Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí učitelky MŠ.

 

Duben středa 10.4 2019   od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 Květen

 pondělí  13.5.2019

  od 6:00 do 8:30

od 12:00 do 16:00

 Červen  středa 12.6.2019   od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

V měsíci červnu se bude hotově vybírat platba (strava a úplata)

na prázdninový provoz. Platí pro všechny přihlášené.

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2018.