Barvička

Školní jídelna

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Formuláře na osvobození od úplaty odevzdejte do 10. dne daného měsíce u vedoucí ŠJ.

 

Leden  úterý 15.1.2019 od  6:00 hod do 8:30 hod

 od 12:00 hod do 16:00 hod

       
      od  6:00 hod do 8:30 hod
 Únor  čtvrtek  14.2.2019 od 12:00 hod do 16:00 hod
       
 Březen  čtvrtek  14.3.2019  od  6:00 hod do 8:30 hod

 od 12:00 hod do 16:00 hod

 

Při přerušeni nebo ukončení docházky si vyzvedněte přeplatky za stravné u vedoucí ŠJ.

Termíny platby platí pro ty rodiče, kterým není platba strhávána z účtu.

Směrnice ke stanovení výše stravného zde k 1.9.2018.