Barvička

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

Den otevřených dveří viz zde.

_______________________________________________________________________________________

Změna provozu MŠ od 1.9.2019: od 6:00 do 16:30 hod.

_______________________________________________________________________________________

Co budou děti potřebovat do MŠ zde

_______________________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

_______________________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol III.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2019. Bližší info zde a zde.

________________________________________________________________________________________

Odkaz na webové stránky městaNávrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na I. 2021-2022 jednotlivých p.o. zřizených statutárním městem Frýdek-Místek

Schválené rozpočty: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2020/

Schválené střednědobé výhledy rozpočtu: https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2021-2022/

_______________________________________________________________________________________

Žádost o snížení úplaty zde. Žádost odevzdejte do 3. dne následujícího měsíce viz Směrnice o úplatě.

_______________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

______________________________________________________________________

Žádost o přijetí do MŠ: žádost


Vážení rodiče, 2.9.2019 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování používejte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.


Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2019/2020 činí 500,- Kč. Bližší informace v šatnách MŠ. 

Směrnice ke stanovení úplaty k 1.9.2019 zde a zde