Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ.

 

Říjen  čtvrtek 11.10.2018 od  6:00 hod do 8:30 hod

 od 12:00 hod do 16:00 hod

       
      od  6:00 hod do 8:30 hod
 Listopad  úterý  13.11.2018 od 12:00 hod do 16:00 hod
       
 Prosinec  čtvrtek  11.12.2018  od  6:00 hod do 8:30 hod

 od 12:00 hod do 16:00 hod

 

 

V měsíci říjnu se bude hotově vybírat za kroužky pořádané MŠ

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2018

Dodatek č. 1 k Směrnici k stanovení výše stravného od 2.1.2018 zde.
 

Dagmar Fusková  ředitelka MŠ