Barvička

Info pro rodiče

Důležité informace ke školnímu roku:

Vážení rodiče, zápis do MŠ proběhne dne 9.5. a 10.5.2022. Bližší informace o průběhu zápisu sdělíme dodatečně.

____________________________________________________________________________

Informace ke školnímu roku 2021/2022 viz zde

____________________________________________________________________________

 Informace a dokumenty pro rodiče nových dětí:

 • Co budou děti potřebovat do MŠ viz zde

 • Evidenční list viz zde

 • Adaptační list viz zde

 • Souhlas s inkasem viz zde

 • Školní řád viz zde

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2021/2022 činí 550,- Kč.

 • Kalkulace úplaty na školní rok 2021/2022 viz zde

 • Směrnice ke stanovení úplaty k 1.9.2021 viz zde

  ________________________________________________________________________

  Přílohy k zápisu do MŠ:

 • Přihláška do MŠ viz zde + souhlas se zpracováním osobních údajů a  svolení s pořízením a zveřejněním fotografie viz zde

 • Směrnice pro přijímání dětí zde

 • Kritéria pro přijímání dětí zdezde

____________________________________________________________________________

Naše organizace se zapojila do projektu Rodiče vítáni a následně jsme získali certifikát. Budeme se snažit tento certifikát nadále obnovovat.

____________________________________________________________________________

Informace o zpracování osobních údajů viz zde 

____________________________________________________________________________

EF - Obědy do škol V.

Využití: potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby docházelo jejich dítě do MŠ. Podmínkou bude, že tyto rodiny doloží potvrzení od úřadu. Začátek plnění projektu od 1.9.2021. Bližší info zde a zde.

_______________________________________________________

Zveřejnění rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu a I. 2023-2024 jednotlivých PO

Odkaz na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-deska

Rozpočet na rok 2022 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2022/

Střednědobý výhled rozpočtu na I. 2023-2024 https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2023-2024/

________________________________________________________________________________

Info k projektu Evropského fondu zde

________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 1.9.2021 budou všechny děti, které do 7:00 hod. toho dne neodhlásíte z docházky, přihlášeny ke stravě. K odhlašování používejte SMS, telefon nebo e-mail, uvedený na stránkách nebo v šatnách.