Barvička

Personální uspořádání školy

Pedagogičtí zaměstnanci

 

1. třída Zelená:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

Mgr. Miroslava Ryšková
Bc. Magda Válková

2. třída Žlutá:
(smíšená)

p. učitelka:
p. učitelka:

Bc. Lenka Ambrožová
Bc. Petra Bačová

3. třída Modrá:
(smíšená)


p. učitelka:
vedoucí učitelka:
chůva:

Šárka Křivová
Bc. Karolína Babičová
Jiřina Arztová

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Renata Tomková
Kuchařka a zaměstnanec ŠJ: Ivana Nogolová, Vladimíra Škerková

Správní zaměstnanci

O úklid se stará: Pavla Kubaláková, Lucie Marková
Údržbář: Petr Chromec
Pradleny: Pavla Kubaláková, Lucie Marková