Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí učitelky MŠ.

 

Říjen pátek 12.10 2018   od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 Listopad

 pondělí 12.11.2018

  od 6:00 do 8:30

od 12:00 do 16:00

 Prosinec  středa 12.12.2018   od  6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

V měsíci říjnu se bude hotově vybírat za kroužky pořádané MŠ

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2018

Dodatek č. 1 k Směrnici k stanovení výše stravného od 2.1.2018 zde.

 

Dagmar Fusková  ředitelka MŠ