že je možné všechny ingredience smíchat tak, aby již žádné "lávové bubliny" nebyly vidět a z celé směsi jsme vyrobili krásně modrou pěnu. Nakonec si děti namalovali tajný obrázek na příště. Lávová lampa - Postup: do 1/3 láhve nalijeme vodu smíchanou s potravinářským barvivem, láhev dolijeme olejem. Za pomocí brčka lehce foukáme do obarvené vody.

Podzimní tvoření s rodiči

23.10.2018

V úterý odpoledne proběhly na 3. třídě Hvězdička podzimní tvořivé dílny s rodiči. Z brambor a přírodnin vyráběli strašidýlka, postavičky, zvířátka. Domů odcházeli všichni spokojeni a s úsměvem, děti navíc obdržely za svou práci sladkou odměnu. Tak zase někdy přístě.

Tvořivé dílny na 2. třídě Logo II.

23.10.2018

Rodiče s dětmi fantazii zapojili a společnými silami trička nazdobili, z dýní ozdoby přírodní zahrady vytvořili. Moc šikovní všichni byli!

Podzimní díly s rodiči na 4. třídě Měsíček

23.10.2018

Kaštany, šišky, listy a žaludy, jak nejlépe je využít? Rodiče jsme pozvali a ti společně s dětmi tvořili. Vyrobili si krásné podzimní věnce a děti za odměnu dostaly i malou sladkou odměnu.

Slet broučků v MŠ - kouzelník

18.10.2018

Chvíle radosti i napětí děti prožily, když kouzelná hůlka a správná formulka vyčarovala to, co opravdu zmizelo. Šikovné ruce dětí také kouzlily a někteří se i asistenty kouzelníka staly a v závěru krásné broučky vyčarovaly.

Vysvobození Smolíčka Pacholíčka v parku

17.10.2018

Děti s učitelkami z 1. třídy Logo I. po získaných vědomostech o prostředí lesa vydali do parku v Sadech B. Smetany, kde rozluštěním a splněním úkolů od jezinek vysvobodili Smolíčka Pacholíčka. Děti rozpoznávaly stromy a jejich plody, sbíraly barevné přírodniny, z kterých vytvořily rozmanitou paletu podzimních barev. Mířily šiškami na cíl. Zkoušely pohotovou reakci na sluchový signál při slovech jelen a ježek. Poznávaly a pojmenovávaly lesní zvířátka a hledaly samotného Budulínka. Našly však už jen jeho kšiltovku s dopisem, kde dětem děkoval za záchranu. Měl naspěch za jelenem. Dětem však nechal drobný pamlsek. S krásnou podzimní paletkou a zážitky se děti v sychravém počasí vracely mezi šustícím listím v doprovodu zvuků parku zpět do MŠ.

Výroba mechária

16.10.2018

Děti z 1. třídy Logo I. v rámci tématu o lese zkoumaly lupou kapradí a jeho výtrusnice, ale také mechový porost. Společně jsme nasypali do velké sklenice vrstvu kamínků, rašeliny a nahoru pokladli vrstvu mechu, kterou jsme důkladně pokropili a z části zakryli igelitem. Každý den budeme sledovat, co se v našem vytvořeném mecháriu děje.

Malí vědci

11.10.2018

S dětmi ze 4. třídy Měsíček a 3. třídy Hvězdička jsme se pustili do malého experimentování. Vyzkoušeli jsme si vyrobit vlastní sopku. S velkou radostí se nám experiment povedl a naše malá sopka krásně soptila.

Přírodniny poznáváme, copak si z nich vyrobíme?

08.10.2018

Děti z 1.třídy Logo I. se v týdnu od 8.10. nejvíce věnovaly přírodninám, které nás v tomto období obklopují. A tak rozlišovaly, zkoumaly a pojmenovávaly různé druhy listů, které přiřazovaly ke stromům. Zkoumaly jejich plody. Na procházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí jsme chodili sbírat kaštany, žaludy, šípky, šišky, ale i různě barevné listy, které jsme si spolu lisovali. Menší děti nám přírodniny třídily, starší počítaly a společně jsme si z nich vytvořili panáčka Podzimáčka, který nám pěkně zdobí vchod do šatních prostor. Děti si během týdne zkoušely dle své fantazie vytvořit obrázky z listí, šiškové skřítky, kterým pak vytvářely obydlí z přírodních materiálů při pobytu venku. Těšíme se, jak se nám školička oblékne do barev podzimu po podzimních dílničkách s rodiči, kdy nasbíraných přírodnin využijeme.

Ovoce si spočítáme, chutnáme a poznáváme

05.10.2018

V týdnu od 1.10. do 5.10. si děti na 1. třídě Logo I. zacvičily s jablíčky, třídily a přenášely je pomocí kolíčků do barev. košíčků podle barev. Upevňovaly si určování množství nejen při nakupování v obchodu s ovocem vlastnoručně vyrobenými penízky, ale také při tvorbě hroznového vína a ovocných stromů s daným množstvím ovoce. Děti se zamýšlely nad tím, jaké podzimní práce lidé na svých zahrádkách dělají, jak mohou pomoci samotné děti. Děti třídily ovoce podle druhu, poznávaly jej však také podle chuti a hmatu. Ve čtvrtek si děti vyrobily tvarohový ovocný dezert, který si ozdobily tím ovocem, které mají nejraději a šli jsme sklidit úrodu na školní záhon. V pátek si děti za experimentovaly při objevování vlastností předmětů. Tentokrát na téma, co se koulí a co ne. Nechyběly ani nové pohybové hry a písně, které byly obzvláštněny používáním barevného padáku, který mají děti moc rády. I přestože byla velká absence dětí, o to intenzivněji jsme si ovocného týdne v malé skupince užili. Těšíme se však, že se s našimi kamarády o nové poznatky rádi podělíme.

Štrůdlování

05.10.2018

Na 2. třídě Logo II. se děti přesvědčily, že škrábat a strouhat jablíčka tak lehké zase není. S činností se však statečně vypořádaly, těsto vyválely, jablíčky a cukrem posypaly, mandličkami dozdobily a na voňavém výsledku svého snažení, závinu, si pochutnaly.

Vitamínová bomba

04.10.2018

Ve čtvrtek bylo na 5. třídě Sluníčko veselo. Společně s dětmi jsme si přípravili výstavku ovoce a zeleniny, spojenou s rozpoznáváním jejich chutí se zavázanáma očima. Z ovoce a zeleniny jsme si pak připravili ovocnou a zeleninovou mísu plnou vitamínů. Všechno jsme to zbaštili! Děkujeme rodičům za spolupráci.

Mrkvičku si sklidíme, krokusy si zasadíme

04.10.2018

Děti z 1. třídy Logo I. sklízely mrkvičku. Porovnávaly, že na našem školním záhonku nám nedostatečnou zálivkou v době letních prázdnin mrkev vzrůstově zakrněla. I tento závěr však byl pro děti důležitým poznatkem. Děti si uvědomily, jak je důležitá závlaha a pravidelná péče o rostliny. Na zahradničení jsme nezanevřeli a sazeničky krokusů jsme posléze zasadili.

Sázíme tulipány

01.10.2018

Dnes jsme s dětmi ze 4. třídy Měsíček vyrazili na naší zahrádku, zasadit cibulky tulipánů. Doufáme, že se nám to povedlo a na jaře nám jich vykvete co nejvíce.

Sklizeň řepy na 1. třídě Logo I.

27.09.2018

Podzim o slovo se hlásí a děti z 1. třídy Logo I. začaly sklízet letošní úrodu. První na řadu přišla řepa. Začali jsme pohádkou "O veliké řepě." Potom jsme přešli na malování řepy a její opravdickou sklizeň. Vše jsme ukončili kulinářským zážitkem v podobě salátu, který si děti připravily sami.

A děti řepu vytáhly...

27.09.2018

Na 2.třídě Logo II. děti pohádku zdramatizovaly, na babiččině zahrádce táhly, a když ruce pořádně spojily, řepu vytáhly!

Dravci

25.09.2018

Dnes na školní zahradě se ve vší parádě, nad hlavami dětí, předvedli ptáci draví, kteří byli krásní a zajímaví.

Na přírodní zahradě v plné parádě

20.09.2018

V logopedickém domečku děti z 2. třídy Logo II. možnost rozvíjet motorické dovednosti měly a na dalších herních prvcích si obratnost vyzkoušely. Do zvuku dendrofonu se zaposlouchaly a na babiččině zahrádce cibulky tulipánů zasázely. Zářijové sluníčko jim ke všem činnostem příjemnou atmosféru dotvářelo.

Dopoledne na naší zahradě

19.09.2018

Děti z 3. třídy Hvězdička už teď myslí na jaro, a tak se seznamovaly se sázením cibulek tulipánů na náš záhonek. Tím jejich práce na zahradě ale neskončila. Děti ještě sbíraly žaludy pro další tvoření ve třídě. Po práci jsme si užili zábavu na skluzavkách.

My jsme malí zahradníci

18.09.2018

Dnes děti ze 4. třídy Měsíček zpracovávaly úrodu, která jim na školním záhonku vyrostla. Slunečnice parádnice jim dala semínka pro ptáčky, fazolové lusky ukrývaly nádherně zbarvené fazole a česnek bude vonět v polévce, kterou uvaří paní kuchařka. Už se těšíme, až si zasadíme další cibuloviny a semínka.

Zahrádku my poznáváme, o záhonek pečujeme

17.09.2018

Děti z 1. třídy Logo I. si během teplého týdne vyzkoušely některá ze stanovišť přírodní zahrady. Mladší děti procházely hmatovým chodníčkem a masírovaly si nožní klenbu. Protože nám počasí přálo, zahrabávaly si nožičky do písku, štěrku, rozlišovaly hmatem různé přírodní materiály. Hmatový chodníček zaujal i starší předškolní děti. Pomáhaly nám doplnit chodníček dalšími šiškami, přírodním materiálem a vytahovaly drobný plevel. Další dny jsme prozkoumávali možnosti logopedického domečku na školní zahradě. Děti mířily balónky na barevné otvory, procvičovaly vizuomotoriku při řešení labyrintů. Jelikož jsme našli naklíčený žalud, zkusili jsme si jej zasadit. Uvidíme, zda se nám z něj společnými silami podaří vypěstovat sazenici stromečku.

Frymíkovo království

17.09.2018

Šachová pohádka se dětem moc líbila. Někteří se i šachovýmí figurkami stali a ve Frymíkově království si s chutí zahráli!

Kopu, kopu brambory

14.09.2018

Děti z 3. třídy Hvězdička sklízely na svém záhonku úrodu brambor, které nasadily na jaře. Při každém nalezení měly obrovskou radost a dávaly je do kbelíku. Brambory jsme předali paní kuchařce a ta nám slíbila k obědu výbornou bramborovou kaši.

Na naší zahradě

12.09.2018

S krásným počasím v zádech se děti z 3. třídy Měsíček vydali prozkoumat naši zahradu. Podívali jsme se ke kompostárně, která se i přes nelibé vůně dětem líbila. Zamířili jsme k záhonkům, kde si děti v loňském roce vypěstovaly slunečnice, fazole a dokonce i česnek. S využitím zvětšovacího skla a detektivních lup jsme pozorovali různé broučky, květinky, šišky a mnoho dalších zajímavých věcí, které objevily. A nezapomněli jsme ani na pořádné stavění či vaření na pískovišti. Prostě krásný a pohodový den, plný zábavy a objevů.

Startujeme na 2. třídě Logo II.

07.09.2018

Strom přátelství si děti listy s fotkami nazdobily. Nejen touto společnou činností se stmelily, také sluníčkové počasí využily a za dodržení pravidel bezpečnosti si herní prvky přírodní zahrady vyzkoušely a velkou radost při jejich úspěšném zdolávání měly.

Školka volá!

07.09.2018

Na 1. třídě Logo I. si děti po prázdninách sdělovaly zážitky z prázdnin a hlavně pokukovaly po nově příchozích dětech, které pobyt v nové MŠ již musely zvládnout bez účasti rodičů. Během celého týdne se děti seznamovaly nejen s novým prostředím třídy, budovou MŠ a jeho okolím, ale hlavně se poznávaly navzájem. Ať už formou volného hraní či řízenějších činností. Každý z dětí je součástí třídního stromu. Každý je odlišný, jedinečný, neopakovatelný. S tímto vědomím k vašim malým osobnostem přistupujeme a těšíme se, že je budeme moci provázet celým školním rokem. Zde je jen malá ochutnávka toho, jak děti zvládaly adaptaci na nové prostředí naší MŠ a jak se krásně začleňují mezi ostřílené pardály – stávající děti.

Sběr se sluníčkem

06.09.2018

Ve čtvrtek děti z 5. třídy Sluníčko sklízely úrodu fazolí na našem záhonku přírodní zahrady. Lusky jsme vyloupli a sledovali krásné zabarvení fazolí. Na trávníku jsme si pak povídali, co všechno se z nich dá dobrého uvařit.

Co všechno děláme ve 4. třídě Měsíček

05.09.2018

Medvěd Míša nám pomáhá užívat si různé radosti v naší třídě. Nejraději si hrajeme, cvičíme a stavíme ze stavebnic. A jak nám to jde!

Den s kočičkou Mícou ve 3. třídě Hvězdička

04.09.2018

Maminko a tatínku, podívej se jak jsme si s naší třídní kočičkou Mícou užili dopoledne ve školce. Cvičíme, zpíváme a také chodíme na procházky.