Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ.

 

říjen  úterý 15. 10.2019   od 6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

       
 listopad  úterý 12. 11. 2019   od 6:00 hod do 8:30 hod
      od 12:00 hod do 16:00 hod
       
 prosinec  úterý 10. 12. 2019   od 6:00 hod do 8:30 hod

od 12:00 hod do 16:00 hod

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2019.