Barvička

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

 Informace ke školnímu roku 2020/2021 viz zde

Informace k uzavření MŠ od 1.3.2021 viz zde

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče, zápis do MŠ proběhne dne 10. a 11. 5. 2021. Podrobné informace o průběhu zápisu zveřejníme později. Sledujte naše stránky.

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče, informujeme Vás, že provoz MŠ v době hlavních prázdnin bude od 26.7.2021 do 20.8.2021 pravděpodobně na MŠ Čejky 420.

_____________________________________________________________________________

 Informace a dokumenty pro rodiče nových dětí:

 • Co budou děti potřebovat do MŠ viz zde

 • Evidenční list viz zde

 • Adaptační lis viz zde

 • Souhlas s inkasem viz zde

 • Školní řád viz zde

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/2021 činí 500,- Kč.

 • Kalkulace úplaty na školní rok 2020/2021 viz zde

 • Směrnice ke stanovení výše úplaty k 1.9.2020 viz zde

______________________________________________________________________________

 • Přihláška do MŠ viz zde + souhlas se zpracováním osobních údajů a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie viz zde

 • Čestné prohlášení viz zde

 • Směrnice pro přijímání dětí viz zde

 • Kritéria pro přijímání dětí viz zde a zde

_____________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

_____________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde

_____________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol IV.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2020. Bližší info zde a zde.

_____________________________________________________________________________

Zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na I. 2022-2023 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2021 zde

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2022-2023 zde

______________________________________________________________________________

Žádost o snížení úplaty zde. Žádost odevzdejte do 3. dne v daném měsíci viz Směrnice o úplatě.

______________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 1.9.2020 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování používejte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.