Barvička

Personální uspořádání školy

Pedagogičtí zaměstnanci

1. třída (smíšená)

p. učitelka
vedoucí učitel

Bc. Kateřina Matušíková
Bc. Lukáš Volný

 

 

 

Školní jídelna

Pracovnice výdejny: Šárka Hájková

Správní zaměstnanci

O úklid se stará: Šárka Hájková
Údržbář: Petr Chromec