Barvička

Školní řád

Školní řád od 1.9.2019 je k nahlédnutí zde

Dodatek ke školnímu řádu viz zde