Barvička

Naše akce

Já už půjdu do školy

20.06.2019

Ve čtvrtek odpoledne proběhlo slavností loučení s předškoláky. Děti, které v září usednou do školních lavic první třídy, se rozloučily s mateřskou školou pásmem písniček, básniček a tanečku. Nechybělo ani slavnostní pasování, kdy paní ředitelka symbolicky pasovala každého předškoláka na žáka ZŠ a popřála mu mnoho úspěchů.

S cestovní kanceláří Včelka do Řecka

19.06.2019

Dnes jsme navštívili Řecko a jeho ostrovy. Děti se seznámily se znaky a zvyky této krásné země.

Putování do Egypta

18.06.2019

S dětmi jsme se vydali do dalekého Egypta a zažili opravdové horko (a to doslova :-)) Povídali jsme si o arabských symbolech a jak to v takovém Egyptě vlastně vypadá. Už víme, jaký je rozdíl mezi pouští a oázou. Společně jsme si zatancovali arabský tanec na opravdovou arabskou hudbu. Ve skupinkách fungovala spolupráce nad úkoly - děti omotávaly mumii, hledaly diamanty v poušti, stavěly vysokou pyramidu nebo si vyzkoušely velbloudí chůzi. Velký úspěch mělo i bubnování na opravdické arabské bubny. Moc se nám to líbilo.

Projektový den - Putování se včelkou "ČESKO"

17.06.2019

S dětmi jsme se vydali na putování po České republice. Povídali jsme si o státních symbolech, jejich významu a použití. Děti ve skupinkách spolupracovaly nad úkoly, skládaly českou vlajku, sjížděly řeku po Baťovém kanálu, dokreslovaly do mapy hory, řeky, velké města, pomocí otisku listů vytvořily národní strom Lípu, z PET vršků skládaly název hlavního města a vyrobily si pivo ze šuměnky. Na závěr jsme si povídali o tom, co se jim povedlo a která činnost se jim nejvíce líbila. Co myslíte, která činnost vyhrála?.....(výroba piva).

Školní výlet – Dětský svět

11.06.2019

V úterý jsme navštívili Svět techniky v Ostravě. Na nejstarší děti čekal zajímavý naučný program „Kouzelný oxid“. Po kouzlení s oxidem se přidaly ke svým kamarádům do herny - Dětský svět.

Školní výlet "Kouzelný oxid"

11.06.2019

Na nejstarší děti čekal zajímavý naučný program plný pokusů a zábavy. Vyrobili jsme si třeba i barevnou sopku a už i víme co je to oxid uhličitý.

ZUŠ OPEN 2019 – 1. třída Zelená logo

31.05.2019

V pátek jsme navštívili výjimečnou akci ZUŠ v Sadech Bedřicha Smetany. Po vystoupení žáků hudebního, pěveckého a literárně-dramatického oboru jsme byli vyzvání dětskou cimbálovou muzičkou Křok, abychom je doprovodili zpěvem a tancem.

Není drak jako drak – 1. třída Zelená logo

30.05.2019

V tomto týdnu jsme naši třídu proměnili v dračí doupě. Nechyběl ani dráček Soptík, který děti seznámil s prací hasičů a upozornil na nebezpečí požárů, manipulaci s ohněm.

Soptíková akademie

30.05.2019

Ve čtvrtek odpoledne proběhla oslava MDD s názvem "Soptíková akademie". Pro děti a rodiče byly připraveny soutěžní stanoviště a občerstvení. Zábavné odpoledne nám zpestřili hasiči SDH Pražmo a Krásná. Předvedli požární útok a trpělivě se dětem věnovali na různých stanovištích společně s učitelkami. Dráček Soptík na všechno dohlížel a také si s dětmi zatančil.

Hudební pohádka

24.05.2019

V pátek nás navštívili učitelé hudebního oboru s pohádkou, ve které dětem představili různé hudební nástroje. Pozvali nás na ZUŠ OPEN 2019, které se uskuteční 31. 5. 2019 v Sadech Bedřicha Smetany.

Airsoft

21.05.2019

V dopoledních hodinách proběhla prezentace zručnosti Airsoftu a zvládání krizových situací.

Máme rádi zvířata – 1. třída Zelená logo

20.05.2019

V pondělí nás v mateřské škole navštívila paní Vlaďka Gavlasová s Muzikohrátky se zvířátky.

Maminko moje - 1. třída Zelená logo

15.05.2019

Ve středu si děti pozvaly své maminky, ale i další členy rodiny na malou besídku ke Dni matek.

Oslava na 2. třídě Žluté

10.05.2019

V pátek oslavila Karolínka 5. let. Moc děkujeme za vynikající dort a přejeme Vše nejlepší...

Návštěva předškolních dětí v NEMOCNICI FRÝDEK-MÍSTEK

10.05.2019

Děti z naší MŠ byly pozvány na prohlídku dětského oddělení nemocnice F-M. Po celou dobu nás provázela zdravotní sestřička, která odpovídala na naše otázky a sdělovala informace. Zavedla nás do ordinace dětského lékaře, který dětem ukázal vyšetření srdce a ledvin ultrazvukem. Děti bedlivě naslouchaly a na monitoru sledovaly orgány v těle svého kamaráda. Také nám vysvětlila funkci ostatních orgánů a názorně ukázala na maketě. Pán doktor jim vysvětlil svou práci a průběh dne v nemocnici. Na závěr si děti pohrály v dětské herně. Moc děkujeme za pozvání a budeme se těšit na návštěvu v příštím roce.

Den matek

07.05.2019

V úterý 7. 5. se na 2. třídě Žluté a na 3. třídě Modré uskutečnila besídka pro maminky. Děti svým maminkám zazpívaly a zatancovaly. Nakonec si společně na památku vytvořily květinku z papíru.

Pokusy na 2. třídě Žluté

03.05.2019

Máme rádi pokusy. Pozorujeme, jak klíčí semínka, tající led, umíme vyčistit špinavou vodu a už víme, jak reaguje ocet a soda. Dnes jsme pozorovali co se stane s vajíčkem, které je ponořené do octu...je měkké jako hopík :-) Jen když se moc přitlačí, tak praskne a to je potom legrace!

My dnes máme velký den, čarodějnic extra sněm – 1. třída Zelená logo

30.04.2019

Děti se zábavnou a hravou formou seznámily s podstatou svátku pálení čarodějnic, poznávaly léčivé rostliny, zkoušely čarovat a dokonce se samotné proměnily v čarodějnici a čaroděje.

Čarodějnický den na 2. třídě Žluté

30.04.2019

Čarodějnice, čarodějové a ježibaby řádili v naší třídě. Vyráběli jsme kouzelné lektvary (ocet a soda) a ochutnávali začarované dobroty. Nakonec jsme si zatancovali kolem ohně...byl to super den.

Máme rádi čistou vodu - 2. třída Žlutá

29.04.2019

Tak už víme, jak je moc důležité chránit životní prostředí a hlavně vodu. Ta je potřebná nejen pro nás, ale i pro zvířátka. Pozorovali jsme, jak se líhne žába z pulce a taky, jak se přes filtr vyrobený z písku a láhve čistí voda.

Kniha je náš kamarád – 1. třída Zelená logo

29.04.2019

V pondělí jsme navštívili Městskou knihovnu v Místku.

Den Země - 2. třída Žlutá

26.04.2019

Tento den se děti zúčastnily programu (pořádaným městem) ve Smetanových sadech. Děti plnily na jednotlivých stanovištích úkoly zaměřené na ochranu životního prostředí.

Den Země – 1. třída Zelená logo

26.04.2019

V pátek jsme se navštívili akci Den Země v Sadech Bedřicha Smetany. Pro děti byl připraven bohatý zábavně naučný program.

Den Země - 3. třída Modrá

26.04.2019

Během celého týdne, kdy jsme si užívali krásného počasí, děti plnily úkoly na zahradě MŠ. Zaměřili jsme se na ochranu přírody, především na třídění odpadu. Na ukončení příjemného týdne jsme navštívili akci Den Země v Sadech Bedřicha Smetany. Užili jsme program, vyzkoušeli různé soutěže a doplnili nové vědomosti a dovednosti.

Předplavecký výcvik

25.04.2019

Ve čtvrtek proběhla první lekce předplaveckého výcviku. Cílem výcviku je vypěstovat u dětí důvěru ve vlastní schopnosti, naučit je nebát se vody, věřit sobě i dospělým. Učí se základní pohyby rukou i nohou, které budou potřebovat při plavání, dýchat do vody a skočit do vody po nohou.

"Jaro už je tu....?" - 3.třída Modrá

21.04.2019

Tento týden jsme si s dětmi povídali o jaru a ptáčcích, kteří se k nám po zimě vrací. Na toho nejdůležitějšího pořád čekáme a čekáme. Abychom si zkrátili čas čekání, tak si děti čápa vyrobily. Dokonce už sedí na komíně a v hnízdě už má vajíčka.

Den otevřených dveří – 3. třída Modrá

09.04.2019

Pro naše nové kamarády a jejich rodiče jsme upekli slanou dobrotu na přivítanou.

Doprava – 1. třída Zelená logo

05.04.2019

Děti se různorodými činnostmi seznámily s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učily se reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu.

Hmyzí kamarádi na školní zahradě - 3. třída Modrá

04.04.2019

"Malý brouček v trávě, převalil se právě. Na nožičky nemůže, hop....kdo mu pomůže?" Společně jsme si povídali o hmyzích kamarádech na naší zahradě, děti hledaly obrázky v knihách, skládaly včely a brouky ze stavebnic, malovaly z knížek přírodu a konstruovaly domečky pro hmyz. Už víme, že brouky máme rádi.

Pásmo africké kultury s aktivním zapojením dětí

02.04.2019

V úterý nás navštívila africká skupina, která nám předvedla pásmo africké kultury (tance, folklórní hudbu, prezentace o Africe).

Přišlo jaro – 1. třída Zelená logo

21.03.2019

Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem. Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. První roste sněženka, malá bílá květinka. Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček.

Máme nový kočárek - 3.třída Modrá

18.03.2019

Moc děkujeme za koupi nového kočárku. Děti jsou nadšené a nezůstává dlouho stát. Příjemné usínání i panence Jůlince.

"Jaké máme období, kdopak nám to napoví?" 2. třída Žlutá

15.03.2019

V tomto týdnu se děti seznámily s jednotlivými dny v týdnu, s ročním obdobím a jednotlivými názvy měsíců. Společně jsme vedli rozhovor o tom, co děláme celý den, proč máme hodiny a jaké druhy hodin existují.

Březen – 1. třída Zelená Logo

15.03.2019

Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají. Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo!

Co je ukryto v našem těle? - 3. třída Modrá

04.03.2019

V tomto týdnu se děti seznamovaly se svým tělem. Povídali jsme si o orgánech v těle, jak fungují, jak se musíme o ně starat a co nám naznačují. Děti si hrály na lékaře a sestřičky, pomocí stříkaček nabíraly vodu, obkreslovaly orgány, vytvořily si z brček a sáčku plíce a sledovaly funkci dýchání.

Sníh v trávě se roztavil - 2. třída Žlutá

01.03.2019

V tomto týdnu se děti seznámily s básničkou "Zimo, zimo, táhni pryč" a písničkou "Voláme sluníčko", vše doprovázené pohybem. Děti získaly poznatky o tom, co se stane se sněhem, který roztaje, o prvních květinách, které rostou po zimě. Vyzkoušely si experimentování - čarování s barvami, mlékem a jarem.

Pečujeme o své zdraví na 2. třídě Žluté

15.02.2019

Jak správně pečovat o zuby, jak fungují plíce a srdce, jak se starat o svoje zdraví? To už všechno umíme. Všechno jsme si to totiž vyzkoušeli. A už taky víme, jak moc je zdraví důležité.

Jak jsme s kočičkou a pejskem dělali dort – 1. třída Zelená logo

14.02.2019

V tomto pohádkovém týdnu se děti blíže seznámily s příběhy z knihy O pejskovi a kočičce. Jejích mlsné jazýčky si pochutnaly na vlastnoručně připraveném dortu.

Zima ve školce - 2. třída Žlutá

12.02.2019

Školní zahradu nám pokryl sníh a tak jsme se mohli věnovat zimním radovánkám. Třeba stavění sněhuláka Pepy nebo bobování.

Zima, zima, zimička – 1. třída Zelená Logo

11.02.2019

Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka. Děti si je chytají, sněhuláčky dělají.

Lyžařský výcik

01.02.2019

Lyžařský výcvik na Bílé se jako každý rok vydařil!!!

Truhlice pohádek 2. třída Žlutá

01.02.2019

Celých 14 dní bylo zaměřeno na pohádky. S dětmi jsme si připomněli pohádku: O Červené karkulce, O perníkové chaloupce, O králicích z klobouku, O Koblížkovi, O Otesánkovi. Povídali jsme si o dobru a zlu, hlavních postavách a jejich vlastnostech. Některé z pohádek jsme se pokusili zdramatizovat.

Kdo to ťuká na okénko, malý vrabeček - 1. třída Zelená Logo

25.01.2019

V tomto týdnu si děti osvojily poznatky o ptácích a zvířatech v zimě. Šikovný dědeček nám vyrobil krmítko pro ptáčky, které jsme umístili na školní záhadě.

MUZIKOHRÁTKY 2. třída Žlutá

21.01.2019

Tento den probíhal výchovně vzdělávací program formou Muzikohrátek, kdy se děti seznámily s tradičními i netradičními nástroji z celého světa, vyrobené převážně z přírodních materiálů. Měly možnost vyzkoušet si bubnování na afrických bubnech, hraní na tibetské míse, aj.

Černá vráno krákorej, bílou zimu přivolej 2. třída Žlutá

18.01.2019

V tomto týdnu děti získaly elementární poznatky o ptácích, kteří u nás přezimují, čím se živí, a jak jim můžeme pomáhat. O zimním období, jak se oblékáme, jakým způsobem si hrát, když je sníh.

Karneval

10.01.2019

Ve čtvrtek se v Národním domě konal dlouho očekávaný karneval. Sešla se zde velká spousta nádherných masek, tančili jsme a hráli si s klauny. Celá akce byla velmi vydařená a všichni jsme si karnevalové odpoledne velmi užili.

Válím, válím, nezahálím

09.01.2019

Ve středu navštívili naši předškoláci 4. ZŠ. V páté třídě se nám moc líbilo. Paní učitelka si získala děti svým skvělým přístupem a zajímavým programem, zaměřeným na grafomotoriku.

Těšíme se na karneval – 1. třída Zelená logo

09.01.2019

„Na známost se všem dává, mimořádně vážná zpráva: jako každý rok v tomto čase, karneval se chystá zase“. Děti žily karnevalem již od pondělka.

My tři králové jdeme k Vám - 3. třída Modrá

04.01.2019

Před vánocemi jsme začali pracovat na výrobě 3D betlému. Děti vybarvovaly zvířátka, betlém, Josefa, Marii i Ježíška. Pomocí vaty dolepovaly vlnu ovečkám, z barevného papíru vystřihovaly a lepily hvězdy i kometu na noční oblohu. Všechny děti společně v novém roce dokončily výrobu 3D betlému a postav mudrců Tří králů. Písní "My tři králové jdeme k Vám...." jsme si připomněli ukončení vánočních svátků.

Vánoční krmení zvířátek – 1. třída Zelená logo

20.12.2018

Jako každý rok tak i letos nezapomínáme na zvířátka.

"Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám asi nadělí?"

17.12.2018

I do naší 3. třídy Modrá dorazil Ježíšek. Děti čekaly na zvoneček, ten zazvonil a všem dětem vykouzlil spoustu nových hraček, skládaček a různých pomůcek.

Vánoční nadílka - 2. třída Žlutá

17.12.2018

Do naší třídy zavítal Ježíšek a nadělil dětem spoustu zajímavých dárečků, ze kterých měly děti obrovskou radost. Společně jsme si zazpívali u stromečku vánoční koledy a následně připravili vánoční hostinu z cukroví a ovoce, které děti přinesly. Vytvořili jsme si tak příjemnou předvánoční atmosféru.

Vánoce – 1. třída Zelená logo

17.12.2018

V pondělí jsme oslavili Vánoce. I nás v mateřské škole navštívil štědrý Ježíšek. Sváteční dopoledne jsme zakončili slavnostním obědem.

Půjdem spolu do Betléma – 1. třída Zelená logo

14.12.2018

Děti se v tomto týdnu dozvěděly o tom, co se přihodilo tenkrát před dávnými časy v Betlémě. A odkud pramení původ nekrásnějších svátků v roce.

Lucie

13.12.2018

Ve čtvrtek nás navštívila pořádkumilovná Lucie a podívala se, jak se nám daří uklízet autíčka, skládačky, stavebnice. Dokonce nakoukla do kuchyně k paní kuchařce, jestli i tam jsou hrnce, hrnečky, talíře a příbory spokojené. Lucie byla s úklidem celé školky moc spokojená, a že byla spokojená, tak pohladila děti husím křídlem.

O statečném kováři Mikešovi

11.12.2018

V úterý jsme navštívili kino Vlast. V divadelním představení se kovářský syn Mikeš se vydal do světa, aby získal zkušenosti. Během putování se k němu přidal silák Matěj a společně hledali dvě královské dcery. Během hledání museli překonávat řadu nástrah a pokušení. Pohádka o lásce, hrdinech a boji mezi dobrem a zlem se dětem moc líbila.

Vánoční vystoupení

10.12.2018

Dnes odpoledne navštívila skupinka dětí Klub seniorů, kde vystupovala s vánočním programem.

Třídou voní cukroví – 1. třída Zelená logo

10.12.2018

„Kéž by byly svátky bílé! Všude sníh, na řece led, okna plná květů mrazu. Kdy to bylo naposled?“

Mikulášská nadílka

05.12.2018

"Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Hodný čertík přišel s ním, zjistit, jestli nezlobím."

Mikuláš už se k nám blíží, čert se za ním tiše plíží - 2. třída Žlutá

04.12.2018

S dětmi jsme si povídali o tom, jak vypadá Mikuláš, čert a anděl, čím se od sebe liší. Děti dostaly do povědomí symboly dobra a zla. Naučili jsme se básničky a písničky o čertech a Mikuláši, vytvářeli jsme čerty, anděly a Mikuláše stříháním, lepením a dokreslováním.

"Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval, vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval."

04.12.2018

Ve 3. třídě Modré jsme čarovali, a vyčarovali si Mikuláše s čertíkem. S dětmi jsme si povídali o významu těchto mystických postav, o tradicích, o Mikulášové laskavosti a štědrosti. Popisovali a pojmenovávali jejich oděv a zkoušeli jsme hudrovat jako čerti. Naučili jsme se čertovskou básničku i písničku. Děti, pomocí barev a papírů, vytvořily čerta, obkreslovaly a vypichovaly obrázky, doplňovaly rozstříhané písmena ke slovům, modelovaly a skládaly papír na výrobu Mikuláše. Také jsme nezapomněli na první adventní neděli a vyrobili jsme si adventní věnce z různých materiálů.

Začíná advent - 2. třída Žlutá

03.12.2018

S dětmi jsme si povídali o adventu a předvánočních tradicích. Děti vytvářely adventní věnce z různých materiálů.

Rolničky zvoní, stromeček voní, čerti se blíží, děti k nim vzhlíží

28.11.2018

Společně s rodiči jsme si zpříjemnili předvánoční podvečer v naší mateřské škole. Paní učitelky s dětmi připravily čertovské vystoupení. Paní ředitelka všem popřála krásné prožití vánočních svátků a poté jsme si rozsvítili vánoční stromeček. Kdo měl zájem, mohl si vytvořit pomocí větvičky a ozdob "Vánoční štěstíčko." Na rozloučenou si všichni pochutnali na lineckém cukroví, které pro tento den upekly naše děti.

Já jsem vaše štěstíčko

28.11.2018

Ve středu odpoledne jsme společně rozsvítili stromeček a poté si rodiče s dětmi z 1. třídy Zelená logo vyráběli vánoční štěstíčka. „Štěstí chodí z města k městu, nevynechá žádnou cestu. Kde jsou lidé laskaví, tam se štěstí zastaví.“

Předškoláci ve škole

28.11.2018

Předškoláci z 1. třídy Zelená logo navštívili druhou třídu 4. ZŠ. Děti si poslechly pohádku, vyrobily masky a společně s kamarády zahrály pohádku "Boudo, budko." Ve škole se všem moc líbilo.

Předvánoční tvoření 2. třída Žlutá

27.11.2018

Tento den jsme s dětmi pekli cukroví. Děti si vyzkoušely práci s těstem - válení a následné vykrajování různých tvarů. Pomáhaly s výzdobou MŠ.

To jsem já - sílím a rostu 2. třída Žlutá

23.11.2018

V tomto týdnu jsme si povídali o lidském těle. Děti poznávaly a pojmenovávaly podle obrázků jednotlivé částí lidského těla. Pracovaly s textilní maketou - skládaly jednotlivé orgány dle vzoru. Rovněž se seznámily se základními smysly (zrakem, čichem, sluchem, chutí a hmatem).

Vojtíškovy narozeniny, my máme přání jediný - 3. třída Modrá

22.11.2018

V pátek Vojtíšek oslavil své narozeniny v MŠ. Kamarádi Vojtíškovi popřáli, zazpívali písničku a všichni se těšili na perníčky a šampaňské. Taky se připojujeme a přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a spoustu kamarádů!!!

Lesní pohádka – 1. třída Zelená logo

09.11.2018

V pátek se naše třída proměnila na pohádkový les plný skřítků a vil. Děti si tak upevnily vědomosti o změnách v přírodě na podzim. Připomněli jsme si důležitost ohleduplného chování a respektu k živé a neživé přírodě.

Divadelní představení "Jak se brouček ztratil.“

08.11.2018

Do mateřské školy přijelo divadlo Leonka s pohádkou "Jak se brouček ztratil." Dětem se pohádka moc líbila a za odměnu dostaly omalovánky s tématikou k pohádce.

Pohádkový dar

08.11.2018

Ve čtvrtek k nám do MŠ přišel opravdový pán malíř a přivezl dětem kouzelný dar. Vít Adamus nám věnoval krásné kulisy a postavičky k pohádkám. Není tajemstvím, že i jeho maminka byla učitelkou v mateřské škole. Z dárku máme všichni velkou radost. Moc děkujeme.

Dešťové loužičky, to je něco pro naše nožičky - projektový týden 3. třída Modrá

07.11.2018

Celý týden jsme si povídali o počasí a významu vody. Vysvětlili jsme si, proč se střídá roční období, kde se bere voda a jak vzniká déšť (vypařování-koloběh vody). Experimentovali jsme s vodou, ochutnávali sladkou/slanou vodu, děti pohybem a foukáním znázorňovaly vítr a malovaly duhu za pomocí zapouštění barev. Hlavním úkolem bylo uvědomit si, jak je pro nás voda důležitá a jak je nutné s ní šetřit.

Punčocháče ponožky oblečeme na nožky - 1. třída Zelená logo

01.11.2018

V tomto týdnu jsme se zaměřili na zlepšení sebeobslužných dovedností, zvláště na samostatné oblékání a úklid oblečení.

Společné podzimní hrátky na zahradě

01.11.2018

„ Do hromádky listí zahrabal se ježeček …“ podobně to vypadalo i na naší školní zahradě.

Návštěva 4. ZŠ

31.10.2018

Ve středu navštívili naši předškoláci 5. třídy 4. ZŠ.

Koulela se brambora – 1. třída Zelená logo

26.10.2018

"1, 2, 3, 4, 5 cos to, Janku, cos to sněd." Brambory my rádi máme, pěkně si je oloupáme, pak si o nich zazpíváme. Papírové my nejíme, šatnu si vyzdobíme.

100. výročí české státnosti - 2. třída Žlutá

26.10.2018

V tento den jsme si připomněli 100 let od založení Československé republiky. Děti se seznámily s vlajkou ČR, státním znakem a mapou.

100 let – 1. třída Zelená logo

25.10.2018

Ve čtvrtek jsme si připomněli 100. výročí založení Československé republiky.

100 let republiky - 3. třída Modrá

25.10.2018

Tento den jsme si připomněli 100 let české státnosti.

Podzimní tvoření s rodiči "Strašidelná dýně" - 2. třída Žlutá

25.10.2018

Ve čtvrtek proběhly podzimní tvořivé dílny s rodiči. Každý si přinesl svou dýni, kterou pak vydlabával a podle svých představ vyzdobil. Strašidelné dýně se všem moc vydařily. Obdivujeme kreativitu rodičů a dětí.

V lese je krásně, jehličí voní - 3. třída Modrá

22.10.2018

V tomto týdnu jsme si povídali o lese. Vysvětlili jsme si, jak je les pro nás důležitý, jaké stromy v něm rostou, jaké plody zde můžeme sbírat, jaké zvířata zde žijí a hlavně jsme si připomněli, jak se v lese chováme.

Příběh ježka Bodlinky - 2.třída Žlutá

22.10.2018

Tento týden byl zaměřen na ježka: jak vypadá, k čemu slouží jeho bodliny a jak se připravuje na zimní spánek.

Čas jablíčkové vůně – 1. třída Zelená logo

19.10.2018

V tomto týdnu byly všechny činnosti tematicky zaměřené k jablíčku. Děti se prožitkovou formou seznamovaly s jablkem a jeho využitím. Získaly povědomí o významu ovoce pro zdraví člověka.

Oslava narozenin - 2. třída Žlutá

18.10.2018

Samko a Páťa oslavili své narozeniny. Připravili si pro děti ovocné dobrůtky a bonbónky. Děti klukům popřály a zazpívaly jim narozeninovou písničku. Přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka a spoustu kamarádů!!!

Narozeniny Verunky na 2. třídě Žluté

17.10.2018

Verunka oslavila ve školce narozeniny. Už jsou jí 3 roky a my jí moc a moc gratulujeme. Donesla dobrůtky a děti ji popřály a zazpívaly. Všechno nejlepší Verunko!

Než jablíčko ochutnáme - 1. třída Zelená logo

16.10.2018

Děti se pustily do přípravy jablečného koláče a štrůdlu. Protože pracovaly zaujatě a s plnou vervou, koláč i štrůdl se jim podařil a všem nám moc chutnalo.

Poznáváme zeleninu na 2. třídě Žluté

15.10.2018

Jak chutná, voní a vypadá zelenina, poznávaly děti na 2.třídě Žluté. Samy si nakrájely a nastrouhaly chutný zeleninový salát plný vitamínů. Byla to opravdu dobrota. Děkujeme rodičům za přinesenou čerstvou zeleninu z domova.

Oranžová mrkvička, uzdraví nám očička - 3. třída Modrá

12.10.2018

Celý týden jsme si povídali o důležitosti zeleniny pro náš organismus. Děti poznávaly podle obrázku různé druhy zeleniny, určovaly, co roste nad a pod zemí, přiřazovaly čerstvou zeleninu k obrázkům, vytvořily si mísu plnou zeleniny mačkáním papírových kuliček, procvičily si jemnou motoriku při kreslení spodního oblouku, modelování a následné krájení předvařené zeleniny, kterou děti i ochutnávaly. Sdělovaly prožitky z chutí a vyzkoušely různé druhy zeleniny.

Když zavoní jablíčka - 2. třída Žlutá

12.10.2018

Tento týden byl zaměřen na jablíčko. Děti se seznamovaly s jablkem - jeho vzhledem, vůní a chutí. Získaly povědomí o jeho významu pro člověka a jeho dalším využitím. Děti poznaly jablka v různých podobách - čerstvá jablka, sušená jablka a jablečný mošt. Rovněž si vyzkoušely vyrobit ovocný špíz.

Divadlo Letadlo „Výprava za ledním medvědem"

11.10.2018

Děti z mateřské školy zhlédly divadelní představení, kdy měly možnost vstoupit do děje pohádky. Radost a nadšení v dětských očích, bylo to nejlepší poděkování za vystoupení. Určitě se budeme těšit na další setkání.

Bruno má narozeniny!

10.10.2018

Děti Bruníkovi popřály, zazpívaly, zatancovaly taneček "Vrabec a sýkorka“ a poté ochutnaly sladkou dobrůtku a ovoce, které Bruník na oslavu donesl. Přejeme hodně štěstí!!!!!

O veliké řepě – 1. třída Zelená logo

03.10.2018

Děti zahrály kamarádům ze školky veselou pohádku "O veliké řepě." S pohádkou se seznámily poslechem, popisem obrázků a jejich správným řazením do dějové posloupnosti, snažily se ji jednoduše převyprávět či doplnit děj.

Na návštěvě ve škole

03.10.2018

V rámci přípravy na školu si děti vyzkoušely, jaké je to sedět v lavicích. Předškoláci navštívili IV. třídu 4.ZŠ.

Na podzim, když zlátne listí na stromech – 1. třída Zelená logo

02.10.2018

V tomto týdnu se děti seznamovaly se znaky podzimní přírody.

Oslava Eliščiných narozenin- 3. třída Modrá

26.09.2018

Eliška oslavila ve čtvrtek 26. 9. páté narozeniny a společně s maminkou se rozhodly, že upečou dětem sladké překvapení. Děti Elišce zazpívaly písničku, potom blahopřály a společně jsme Elince dali hopla. Nakonec si děti pochutnaly na dobrotách. K blahopřání se připojujeme i my ostatní.

Dravci na zahradě MŠ

25.09.2018

V úterý, se na školní zahradě MŠ J. Myslivečka konal výukový program o dravcích a sovách. Děti měly možnost dravce nejen vidět, ale také si je pohladit.

Kudy kam, do všech stran - 3. třída Modrá

25.09.2018

Celý týden jsme si s dětmi povídali o naší školce, co nás z které strany obklopuje. Zda sem patří 4. ZŠ, park, zahrada MŠ a centrum. Vysvětlili jsme si, kam všude se dostaneme, jak a na co si musíme dávat pozor. Děti pomocí PET vršků a knoflíků stavěly křižovatky, chodníky, cesty a přechody a také si vytvořily stromy a keře v parku pomocí foukání a tupování.

Poznáváme Frýdek - Místek

20.09.2018

Děti z 2. třídy Žluté dostaly do podvědomí krásy Frýdku - Místku. Dozvěděly se, jak se jmenuje řeka, která tudy protéká, postavily maketu města z kostek a taky podle fotografií a obrázků poznaly známá místa. Máme krásné město.

Čistím zoubky – 1. třída Zelená logo

20.09.2018

Čtvrteční dopoledne bylo zaměřeno na prevenci zubního kazu. Společně jsme si hráli na zubaře a zubní laboranty. Povídali jsme si o zoubcích. Děti byly poučeny, jak si mají správně čistit zoubky.

Všechny bosé nožičky, chodí rády do školičky - 3. třída Modrá

19.09.2018

Děti z 3. třetí Modré si vyzdobily vstupní vchod do MŠ. Pomocí prstových barev si štětcem namazaly nožičky, poté ručičky a obtiskly je na papír. Následovalo vystřihování, foliování a nakonec umístění na příslušné místo. Upřímné sdělování prožitků, emocí a pocitů (slizké, studené, nepříjemné, bahnové, suprové, úžasné…) dodaly kuráže ostatním dětem. Všichni se už těší na další tvoření.

Beskyde, Beskyde – 1. třída Zelená logo

19.09.2018

Středeční dopoledne jsme si krásně užili. Už po svačině jsme se vydali na přírodovědnou vycházku kolem řeky Morávky a Ostravice. Cestou jsme si zacvičili, běhali, stavěli z kamenů a kreslili na kameny, vedli motivační rozhovory na téma příroda a ochrana životního prostředí. Zahájili jsme projekt pod názvem „Turistický deník“, jehož cílem je budování kladného vztahu k přírodě a ke všemu živému.

Muzikoterapie

18.09.2018

Na 2. třídě Žluté si děti vyzkoušely bubnování s p. Gavlasovou.

Muzikohrátky - 1. třída Zelená logo

18.09.2018

Děti si v dopoledních hodinách prožily hudební a pohybový program s prvky muzikoterapie a návštěvu ZUŠ.

Šachová pohádka

17.09.2018

Ve školce nás navštívil Frymík a ukázal nám, jaká je legrace a zábava naučit se hrát šachy.

Na zahradě si zacvičím, čerstvý vzduch já pochytím - 3. třída Modrá

14.09.2018

Cvičit se dá všude, nejen ve třídě, ale také na naší zahradě. Počasí nám přálo a tak jsme vyrazili procvičit své tělo na čerstvý vzduch. Děti si zahrály na honěnou, zacvičily s míčem, s kruhy a nezapomněli jsme na protahovací cviky. Pokud nám počasí dovolí, určitě venku budeme protahovat tělo častěji.

Divadelní představení Malá čarodějnice

11.09.2018

V úterý nás navštívilo divadlo Bonbón s oblíbenou pohádkou. Malá čarodějnice tentokrát zachraňovala les, z kterého se vytrácela láska. S kouzly pomáhala čarodějka Láska, děti a její věrný přítel havran Abraxas. Děti byly po celou dobu nenásilně vtahovány do děje, zpívaly, rytmizovaly, kouzlily. Přitom pomáhaly splnit čarodějnici tři úkoly, aby láska a dobro zvítězily, protože jen s láskou bude svět takový, jaký má být.

Zahájení školního roku na 2. třídě Žluté

10.09.2018

Tak a je po prázdninách...už jsme se na všechny moc těšili! A takhle pěkně se u nás máme!

Hurá do školky - 1. třída Zelená logo

07.09.2018

Po prázdninách jsme v naší třídě přivítali sedm nových kamarádů. V prvním týdnu jsme se zaměřili na sociální adaptaci a rozvoj kamarádských vztahů.

Pavlínka má narozeniny - 1. třída Zelená logo

05.09.2018

Vzpomínka na prázdniny a kamarády, kteří odešli do školy.

Přivítání ve školce

03.09.2018

V pondělí 3. září jsme úspěšně zahájili nový školní rok. Děti u vchodu do mateřské školy vítaly pohádkové postavičky s malým překvapením.