Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí učitelky MŠ.

 

leden  středa  15. 1. 2020 od 6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

únor

 středa

 12. 2. 2020 od 6:00 do 8:30 hod

od 12:00 do 16:00 hod

 březen  středa  11. 3. 2020 od 6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2019.

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.